Ullakkoselvitys

 Kartoittaakseen erilaisia rahoitusmuotoja talossa käynnistettävän linjasaneerauksen kulujen helpottamiseen asunto osakeyhtiö Mechelin päätti yhtiökokouksessa vuonna 2009 selvittää alustavasti ja yleispiirteellisesti myös ullakkotilojen myynnistä tai rakentamisesta saatava mahdollinen rahallinen hyöty. Koska kokouksessa myös vastustettiin vahvasti ullakkotilojen myymistä päätettiin ettei asiassa kuitenkaan edetä pitemmälle ja ettei hankkeeseen käytetä enemmän rahaa ennen kuin yhtiökokous on myöhemmin keskustellut ja päättänyt asiasta eri rahoitusmuotoja koskevan esiselvityksen pohjalta.

Päätös kirjattiin yhtiökokouksen 2009 pöytäkirjaan muotoon ”Ullakkotilojen rakentamisen osalta päätettiin, että talonyhtiön hallituksen tulee selvittää mahdollisesta ullakkorakentamisesta saavutettu taloudellinen hyöty, esimerkiksi kuinka monta asuntoa ullakolle voitaisiin rakentaa, kuinka paljon rakennusoikeutta ullakolla olisi myytävänä ja kuinka tähän yhteyteen voitaisiin yhdistää vesikatteen uusinta. Päätettiin kuitenkin, että konkreettisia suunnitelmatason piirustuksia ei tilata. Kirjattiin, että hallituksen tulee tutustua aikoinaan jo laadittuun ullakkotilojen käyttöönottosuunnitelmaan. Päätettiin, että hankkeet toteutetaan osana tilikauden korjausbudjettia ja tarvittaessa osaksi edellisten tilikausien ylijäämällä.” (Varsinainen yhtiökokous 2009, pöytäkirja.)

Mitään muuta ullakkorakentamista tai sen selvittämistä koskevaa päätöstä tämän jälkeiset yhtiökokoukset 2009-2011 eivät olleet tehneet ennen ylimääräistä yhtiökokousta 10.5.2012. Yhtiökokous on talonyhtiön ylin päättävä toimielin, jonka päätöksille hallituksen toiminta on alisteinen.

Vuoden 2009 hallitus, jossa myös osakas Koivusalo oli vielä tuolloin mukana olikin tilannut arkkitehti Häkkäseltä tuollaisen selvityksen ja Häkkänen oli sen palauttanut 2010. Tätä selvitystä ei kuitenkaan koskaan esitelty yhtiökokoukselle sen sijaan hallitus tilasi uusia ullakkosuunnitelmia arkkitehti Ari Malmiolta ja lopulta haki näillä rakennuslupaa ullakkorakentamiseen vuonna 2012.  Tilatessaan Malmiolta suunnitelmia hallitus siis toimi ilman valtuuksia ja vastoin 2009 päätöstä, jossa selvästi sanotaan ettei suunnitelmatason piirustuksia tilata.

Kun osakas Koivusalo sai sattumalta tietoonsa, että Ari Malmio oli hakemassa rakennuslupaa ullakkoon tekemillään piirustuksilla, Koivusalo lähetti kirjallisen ilmoituksen hallitukselle ja pyysi tätä selvittämään millä valtuuksilla tai millä rahoilla Malmiolta oli tilattu piirustukset. Vasta tämän jälkeen hallitus toi yhtiökokoukselle tietoon Malmion suunnitelmat asiasta järjestämässään ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.5.2012. Tuossa kokouksessa hallitus kuitenkin kieltäytyi keskustelemasta siitä oliko hallitus käyttänyt väärin yhtiön varoja ja vastoin 2009 yhtiökokouksen päätöstä. Puheenjohtaja Juhani Siikala ilmoitti asian kuuluvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, jonka hallitus järjestäisi vasta myöhemmin.

