Yleistä Asunto-osakeyhtiöistä

Tässä osiossa olevat tekstit eivät kommentoi niinkään erityisesti As Oy Mechelinin historiaa ja tapahtumia vaan käsittelevät yleisesti asunto-osakeyhtiöihin liittyviä ongelmia.