Monsieur l’architecte eli vielä kerran vastauksia Ari Malmiolle

Ari Malmio on jälleen vastannut omalla sivustollaan tällä sivustolla esitettyihin väitteisiin väittäen näitä vääriksi.

Alun perin tällä sivustoilla kirjoitettiin ainoastaan Ari Malmion As Oy Mecheliniin tekemistä ja nyt itse rakentamisessa hylätyistä ullakkosuunnitelmista ja näiden suunnitelmien tilaamisesta talon osakkaiden siitä tietämättä ja vastoin vuoden 2009 yhtiökokouksen kieltoa edetä asiassa pitemmälle.

Malmio on kuitenkin halunnut tämän jälkeen hyökätä näitä sivustoja vastaan erilaisin uhkauksin ja vuorostaan levittänyt väärää tietoa Koivusalosta, joka on taas vuorostaan vastannut Malmiolle.

malmiovastineKoivusalo ei itse asiassa jaksaisi enää käydä tätä väittelyä Malmion kanssa, mutta koska Malmio on nyt omalla sivustollaan yrittänyt perustella miksi Koivusalon tällä sivustolla esittämät väitteet olisivat vääriä ja jälleen uhkaillut korvausvaatimuksilla niin Koivusalo vastaa vielä kerran näihin väitteisiin kohta kohdalta osoittaakseen ettei Malmion itsensä väitteet Koivusalon väitteistä ja niiden virheellisyydestä valitettavasti pidä paikkaansa.

Olisi tietenkin ollut toivottavaa, että näitä keskusteluja olisi voitu käydä kun Malmio suunnitelmia teki eikä niitä olisi tarvinnut käydä näin julkisesti. Mutta on toki kehitystä, että Malmio nyt suostuu keskustelemaan suunnitelmistaan, vaikka sitten näin julkisesti eikä ainoastaan tee niitä ilman tilojen haltioita tai käyttäjiä konsultoimatta tai sulje puhelinta kun niistä yritetään kysyä tai nosta perättömiä kunnianloukkaustutkimuksia. On myös kehitystä, että Malmio nyt ainakin yrittää jotenkin perustella miksi Koivusalon väitteet eivät pitäisi paikkansa. Valitettavasti vaan Malmion perustelut ovat jälleen itse vailla perusteita, kuten seuraavaksi osoitetaan:

Seuraavassa Markku Koivusalon vastaus:

Monsieur l’architecte

grandarchitecteMalmio alkaa ilmoittamalla ”Je suis le architect” (oik. l’architecte) ilmeisesti haluten vastata minun ”Je suis Talonsielu” lausumaan. Itse viittasin tällä sanavapauden symboliksi nousseeseen ”Je suis Charlie” sanontaan, mutta en ymmärrä miten tämä sopii Malmion käyttöön, sillä hän on pitänyt sananvapauden käyttöä ”tuomittavana”, halunnut vaientaa arkkitehtuuristaan käydyn keskustelun ja päättää taas vastineensa uhkaukseen korvausvaatimuksista. Minä en sen sijaan ole yrittänyt rajoittaa millään tavoin Malmion sananvapautta. En ole nostanut tai edes uhannut nostaa kunnianloukkaussyytteitä, vaikka Malmio levittää minusta virheellisiä tietoja eikä suinkaan pitäydy vain toimintani arvostelussa vaan parjaa oletettua persoonaani minua edes tuntematta. Päinvastoin, itse olen halunnut että Malmio kertoisi enemmän edelleen osaksi salatusta toiminnastaan As Oy Mechelinin palveluksessa.

Mutta kenties Malmio ei tarkoita ”Je suis le architect” lausumalla arkkitehdin sananvapautta, sillä hän käyttää ja oikein korostaa määräistä artikkelia le, ilmeisesti kertoakseen ettei ole vain eräs tai joku arkkitehti (une architecte) vaan että hän on itse Arkkitehti, The Architect, kenties jopa arkki-Arkkitehti ja Arkkitehdeista Arkkitehdein.

No on mukava kuulla, etten ole kuitenkaan aiheuttanut kirjoituksillani Malmiolle mitään omanarvon tunteen menetystä, sillä se ei ole ollut suinkaan tarkoitus. Tarkoitus on ollut selventää mitä meidän talonyhtiössämme on todella tapahtunut ja mitä olen esimerkiksi itse joutunut lopulta maksamaan noista Malmion hylätyistä suunnitelmista.

Malmio kuitenkin väittää, että tässä selvennyksen yrityksessä olen esittänyt seuraavia vääriä väitteitä

Malmion väitteet väitteistäni

”Väite 1 Malmion suunnitelmat eivät ole toimivia pihan käytön suhteen.”

Kuva1Malmion mukaan väitän näin ja väite on väärin.  Malmion mukaan ”pihasuunnitelmassa on jätehuone, lumenkaatopaikka ja polkupyörätelineitä niin paljon kun mahtui ja sen lisäksi kellarissa polkupyörävarasto. Yhteys naapuripihalle varauksena hallituksen pyynnöstä.”

20150411_202723Myönnän toki, että Malmion pihasuunnitelmassa on jätesuoja tai jätekatos, ei suinkaan jätehuonetta. Itse asiassa asemakaavan mukaan pihalla ei saisi olla jätteiden säilytystä eikä varsinkaan jätehuonetta, mutta niille ei nyt ole muuta paikkaa talonyhtiössä. Tämä Malmion jätesuoja on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin pihan nykyinen jätesuoja, johon siihenkään ei enää mahdu kaikkia ylikuormitettuja jäteastioita. Näin varsinkin nyt kun lasi- ja metallinkeräysastiat ovat tulleet myös mukaan ja lisäksi taloon rakennetaan vielä lisää neljä huoneistoa.