Vasta juhannuksen alla pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.6. 2012 isännöitsijä antoi lyhyen suullisen selityksen hallituksen toiminnasta ullakkotilojen rahoitusselvityksessä ja rakennusluvan hakemisessa. Siinä hän väitti 2009 valtuutuksen sitoneen ullakkosuunnitelman ja märkätilasaneerauksen yhteen ja jatkuneen aina vuoteen 2012 asti. Malmion suunnitelman kulut oli hänen mukaansa otettu märkätilasuunnitteluun varatuista kuluista. Tosin keskusteltaessa tilinpäätöksestä, johon ullakkosuunnitelman kuluja ei oltu eritelty, isännöitsijä oli ilmoittanut Malmiolle maksettujen palkkioiden olevan merkitty märkätilakorjauksen kulujen alle. Osakkaat olisivat halunneet selvityksen kirjallisesti ja hallitus lupasi tällaisen heille myöhemmin toimittaa. Tätä ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Liintolan perikunnan edustaja Rainer Liintola, jonka poika Karri Liintola myöhemmin alkoi toimia ullakon myyntiä hoitavana asuntomyyjänä, teki kuitenkin kesken kokouksen päätösehdotuksen, jossa ehdotti, että yhtiö hyväksyisi hallituksen kaiken toiminnan ullakkohankkeessa. Tällaista päätösehdotusta ei ollut yhtiökokouskutsussa ja yhtiökokouksessa esitettiin myös, että tällainen päätös tehtäisiin vasta myöhemmässä yhtiökokouksessa kun kirjallinen selvitys oli saatu. Puheenjohtajana toimiva Juhani Siikala kuitenkin vaati, että päätös on tehtävä tässä kokouksessa. Tämä siitä huolimatta ettei tällaista päätöstä olisi saanut tehdä sillä siitä ei oltu ilmoitettu yhtiökokouskutsussa eikä tässä varsinkaan ollut mainintaa, että päätettävänä olisi hyväksyä kaikki hallituksen toiminta asiassa. Koivusalo esitti eriävän mielipiteen päätösehdotuksesta ja myös muita osakkaita oli sitä mieltä, ettei hankkeesta ja toiminnasta oltu annettu riittäviä tietoja. Ehdotettiin myös, että toiminnan hyväksynnästä päätetäisiin seuraavassa yhtiökokouksessa sen jälkeen kun osakkaat olisivat saaneet kirjallisen selvityksen. Hallitus kuitenkin halusi äänestää päätöksestä ja Liintolan tekemä päätösehdotus voitti äänestyksen. Äänestäessään esitystä vastaan vähemmistö oli kuitenkin kieltäytynyt hyväksymästä päätöstä.

Tiedotteessaan 23.7. Kaarlo Sell kuitenkin väitti, että hallituksen toiminta hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti ja myöhässä toimitetussa kokouksen pöytäkirjassa väitettiin, että vähemmistöön jääneet olisivat hyväksyneet päätöksen ja tyytyneet enemmistön tahtoon. Tämä siitä huolimatta, että vähemmistö ei ollut ainoastaan esittänyt eriävää mielipidettä koko päätöksestä vaan valittanut, että enemmistö oli valmis hyväksymään puutteellisen ja vähemmistön mielestä virheellisen selvityksen asiasta.

Vastatessaan päätöksestä tehtyyn moitekanteeseen, hallitus on asianajajansa välityksellä kuitenkin ilmoittanut, ettei yhtiökokous ole tehnyt mitään päätöstä asiasta vaan antanut ainoastaan vireillä olevasta hankkeesta tilannekatsauksen ja näin mitään moitittavaa ei ole.

Tämä on hieman ihmeteltävää logiikkaa. Ensin hallitus vaatii välttämättä päätöstä, josta useampi osakas olisi halunnut päättää vasta saatuaan asiasta kirjallisen esityksen ja jota ei olisi saanut yhtiökokouksessa tehdä. Sitten se kirjaa yhtiökokouksen päättäneen hyväksyä kaikki hallituksen toiminnan. Lopulta hallituksen asianajaja ilmoittaa, että mitään päätöstä ei ole edes tehty ja näin ollen mitään moitittavaa ei ole.

1 thought on “Ullakkoselvitys

  1. Päivitysilmoitus: Ullakkorakentaminen As Oy Mechelinissä | Elämää ja asumista Etu-Töölössä

Kommentointi on suljettu.