Ylläpito

Näiden sivustojen tarkoituksena ei ole antaa yleisiä neuvoja talonyhtiöiden asioista huolehtimiseen.

Kaikki sivustolla oleva informaatio pyrkii kuitenkin perustumaan tosiasiapohjalle.

Virheitä voi tietenkin aina tulla ja jos huomaatte sivustolla joitakin asiavirheitä tai tässä suhteessa korjattavaa pyydämme teitä ottamaan välittömästi yhteyttä sivuston ylläpitoon: talonsielu@gmail.com. Asia pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Tarkoitus ei ole myöskään loukata kenenkään yksityisyyttä, joten myös tätä koskevat perustellut korjausehdotukset tai vaatimukset voi toimittaa samaan sähköpostiosoitteeseen.

Sen sijaa erilaiset uhkailut, joissa ei ole kysymys sivustolla olevien virheiden korjaamisesta vaan joissa vaaditaan perusteetta esimerkiksi kaikkien mainintojen poistamista epämääräisillä seuraamuksilla uhkaillen, käsitellään uhkauksina ja toimitetaan viranomaisille.

Sivuston oli alunperin tarkoitus toimia myös talon historiaa käsittelevän teoksen lähtökohtana. Tällä hetkellä kuitenkin talon hieman erikoisesta tilanteesta johtuen suuren osan sivustosta vievät kuitenkin ajankohtaiset asiat.

Nimimerkin talonsielu takana on kriittisesti ajattelevia ja omaa järkeään käyttäviä talon asukkaita ja osakkaita, jotka eivät pelkää tietoa vaan haluavat olla perillä asioista ja käyttää tältä pohjalta harkintavaltaansa.

Tällä hetkellä suuresta osasta päivityksiä vastaa yleisen valtio-opin dosentti ja talon pitkäaikainen asukas Markku Koivusalo. Kokonaisuudessaan Koivusalot ovat asuneet talossa vuodesta 1932 lähtien.

Markku Koivusalo on myös toiminut Suomen asunto-osakkeen omistajat ry:ssä (SAO), muun muassa hallitruksen sihteerinä vuosina 2012-13. Koivusalo toimii myös lukuisissa muissa luottamustoimissa kuten Helsingin käräjäoikeuden lautamiehenä. Sen sijaan As Oy Mechelinin hallitukseen, jossa hän toimi aikaisemmin useita vuosia, häntä ei ole enää haluttu päästää sen jälkeen kun talon mittavat ja rahaa vievät suurremonttihankkeet alkoivat. Tämä siitä huolimatta, että Koivusalo on edustanut suurinta yksityistä osakkeenomistajaa ja remonttikulujen maksajaa. Märkätilaremontin aikana taloon palkattiin kallis ulkopuolinen hallitusammattilainen Juhani Siikala. Siikala on myös toiminut itse puheenjohtajana palkkauksestaan päättävässä yhtiökokouksessa ja asettanut itsensä sisältävän hallituspaketin valinnan yksittäistä osakasta vastaan. Henkilövaalissa Koivusalo olisi pitänyt valita hallitukseen. Siikalan yhtiökokouksessa ajamat omaa vastuuvapauttaan koskevat päätökset on myös kumottu käräjäoikeudessa ja vieläpä hovioikeudessa. Siikalan osaksi hallinnoiman märkätilaremontin kustannusten osalta taloon on määrätty erityinen tarkatus. Siikalan talolle aihettamat kustannukset ovat merkittäviä.   

Erityisesti talon entinen isännöitsijä, entisen verkkoisännöinnin entinen toimitusjohtaja Timo Metsälä on pitänyt pitkän puheenvuoron siitä kuinka ei halua Koivusaloa hallitukseen. Kuitenkin Koivusalo on itse ollut hallituksessa valitsemassa Metsälää (errare humanum est) ja Metsälä on toiminut aluksi Koivusalon sisältävän hallituksen alaisuudessa. Metsälän vastustus Koivusaloa kohtaan ei tietenkään ole ihmeellistä, sillä Koivusalo on sittemmin tarkastellut kriittisesti Metsälän toimintaa ja laskutusta. Hallituksen taas tulisi erityisesti valvoa isännöitsijän toimia ja tämän laskutusta. Ihmeellistä on kuitenkin se, että isännöitsijä esittää yhtiökokouksessa kannanottoja siitä kenen pitäisi olla hänen mielestään talon hallituksessa valvomassa hänen toimintaansa ja kenen taas ei. Ovenia isännöinti on sittemmin ostanut Verkkoisännöinnin ja nykyään Timo Metsälä on poistunut yhtiön palveluksesta.

Sivusto vastaanottaa mielellään tietoa ja kannanottoja sekä As Oy Mechelinin asioista, että myös muista tällä sivustolla käsitellyistä taloyhtiöden yleisistä asioista.

Lähettäessänne sivustolle tietoa ottakaa yhteyttä postiin talonsielu@gmail.com. Tietoa voi lähettää myös postitse osoitteeseen Museokatu 46 B50. Talonsielu pyytää kuitenkin tarkastamaan tietojen dokumentaation, sillä sivusto pyrkii julkaisemaan ainoastaan tarkistettua tietoa. Koska sivustoa on uhkailtu useaan otteeseen eräiden sillä mainittujen henkilöiden osalta, sivusto ei valitettavasti voi julkaista mielenkiintoistakaan tietoa ilman varmistusta sen alkuperästä.

Ylläpito myös kiittää kaikkia kannustusta antaneille ja positiivista palautetta sivustosta lähettäneille.

Huom. Sivustoa pyritään päivittämään jatkuvasti, mutta jotkin osiot voivat olla enemmän tai vähemmän keskeneräisiä päivittäjän muiden arkisten ja työtoimien tähden.

Lopuksi korostakaamme vielä kerran, että vaikka sivustolla mainitaan henkilöiden nimiä, sivustolla ei käsitellä kenenkään henkilökohtaista tai yksityistä elämää. Se ei käsittele näiden henkilöiden poliittisia tai uskonnollisia vakaumuksia, ihonväriä tai seksuaalisia mieltymyksiä. Sivustoa ei itse asiassa kiinnosta näiden henkilöiden yksityiselämä missään määrin.

Sivustolla mainitut nimet liittyvät näiden henkilöiden toimintaan talonyhtiön luottamustoimissa, yhtiökokouksissa tai talon palkkaamina palvelujen tuottajina, oli kyse sitten isännöinnistä, asiantuntija-avusta, rakennus- tai remonttitöistä. Sivustolla käsittellään sitä miten nämä henkilöt käyttävät talon yhteisiä rahoja ja minkälaisia päätöksiä he tekevät talonyhtiön yhteisten ja toisten osakkaiden omaisuuden hoidosta ja käytöstä.

Muistakaamme myös, että palveluammatissa ja luottamustoimissa toimivien henkilöiden toimien tarkastelu tai jopa arvostelu näiden toimien osalta ei ole liberaaleissa demokratioissa kiellettyä vaan päinvastoin kuuluu avointen hallintojärjestelmien keskeisiin piirteisiin.

Muistakaamme myös, että julkinen järjen käyttö ja tiedon jakaminen on valistuksen periaate (ks. Sapere Aude), jota ainoastaan erilaiset suljetut järjestelmät ja asioiden salailuun perustuvat vallankäytön muodot ovat pyrkineet historian kulussa kaikin mahdollisin tavoin estämään.