20150411_202730Yleisesti ottaen talonyhtiöiden pihoilla nyt on aina jonkinlainen jätteiden keräyksen paikka, ellei sitä ole voitu sijoittaa johonkin muualle talon tiloihin. Jätekatos itsessään ei siis ole mikään Malmion keksintö tai tee millään tavalla pihasta toimivampaa. Ei varsinkaan silloin jos jo nyt ylikuormitettua jätteiden keräyksen tilaa vielä pienennetään ja suora kulkuyhteys sinne suljetaan sen eteen asetetulla muurilla, pergolalla, penkeillä ja pyörätelineillä. Muutenkin Malmio on erityisesti kaventanut keskeisiä pihan kulkureittejä.

lumikaMalmion suunnitelmissa on myös lumenkaatopaikka. Se on vielä innovatiivisesti aivan samassa paikassa kuin aikaisemmin, mutta Malmio on taas tehnyt sen saavutettavuuden portin kautta vaikeaksi muureillaan, penkeillään ja rusotuomellaan.

Itse asiassa koko pihan talvikunnossapito vaikeutuu huomattavasti ja talonyhtiön huoltokulut kasvavat kun huoltomies luo pikkulapiolla lunta Malmion suunnittelemista sokkeloista.

pyöräily2Malmion suunnitelmissa on myös polkupyörätelineitä, mutta aivan minimi määrä pihalla yleensä oleviin pyöriin ja kuten todettu taas ahtaasti jätekatosten eteen asetettuina. Pihalla on talvellakin Malmion esittämä määrä pyöriä ja kesällä moninkertaisesti. Enemmän pyöriä ei taas Malmion suunnitelmissa tosiaan pihalle mahdu koska suunnitelmissa pihalle on ängetty kaikenlaista edellä mainittua kosmeettista tilpehööriä. Malmio ei liene tietoinen, että pyöräily on Helsingissä jatkuvassa kasvussa ja uusiin taloihin valveutuneet arkkitehdit suunnittelevat tämän takia nykyään muun muuassa suuria pyörien säilytystiloja. Malmio huomauttaa, että kellarissa on polkupyörävarasto. Niin on aina ollut, mutta todella jyrkkien rappusten alla vaikeasti saavutettavana. Se sopii ainoastaan pyörien talvisäilytyksen, ei suinkaan päivittäiselle pyörien säilytykselle. Lisäksi myös pyörävarastoa siirrettiin linjasaneerauksessa vielä ahtaampaan ja vaikeammin saavutettavissa olevaan paikkaan.

Huomauttakoon, että itse talon johto ei säilytä omia polkupyöriään hankalakulkuisessa varastosta vaan pitää niitä autotallissa. Talon johdon vastaus lisääntyvään polkupyörien käyttöön onkin jatkuvasti ollut ainoastaan vaatimus pyörien karsimisesta pihalta samalla kun he itse ovat säilyttäneet omat pyöränsä autopaikoillaan yhtiön tallissa.

puuSivustolla on lisäksi todettu, ettei Malmion istutukset ole toimivia, koska suunnitellut kasvit eivät sovellu tilaan, eikä niiden kastelua ole kunnolla järjestetty, mutta Malmio ei ole vastannut tähän. Pitää muistaa, että pihan alla on yhtiön autotalli. Piha on niin sanottu kansipiha. Kaikki istutukset mukaan lukien rusotuomi, täytyy istuttaa erillisiin laatikoihin. ”Laatikko rusotuomella” onkin todella loistavat kasvuedellytykset.

Lopuksi vielä omasta mielestäni Malmion suunnitelma on yksinkertaisesta suhteellisen mauton eikä sovi talon alkuperäisilmeeseen, mutta tämä toki on ihan vain makukysymys eikä sinänsä tee Malmion suunnitelmasta virheellistä. Malmiolla on toki oikeus omaan makuunsa ja minulla omaani. Minulla on kuitenkin lähes 45 vuoden näkemys pihan käytöstä ja 25 vuoden aktiivinen lähes joka päiväinen pihan käytön kokemus. Lisäksi perheeni ja lapseni maksavat Malmion suunnitelmat talon osakkaina. Olisiko ehkä kannattanut ottaa pihan käyttäjät suunnittelussa huomioon ja kysyä asiasta myös heidän mielipidettään ja vaikkapa jopa makuaan? Lapsia muuten Malmio ei ole lainkaan huomioinut pihasuunnitelmissa.

Mutta malmio ei ole myöskään ajatellut että talossa asuu hyvin paljon iäkkäitä ja huonokuntoisia vanhuksia vaan on estänyt hälytysajoneuvojen ja ambulanssin mahdollisen ajon pihalle.

800_tupakointiOlisikin hauska kuulla mikä on ollut Malmion yleinen visio pihasuunnitelmassa ja minkälaiseen pihan käyttökokemukseen tämä visio on perustunut? Pergola ja kolme penkkiä keskellä pihaa. Kuka niillä penkeillä nyt istuu jäteastioiden edessä kun piha on muutenkin pieni ja muurien peittämä ja vieressä on avaria puistoja penkkeineen. Lähinnä kai pihalla tupakalla kävijät? Mutta ei kai Malmio ole nyt suunnitellut tuota pergola asetelmaansa vain tupakkapaikaksi?

Varsinainen ongelma on kuitenkin on, että koko pihan kosmeettinen uudistus on kokonaisuudessaan täysin turha ja vieläpä taloudellisesti ja ekologisesti haitallinen. Ainoa ratkaiseva parannus olisi koko korttelin yhteinen korttelipiha. Sen sijaan ainoa syy Mamion suunnittelemaan pihauudistukseen on, että ullakkorakentamiseen on pitänyt saada edes jonkinlainen näennäinen asukasviihtyvyyden parantaminen koska mitään todellisia asukasviihtyvyyden parannuksia siihen ei sisälly. Päinvastoin kaikki mahdollisuudetkin yhteisten tilojen muodostamiseen hylätään siinä täysin. Asukkaat ja entiset osakkaat saavat ainoastaan toimimattomamman tilpehööri pihan korvauksena ullakon yhteisten tilojen sekä omien varastotilojensa pilkkahintaisesta myynnistä.

”Väite 2 Malmion toimimattomat suunnitelmat ja ylimääräiset maksut”

Siis hetkinen, mikä tässä nyt on väite? Oli se sitten mikä tahansa, niin Malmion mukaan se on väärä.

Malmion mukaan ”mistään ylimääräisestä maksuista ei ole kyse, vaan kyse on korvauksesta rakennusvalvonnan kanssa yhteistyössä tehdyistä suunnitelmista. (Pia Liisa Orrenmaa).

Mitä Malmio tarkoittaa tässä ylimääräisillä maksuilla? Missään sivustolla ei ole väitetty, että Malmio olisi sinänsä laskuttanut ylimääräistä työstään tai että hän ei olisi tehnyt suunnitelmia. Tosin en voi edes tästä tietää sillä osakkaille ei ole ilmoitettu Malmion korvausten määrää tai mitä se on kattanut.  Kun sivustolla on kirjoitettu Malmion yhteydessä ylimääräisistä kuluista, asiaa on tarkasteltu taloyhtiön kannalta. Yhtiö on maksanut suunnitelmista, jotka eivät ole osoittautuneet edes käyttökelpoisiksi tai jotka on jouduttu suurelta osin hylkäämään. Kun sivustolla kirjoitetaan ylimääräisistä kuluista tarkoitetaan myös, että Malmiolta tilattiin suunnitelmia salaa ja vastoin 2009 yhtiökokouksen päätöksiä. Tämä toiminta on tietenkin enemmän talon hallituksen kuin Malmion vika, mutta Malmio on itse halunnut toimia tällaisen toimeksiannon alla ja on ollut valmis ottamaan yhtiön ja myös Koivusalojen rahoja vastaan ilman osakkaiden tietoisuutta asiasta. Hän kuitenkin hyökkää edelleen minua vastaan sen sijaan, että kritisoisi talon hallitusta tällaisena toimeksiantajana.

”Väite 3 Malmio ei ottanut huomioon lasimaalausta”

kupoliMalmion mukaan väite on väärä. Malmion mukaan ”lasimaalaus oli suunnitelmissa säilytetty. Siitä oli käytössä museon lähettämä kuva. Samoin valokuilu ullakolla oli suunnitelmissa säilytetty ja palo-osastoitu.”

Sivustolla väitettiin, ettei Malmio ole ottanut lasimaalausta kunnolla huomioon. Kuten Malmio itsekin sanoo, hän oli tutustunut siihen ainoastaan kuvan kautta. Malmio väittää, että kuva oli museon lähettämä. Voisiko Malmio kertoa mikä museo on kuvan hänelle lähettänyt?

Malmion mielestä tutustuminen suunnittelukohteeseen tarkoittaa, että on nähnyt siitä yhden kuvan. Kuvassa ei edes ollut mitään varsinaisia maalauksen ja valokuilun rakenteita eikä siitä käynyt ilmi sen kaikkia valonlähteitä. Näihin Malmio ei tutustunut laisinkaan, ei sen enempää ullakolta kuin myöskään huoneistosta.  Malmio ei ollut edes tietoinen lasimaalauksen keinovalaistusjärjestelmästä ja sen huollosta. Vasta kun olimme myöhemmin tiedottaneet näistä Marina Fogdellia, joka ei myöskään tiennyt näistä, tämä vuorostaan tiedotti Malmiota. Onko tämä täydellinen tietämättömyys Malmion käsityksen mukaan asiaan kunnollista tutustumista? Malmio olisi voinut asiaan perehtyä asiaan yksinkertaisesti ottamalla yhteyttä huoneiston haltijoihin, mutta tätä Malmio ei tehnyt. Onko tämä Malmion mielestä kunnollista asiaan tutustumista suunnittelutyön pohjaksi? Vastaus on ehdottomasti, ei todellakaan ole.

”Väite 4  Malmiolla ei ollut hallituksen valtuutusta.”

Malmion mukaan väite on väärä. ”Kaikki toimenpiteet tehtiin hallituksen nimenomaisella suostumuksella.”

Missä olen mukamas väittänyt, ettei Malmiolla ollut hallituksen valtuutusta? Sivustolla ei ole myöskään kielletty etteikö juuri hallitus ja varsinkin Kaarlo Sell sen puheenjohtajana olisi juuri näitä suunnitelmia Malmiolta tilannut. Kyse on siitä, ettei tähän ollut vuoden 2009 yhtiökokouksen määräämän kiellon (edetä asiassa pitemmälle) takia hallituksella itsellään ollut oikeita valtuuksia. Sivustolla on todettu, että Malmiolla oli asiaan isännöitsijän Metsälän antama valtuutus ja myös hallituksen allekirjoittamaton pöytäkirja. Tämä ei tosin olisi riittänyt virallisesti valtuutukseksi ja hallituksen jäsenten allekirjoittama valtuutus liitettiin hakemukseen vasta kun olin tästä rakennusvalvonnassa Marina Fogdellille huomauttanut ja tämä oli sitten allekirjoitettua valtuutusta pyytänyt. Itse asiassa autoin tässä Malmiota koska ilman huomautusta Malmio ei olisi ymmärtänyt toimittaa allekirjoitettua valtuutusta eikä Marina Fogdell sitä vaatia. Itse halusin varmistaa, että hallituksen jäsenet olivat todella tuon valtuutuksen allekirjoittaneet ja olivat siis vastuussa tuosta toiminnasta. En ole koskaan väittänyt ettei Malmio olisi tehnyt kaikkia toimia hallituksen suostumuksella, mutta muita osakkaita oli tässä tiedotettu tietoisesti väärin ja asiaan ei ollut yhtiökokouksen suostumusta.

”Väite 5 Malmio ei ollut yhteydessä osakkaisiin.”

Malmion mukaan väite on väärin. ”Kaikki piirustukset olivat hallituksen käytössä, jotka olisi voitu laittaa näytteille. Malmion mukaan arkkitehdin tehtävänä ei ole oma-aloitteisesti järjestää asukasinfotilaisuuksia. Kukaan ei ole halunnut keskustella asiasta eikä arkkitehdin velvollisuuksiin kuulu kertoilla palkkioistaan.”

Ihmettelen taas kovasti Malmion logiikkaa. Miten se, että jotain olisi voitu tehdä, mutta ei todellisuudessa kuitenkaan tehty merkitsisi, että Malmio olisi todellisuudessa sen tehnyt. Siitä, että A on mahdollinen, ei seuraa, että A on todellinen kun tosiasiassa A ei toteutunut. Tosiasiassa piirustuksia ei asetettu näytteille ennen kuin rakennuslupaa oli jo haettu. Todellisuudessa Malmio ei ollut yhteydessä osakkaisiin hallituksen puheenjohtajaa Kaarlo Selliä lukuun ottamatta.

Kyse ei ole myöskään vain valmiiden piirustusten esittelystä vaan tiedon hankkimisesta suunnittelun pohjaksi. Hyvä arkkitehti haluaa omatoimisesta hankkia tällaista tietoa. Arkkitehdin ei toki tarvitse omatoimisesta järjestää asukasinfoa, enkä ole missään tällaista Malmiolta vaatinut. Mutta luulisi sentään, että ainakin hyvä ja käyttäjälähtöinen arkkitehti haluaisi olla yhteydessä etenkin niihin osakkaisiin, joiden huoneistoja hänen suunnitelmansa koskevat.

Malmio oma väite, ettei kukaan olisi halunnut keskustella asiasta, on täysin väärä. Asiasta oltaisiin kyllä haluttu keskustella, mutta asianomaiset eivät tienneet, että Malmio oli tekemässä suunnitelmia heidän huoneistoistaan heidän rahoillaan. Vielä silloinkaan kun asia esimerkiksi selvisi minulle ja soitin Malmiolle siitä, hän ei halunnut keskustella asiasta lainkaan vaan sulki puhelimen ja ilmoitti ettei puhua asiasta kuin hallituksen kanssa.

Secret-weaponMalmion mukaan arkkitehdin velvollisuuksiin ei kuulu kertoilla palkkioistaan. Ei varmasti yleensä ja kenelle tahansa. Mutta katsooko Malmio, ettei hänen tarvitse kertoa tätä edes niille, jotka on velvoitettu nämä palkkiot suorittamaan? Katsooko hän, että palkkiot on parasta salata silloin kun näiden maksajilla on epäselvyyttä siitä mistä rahoista, millä valtuuksilla ja missä määrin näitä on maksettu? Katsooko hän, että silloin kuin asiassa on syytä epäillä väärinkäytöksiä, ei asioita kannata selvittää ja tuoda avoimesti esiin vaan arkkitehdin velvollisuus olisi päinvastoin suojella mahdollisia väärinkäytöksiä? Lopuksi jos kerran mitään ylimääräistä ei ole maksettu ja kaikki on muutenkin ollut avointa ja rehellistä korvausta hyväksytystä työstä, niin mikä ongelma Malmiolla on sitten tämän kertomisessa. Todettakoon, että talonyhtiössä tullaan kuitenkin erityisen tarkastuksen kautta selvittämään Malmiolle maksettujen palkkioiden määrät.

”Väite 6 Viranomaiset ovat myöntäneet ettei asia hoidettu aivan oikeaoppisesti”

Malmion mukaan ”väite on perätön vastaa Marina Fogdel rakennusvalvonnasta. Kaikki rakennuslupavaiheet olivat täysin asianmukaisia. Ilman mitään poikkeavaa”.

Kuten jo aikaisemmin totesin, Maria Fodgell myönsi suorasanaisesti rakennusvalvonnassa vieraillessamme Markku Koivusalolle ja Annaleena Hakatielle, että asian hoidossa olisi ollut parannettavaa. Kun nyt varmistaakseni asian kysyin kirjallisesti tätä Maria Fodgelilta, hän ei kommentoinut sitä mitenkään, mutta ilmoitti lähettäneensä seuraavan vastauksen Ari Malmiolle: ”Lupahakemuksessa oli tarvittavat asiakirjat. Taloyhtiön sisäinen päätöksenteko ei kuulu rakennusvalvonnalle. Suunnitelmia kehitettiin lupavalmistelun aikana (KNK ym.) ja lupahakemuksen liitteeksi toimitetut suunnitelmat täyttivät luvan myöntämisen edellytykset. Lupa hoidettiin ”oikeaoppisesti” (vrt. liitteenne). Museon virallinen lausunto päätöksen liitteeksi olisi ollut eduksi tässä hankkeessa, mutta sovittujen menettelyiden mukaan lausuntoa ei pyydetä rakennuksista, joissa ei ole asemakaavasuojelua. Suunnitelmia on kehitetty edelleen työmaan aikana ja muutoksia on hyväksytty RAM-lausunnoilla ja lupaehtojen mukaisesti.”

Koska haluan tarkistaa asiat ja olen valmis virheet korjaamaan, olenkin nyt poistanut sivustolta väitteen siitä, että Maria Fogdell olisi myöntänyt ettei ”asiaa hoidettu oikeaoppisesti.”. Ilmeisesti alkuperäinen sanamuoto oli väärä, sillä Fogdell puhui siitä, että asiat olisi voitu hoitaa paremmin. Tosin hän ei myöskään vastauksessa Malmiolle suinkaan ilmoita kuten Malmio väittää, että ”kaikki rakennuslupavaiheet olivat täysin asianmukaisia. Ilman mitään poikkeavaa”.  Mutta voihan olla, että hän on tätäkin mieltä. Kirjallisesti hän ilmoittaa, että lupa hoidettiin oikeaoppisesti. Myönnän virheeni tulkitessani Fogdellin sanat tässä näemmä hänen myöhemmän oman tahtonsa vastaisesti. Pahoittelen tältä osin asiaa ja pyydän anteeksi virkamieheltä ja Arkkitehdilta. Malmion asiakkaiden ei kannata huolestua, hän saa kyllä näemmä rakennusluvat läpi ja viranomaiset katsovat aina toimineensa oikeaoppisesti.

pilate_washing_handsTosin ihmettelen kovasti onko tämä nyt rakennusvalvonnan virallinen kanta.  Fogdell ei tietenkään voi kirjallisesti ilmoittaa, ettei olisi toiminut oikeaoppisesti sillä tämä tarkoittaisi hänen toimineen virkamiehenä virheellisesti ja mikään ei ole niin vaikeaa kun saada suomalainen virkamies myöntämään toimineensa väärin, saatika sitten sitä korjaamaan. Talonyhtiön sisäiseen päätöksentekoon Fogdell ei halua ottaa mitään kantaa. Tämä Pontius Pilatus, ”minä se vaan pesen käsiäni tässä” asenne on ollut virkamiesten näkökulma siihen ettei asiassa ole edetty talonyhtiössä kunnolla. Ristiinnaulitkoon vaan jos enemmistö niin haluaa, me huolehdimme siitä, että meidän kätemme ovat puhtaat. Ei siis väliä haetaanko lupaa salassa ihmisiltä, joiden huoneistoihin ja omaisuuteen se kohdistuu, kunhan vain asiat virastossa menevät ”näennäisesti” oikeaoppisesti. Todellisuudessa ei ole väliä sillä, että varsinaista hankesuunnitelmaa ei tehdä ensiksi ja hyväksytä yhtiökokouksessa kuten virkamiesten itse tekemässä ullakkoesitteessä esitetään.

ullakkorakentaminenOsana ullakkotiimia Marina Fogdell on itse ollut tekemässä Helsingin kaupungin ohjeistusta ullakkorakentamishankkeessa etenemiseen, jossa on oikein kuvan kanssa esitetty miten hankkeessa pitäisi edetä. Todistettavasti As Oy Mechelinissä ei ole edetty lainkaan näin. Esitteessä myös oikein korostetaan harmaalla pohjalla, että yhtiökokouksessa päätetään hankkeen etenemissuunnasta.  Esitteessä on useita muitakin kohtia, jotka eivät ole toteutuneet As Oy Mechelinin lupaprosessissa. Siinä muun muuassa arkkitehtia velvoitetaan selvittämään ullakon alapuolisen kerroksen asukkaille koituvat haitat sekä työmaavaiheessa että lopputilanteessa.  Jokainen voi tutustua esitteeseen tässä  (ullakolle_esite_2010-1).

Miksi Malmio ei ollut siihen tutustunut? Miksi Fogdell ilmoittaa nyt, että vastoin esitteen ohjeistusta tehty hanke on oikeaoppinen, koska hän ei ota kantaa talon sisäiseen päätöksentekoon? Korjaammekin väitteemme. Malmio ei ole toiminut viranomaisten esitteissään esittämien toimintatapojen mukaan, mutta Marina Fogdell on käytännössä hyväksynyt ne.

Marina Fogdell myös esittää, että ”suunnitelmat täyttivät luvan myöntämisen edellytykset” vaikka esimerkiksi korvaavat varastotilat eivät täyttäneet rakennusvalvonnan itse asettamia minimiehtoja näille ullakkohankkeissa. Mutta vaikka Malmio väittää käyneensä mittailemassa moneen otteeseen ullakolla, ei häntä kiinnostanut mitata kellarin alamittaisia varastotiloja. Tai, että ainoa ns. ”asukasparannus” oli toimimaton piha ja katolla oleva spiira. Jälkimmäinen on sinänsä hieno, mutta ei mikään asukasparannus ja sekin esitettiin vain ehdollisena. Tosiasiasiassa kukaan ei viimekädessä tutkinut täyttikö lupa nuo ehdot esimerkiksi juuri varastotilojen kohdalta. Tämä ei nimittäin todistettavasti pitänyt paikkaansa.  Lupa oli tältä osin selkeästi väärä. Me talon osakkaina ja asukkaina emme kuitenkaan saaneet hallinto-oikeudesta valitusoikeutta asiaan ja siksi lupaa ei kumottu. Valitusoikeus olisi ollut vain viranomaisilla itsellään, jotka virheet tekivät, asuntoyhtiön hallituksella, joka oli niitä edesauttamassa tai naapurikiinteistöillä, joita nyt ei olisi asia voinut vähemmän kiinnostaa. Opin kuitenkin sen, että jos rakennusvalvontaviranomainen ei halua itse tällaisessa asioissa omia viraston ohjeistuksia (varastot) vastoin tehtyjä asioita korjata, niin niitä on mahdotonta korjata oikeuden kautta. Se, että talonyhtiö sitten vielä jakoi nuo alamittaiset varastot varaten suurimman hallituksen jäsenelle, on tietenkin talonyhtiön sisäinen asia, johon Marina Fogdell ei voinut vaikuttaa.

Sen Marina Fogdell nyt kuitenkin myöntää, että ”museon virallinen lausunto päätöksen liitteeksi olisi ollut eduksi tässä hankkeessa, mutta sovittujen menettelyiden mukaan lausuntoa ei pyydetä rakennuksista, joissa ei ole asemakaavasuojelua.” Miksi sitten Marina Fogdell on näitä lausuntoja pyytänyt eritoten rakennuksista, joissa ei ole asemakaavasuojelua?  Esimerkiksi lausuntopyyntö 13.6.2011, Asunto Oy Robertus:

Rakennusvalvontavirasto/ Marina Fogdell on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa As. Oy Robertuksen (osoite Iso Roobertinkatu 35–37) ullakkomuutoksista. Kaupunginmuseo on tutustunut arkkitehti Ari Malmion laatimiin ja 31.3.2011 päiväämiin suunnitelmiin. […]Asemakaavassa vuodelta 1980 As. Oy Robertuksen rakennusta ei ole varustettu suojelumerkinnällä.” (Ote Kaupunginmuseon lausunnosta.)

Miksi Fogdell, kaupungin viranomainen, väittää asioita mitkä eivät pidä paikkaansa ja ovat helposti tarkistettavissa? Hyvin harva rakennus on asemakaavalla suojeltu ja kuitenkin Fogdell on pyytänyt lausuntoja kaupunginmuseolta.  Sen sijaan As Oy Mechelinin tapauksessa Fogdell kieltäytyi aktiivisesti lausuntoa pyytämästä. Kaupunginmuseo olisi lausunnon tehnyt, mutta sanoi että tarvitsee Fogdellin virallisen pyynnön asiasta. Fogdell ei kuitenkaan millään suostunut sitä tekemään. Kaupunginmuseolta oli olemassa aikaisempi muistio, joka ei suositellut ullakkorakentamista kohteeseen, mutta sitä ei kohdeltu virallisena lausuntona, jonka pyytämisestä Marina Fogdell taas kieltäytyi kategorisesti. Hän väitti tuolloinkin, ettei sitä pyydetä kun asemakaavalla suojelluista rakennuksista. Kysyin jo tuolloin häneltä ja kysyin edelleen kirjallisesti miksi sitten Fogdell on pyytänyt tätä muissa tapauksissa, joita ei ole suojeltu asemakaavassa? Fogdell ei vastannut minulle silloin tähän eikä ole vastannut edelleenkään. Vaikea ymmärtää mikä tässä oli Fogdellin intressi, miksi hän ei voinut missään nimessä lausuntoa pyytää kun nyt itsekin kirjallisesti myöntää, että se ”olisi ollut eduksi tässä hankkeessa.”

Mutta korjaan siis väitettäni, Marina Fodgell on sanonut, että asiassa toimitettiin oikeaoppisesti, mutta ihmettelen miksi tämä oikeaoppisuus on ollut muun muuassa vastoin viraston itsensä esittämiä ohjeistuksia ja vaatimuksia.  Kiitos Ari Malmiolle, että hän korjasi, että tässä tapauksessa minun olisi pitänyt ihmetellä ennemmin Fogdellin näkemystä oikeasta toimintatavasta, kun uskoa naivisti Marina Fogdellia, tämän sanoessa virastossa meille, että asiassa olisi voinut toimia paremmin. Väitteeni, ”viranomaiset ovat myöntäneet ettei asia hoidettu aivan oikeaoppisesti” on siis Fogdellin osalta väärä, myönnän ja se voidaan korjata muotoon: ”Hankkeessa on edetty selkeästi kaupungin viranomaisten tekemien ohjeiden vastaisesti, mutta kaupungin virkamies Marina Fogdell on kuitenkin katsonut, että siinä edettiin oikeaoppisesti eikä hän ota kantaa talon sisäiseen päätöksentekoon.

”Väite 7 Rakennusluvassa vaadittiin pihasuunnitelman muuttamista.”

Malmion mukaan väite on väärin. ”Rakennuslupaan jätetään pihasuunnitelma alustavana. Se tulee täydentää ja täsmentää sekä toimittaa rakennusvalvontaan ennen ullakon käyttöönottoa. Tämä on normaali menettely eikä rakennusluvassa vaadittu sen muuttamista vaan nimenomaan täydentämistä.”

Koivusalo toteaa, että rakennusluvassa vaadittiin, että ”tarkennettu pihasuunnitelma tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosastolla”. Kaupunkikuvalautakunta taas oli ollut kahdesti epätyytyväinen Malmion pihasuunnitelmaan ja viimeisenä lausuntonaan ilmoitti, että ”neuvottelukunta toteaa, että pihasuunnitelma on edistynyt mutta edellyttää edelleen jatkokehittelyä yksinkertaisempaan ja pelkistetympään suuntaan. Neuvottelukunta toistaa näkemyksensä, että pientä pihaa tulisi käsitellä yhtenäisenä tilana.” Tämä tietääkseni tarkoittaa juuri tuota tilpehöörin vähentämistä ja pihan käsittelyä yhtenäisenä toimivana tilana eikä sen jakamista sokkeloiksi. Ei siis Malmion tilpehöörillä täyttämän pihan vielä täydentämistä lisätilpehööreillä vaan suunnitelman karsimisesta. Miten ihmeessä vaatimus suunnitelman ”jatkokehittelystä yksinkertaisempaan ja pelkistetympään suuntaan” ei olisi vaatimus muuttamisesta?

Kun valitimme pihasuunnitelman toimimattomuudesta, niin luvan myöntänyt rakennuslupalautakunta puolusti asiaa sillä, että pihasuunnitelmaa olikin vaadittu tarkennettavaksi. Myös talonyhtiön hallitus omassa vastineessa totesi, että pihasuunnitelmaa oli tarkoitus kehittää nykyisestä ja myös huomioida käyttäjien näkemykset, mistä Malmio ei ollut kiinnostunut. Miten ihmeessä tässä ei olisi kyse muuttamisesta? Jos pihasuunnitelma olisi hyväksytty muuttumattomana eli sellaisenaan, ei sitä olisi vaadittu enää tarkennettavaksi ja etenkään sitä ei olisi enää tarvinnut käyttää kaupunkikuvaneuvottelulautakunnassa.

Väite 8 Malmion suunnitelmat eivät kelvanneet ullakon ostajalle

Malmion mukaan ”on aivan tavallista, että ullakon ostajalla on oma näkemyksensä siitä. Samoin ostajalla on usein omat arkkitehtinsa. Malmio on myös useasti joutunut muuttamaan toisen suunnittelijan suunnitelmat ullakon ostajan toiveiden mukaisesti.”

thumbsdown_2548859On se sitten tavallista tai ei, niin tosiasia kuitenkin on, etteivät Malmion suunnitelmat kelvanneet ullakon ostajalle, joten miten ihmeessä väite on väärä. Jälleen Malmion logiikassa on jotakin pahasti pielessä. Se, että A on yleinen, ei tarkoita, että A olisi väärin. Itse asiassa merkintäoikeuden ostanut Mika Hautala kommentoi minulle piirustuksia suoraan huonoiksi ja tämä onkin yksi niitä harvoja asioita, joista olemme olleet Hautalan kanssa samaa mieltä. Uudet ullakkosuunnitelmat tehneen Haroma Partners Oy:n kattolyhdyt ovat myös huomattavasti paremmin taloon sopivat ja myös huoneistojen ikkunaratkaisut ja valaistus aivan selkeästi parempi. Täysin törkeää on tietenkin, että näissä suunnitelmissa lasimaalauksen luonnonvalokuilua ei ole säilytetty, mutta Haromalla oli kyllä uudestakin kuilusta suunnitelmat. Grynderi Mika Hautala ei vain halunnut kulttuurihistoriallisia arvoja tai toisten huoneistoja kunnioittaa koska uusi kuilu olisi tullut kokonaista 12 000 euroa kalliimmaksi, kun nyt toteutettu rakennushistoriallisen erityisyyden ja lasimaalauksen luonnonvalon tuhoava halvin vaihtoehtoa ja vähentänyt hänen voittojaan. Talon muu hallitus Kaarlo Sellin johdolla suosi grynderin etua ja salli valokuilun pois jättämiseen.

Mutta jos sanon, että Haroman suunnittelemat Museokadun puoliset ahtaat ja pimeät alkovit eivät näytä kovinkaan onnistuneilta, tai lainkaan houkuttavilta varsinkaan pyydetyllä neliöhinnalla, tai jos varaan oikeuden arvostella myös uutta pihasuunnitelmaa, jota Haroma tekee nyt Malmion suunnitelman parantamiseksi, niin tuskinpa Haroma Partners Oy yrittää tästä tehdä kunnianloukkaussyytettä kuten Ari Malmio.

Väite 9 Malmio ei perehtynyt ullakon ja ylimmän kerroksen tiloihin

Malmion mukaan väite on väärin. ”Hän kuulemma kävi talon ullakolla ainakin 5 kertaa valokuvaamassa ja mittailemassa. Ylimmän kerroksen pohjapiirros oli käytössä kun ullakkoa suunniteltiin juuri siksi, että kaikki LVI järjestelmät saataisiin mahdollisimman hyvin päällekkäin.”

Vai niin Malmio sanoo tehneensä. Harmi ettei Malmiota näkynyt lainkaan ylimmän kerroksen asunnoissa, joihin ja joiden päälle hän oli tekemässä suunnitelmia. Hän ei huomioinut tai tutustunut huoneiston C81 keittiösyvennykseen tai ilmanvaihtoon ja kuten jo mainitsimme, hän ei tutustunut lasimaalaukseen ja valaisinjärjestelmään, eikä sen rakenteisiin tai huoltotarpeisiin ullakolla. Oliko myös juuri noiden LVI järjestelmien päällekkäisyyksien tutkiminen se syy, että lapsiperheen pesutila yritettiin märkätilaremontissamme tuhota asentamalla sinne pesukoneiden paikalle ullakkovedot, jotka lopulta onneksi saimme taistelulla peruutettua? Tosiasia on, että Malmio ei perehtynyt ylimmän kerroksen tiloihin, joita myös hänen suunnitelmansa koskivat. Ja voihan sitä käydä vaikka 100 kertaa ullakolla valokuvaamassa ja mittailemassa ja silti olla varsinaisesti perehtymättä keskeisiin ongelmakohtiin. Jos taas  työn tekee huolella ei tarvita edes viittä kertaa.

Lopuksi

Lopuksi Malmio ilmoittaa ”ettei hänelle aukea se mistä Koivusalo on saanut nämä väitteensä, jotka ovat perättömiä ja miksi hän haluaa vahingoittaa arkkitehtia.”

Olen saanut väitteeni yksinkertaisesti siitä, että asun talossa, tunnen talon hyvin, perheeni on omistanut siitä huoneistoja vuodesta 1931 lähtien. Itse olen nukkunut pihalla vauvana jo vuonna 1969 ja asunut siellä itse 90-luvun alusta asti, olen ollut sen hallituksessa useita vuosia. Oma perheeni asuu itse huoneistossa, johon Malmio on tehnyt piirustuksia tutustumatta niihin tai olematta yhteyksissä kanssamme. Olemme joutuneet näkemään suunnattomasti vaivaa Malmion suunnitelmiin jääneiden puutteiden minimoimiseksi. Vastaavasti olen myös hankkinut Malmion suunnitelmat rakennusvalvontavirastosta ja tutustunut niihin. Olemme näyttäneet niitä myös maisema- ja pihasuunnittelijoille. Olen itse käyttänyt esimerkiksi pihaa aktiivisesti päivittäin noin 25 vuotta. Ihaillut Orfeuksen soittoa pitempään. Mikä ihme Malmiolle ei nyt tässä aukea?

Mitä tulee väitteiden perättömyyteen, niin valitettavasti ne nyt vain Fogdellia koskevaa ja nyt korjattua väitettä lukuun ottamatta pitävät paikkansa ja ovat todistettavissa, toisin kuin Malmion sivuillaan levittämät huhupuheet.

Arkkitehdeistä

Minulla ei ole todellakaan mitään halua vahingoittaa Arkkitehtia ( l’architecte). Mutta tässä tapauksessa eräs arkkitehti (un architecteMalmio, on toiminnallaan vahingoittanut perheeni omaisuutta ja kotia ja uhannut vahingoittaa toimimattomien pihojen osalta jokapäiväistä toimintaympäristöämme. Lisäksi me vielä olemme joutuneet maksamaan tästä kaikesta vahingosta eräälle Malmiolle ja kukaan ei suostu selvittämään kuinka paljon ja missä määrin vaan tämäkin pitää tehdä jälleen kuluja aiheuttavan erityisen tarkastuksen kautta.

marcus-vitruvius-Mitä tulee itse arkkitehdin vahingoittamiseen. Niin luulen kyllä, että Ari Malmio on tässä se, joka toiminnallaan vahingoittaa arkkitehtien mainetta. Siksi haluankin sanoa, että en itse katso Malmion toiminnan edustavan esimerkillistä arkkitehdin toimintaa. Tunnen itse erinomaisia arkkitehtejä, hyviä arkkitehtejä ja myös joitakin vähän huonompia arkkitehtejä, mutta pitää sanoa, että nyt yleensä sekä hyvillä ja vähän huonommillakin arkkitehdeillä on jonkinlainen moraali toiminnassaan. Ja vaikka viime aikoina on Arkkitehti-lehteä myöten käyty keskustelua siitä, onko arkkitehdeillä kenties vielä yleisestikin opittavaa kritiikin kestämisestä, niin en ole koskaan ennen Malmiota tavannut arkkitehtia, joka uhkailee kunnianloukkauksilla ja korvausvaatimuksilla, jos tämän piirustuksia arvostellaan ja vieläpä niiden maksajien osalta.

En myöskään katso, että Malmion toiminta As Oy Mechelinin kohdalla on ollut arkkitehdin etiikan mukaista, jos tarkoitus on tehdä mahdollisimman hyvää suunnittelua. Muutenkaan puhelimen lyöminen kiinni kun tiedustellaan mitä suunnitelmia mies on tehnyt meidän huoneistoomme, perättömien kunnianloukkausta koskevien tutkintapyyntöjen tehtailu tai salaa toisten huoneistojen elementtien suunnittelu, ei ole kovin moraalisesti korkeatasoista toimintaa palvelualan toimijalta. Mutta jos Malmio katsoo tämän edustavan arkkitehtien ammattietiikkaa, niin voidaan yrittää siirtää tämä keskustelu vaikka johonkin arkkitehtien ammattilehteen ja pohtia sitä millä lailla arkkitehtien pitäisi suhtautua suunnittelukohteisiinsa ja niiden asukkaisiin ja haltijoihin. En usko, että Malmion toiminta As Oy Mechelinissä saa kovin suurta kannatusta arkkitehtien yleisenä etiikkana.

Malmio valittaa, että kirjoitukseni ovat aiheuttaneet hänelle taloudellista haittaa. Kuten olen huomauttanut Malmion toiminta, on aiheuttanut minulle huomattavaa taloudellista haittaa, joka on vieläpä paremmin todistettavissa kun erityinen tarkastus valmistuu.  Jos Malmiolle on taas aiheutunut jotain taloudellista haittaa mahdollisten asiakkaiden menetyksessä, niin eiköhän tämä johdu ihan hänen omasta toiminnastaan As Oy Mechelinissä, jota tällä sivustolla on käsitelty ”asiakaspalautteen” muodossa.  Hyvä Ari Malmio, jos et ole vielä asiaa ymmärtänyt, niin markkinatalous toimii näin. Hyvästä palvelusta saa hyvää palautetta ja huonosta huonoa. Uhkailu ja salainen kähmintä voi olla hyväksytty toimintatapa mafiataloudessa, mutta sillä ei menesty avoimilla ja rehellisillä markkinoilla.

Lisäksi: Vastaus Malmion uhkailuun

omertaAivan viimeiseksi Malmio ei voi olla kuitenkaan taas uhkailematta seurauksilla sananvapauden käytöstä ja kirjoittaa, että ”mikäli taloyhtiö vie Koivusalon aikaansaannokset oikeuteen, hän tulee vaatimaan huomattavaa korvausta menetetyistä toimeksiannoista tämän kirjoittelun johdosta.”

Haluaisin kysyä, että mitä Koivusalon aikaansaannoksia taloyhtiö olisi viemässä oikeuteen? Huomautan, että asia on nyt kyllä toisinpäin. Minulla on listalla huomattavasti enemmän talonyhtiön aikaansaannoksia, jotka joudutaan viemään oikeuteen, jos niitä ei muuten korjata ja toimintatavat eivät taloyhtiön hallituksen osalta muutu. Tämä prosessi on jo alkanut ja taloyhtiö on jo tuomittu käräjäoikeudessa kumoamaan virheellisiä päätöksiään. Lisäksi talossa on tulossa erityinen tarkastus, jossa tullaan tutkimaan myös mitä kuluja ullakkorakennushankkeeseen on käytetty ja millä valtuutuksilla? Toivotaan, että sitten ne Malmion nyt hartaasti salaamat tiedot tulevat päivänvaloon.

MotersOttaen huomioon, että Malmio levittää sivustollaan käräjäoikeudessa aikaisemmin petoksista tuomitun toimijan kertomia vääriä huhupuheita minusta. Ottaen huomioon, että Malmio edelleen toivoo, että talonyhtiön hallitus, tulisi nyt hankkimaan Malmiolle korvauksia siitä, että olen arvostellut julkisesti Malmion suunnitelmia, jotka on ilmoitettu rahoitetun perheeni erikseen pääomavastikkeina maksetuista märkätilojen korjauskustannuksista. Ottaen huomioon, että tuon hallituksen virheelliset päätökset hyväksyttää muun muuassa tuo Malmiolta suunnitelmien tilaaminen, on nyt myös kumottu käräjäoikeudessa. Ottaen huomioon nämä ja muut asiat, niin voin vain suhteellisen ironisesti todeta, että Malmio on nyt todella kunnollisessa seurassa hakemassa korvauksia todella vakuuttavilla perusteilla.

Ymmärrän hyvin, että Malmio on joutunut osaksi tähän tilanteeseen taloyhtiön hallituksen toiminnan vuoksi. Jos tilaaja kuitenkin toimii epäeettisesti, se ei poista vastuuta siltä, joka menee tähän mukaan. Sen sijaan, että Malmio uhkailee minua ja levittää itse virheellistä tietoa, hänen kenties pitäisi syyttää tilaajaa, joka on hänet tällaiseen tilanteeseen ajanut tai paremminkin hänen olisi alusta alkaen pitänyt katsoa minkälaisilla ehdoilla ja minkälaisia toimeksiantoja hän on valmis ottamaan vastaan.

Luulisi toki, että Malmiolle, Arkkitehdille, olisi ollut myös sellaisia toimeksiantoja tarjolla, jossa olisi voinut toimia avoimesti, käyttäjälähtöisesti, kohteisiin kunnolla tutustuen, asianosaisia kuunnellen ja tarvitsematta piilottaa palkkioita niiden maksajilta märkätilaremontin korjauksiin. Tällöin myös Malmio olisi varmasti saanut aikaan paremmat suunnitelmat ja myös parempaa palautetta niistä eikä hänen tarvitsisi vaatia oman kättensä jälkeä salattavaksi julkisuudelta erilaisin uhkauksin. Vai onko Malmion tilaukset olleet jo lähtökohtaisin niin harvassa, että hänen on pitänyt lähteä mukaan myös tällaiseen toimintaan ja nyt hän sitten yrittää syyttää minua omista epäonnistumisistaan?

Helsingissä 10.4.2015. Markku Koivusalo

1 thought on “Monsieur l’architecte eli vielä kerran vastauksia Ari Malmiolle

  1. Päivitysilmoitus: Vielä kerran vastaus Arkki-Arkkitehti Malmiolle | Elämää ja asumista Etu-Töölössä

Kommentointi on suljettu.