Arkkitehtuurin arvostelemisesta: Vastine Ari Malmion vastineeseen

suljettusuu

JE SUIS TALONSIELU

Ari Malmio on esittänyt sivuillaan vastineen tällä sivustolla oleviin kirjoituksiin, joita hän pitää tuomittavana. Malmio ei ole kuitenkaan esittänyt minkälainen tuomio hänellä on mielessään? Perinteinen kunnioikeuteen liittyvä kivitystuomio ei ole enää länsimaissa käytössä ja kunnianloukkaustakin harkitaan rikoslaista poistettavaksi. Se ei ole myöskään enää aikoihin koskenut tavanomaista ja asiallista arvostelua tai asiakaspalautetta.  Malmio on kuitenkin tehnyt tästä sivustosta tutkimuspyynnön poliisille kunnianloukkauksena. Tämä on todella uskomatonta!

Sivustolla on ainoastaan arvosteltu Malmion talonyhtiölle tekemiä ja yhtiön maksamia ullakkorakennus- ja pihasuunnitelmapiirustuksia. Mistä Malmio on saanut päähänsä, että poliisin tehtävänä olisi vastata hänen palvelujensa asiakaspalautteen käsittelystä. Eikö Malmion mielestä piirustukset tilanneen ja maksavan talon osakkaat ja asukkaat saa esittää arvioitaan näistä?

Pitää sanoa, etten ollut ennen kuullut arkkitehdeista, joka tekevät tutkintapyyntöjä kunnianloukkauksista, jos näiden piirustuksia arvostellaan. Mitenkä esimerkiksi arkkitehtuurikilpailuja voitaisiin järjestää, jos hylättyjen töiden esittäjät nostaisivat heti kunnianloukkaussyytteitä? No mitään kunnianloukkausta poliisi ei tietenkään ole Malmion suhteen sivustoilla havainnut ja Malmio on itsekin myöhemmin myöntänyt, ettei sivustolla ole mitään hänen henkilökohtaista kunniaansa loukkaava.

Parjaamisesta ja vääristä tiedoista

Siksi onkin omituista, että Malmio nyt omilla sivustoillaan tekee hyökkäyksen Koivusaloa vastaan lähinnä vain henkilökohtaisilla parjauksilla syyttäen tätä katkeraksi ja asioista tietämättömäksi. Sivustolla on kuitenkin esitetty aivan asiallisia ja talon tilanteeseen perehtyneitä huomioita siitä, miksi Malmion suunnitelmat eivät ole toimivia esimerkiksi pihan käytön suhteen. Miten esimerkiksi jäte-, lumensiirto- tai polkupyörien säilytysongelmaa ei ole kunnollla huomioitu tai ratkaistu. Miten pihalle suunniteltu kasvillisuus ja rakennelmat eivät ole toimiva ratkaisuja pienellä ja varjoisella pihalla jne. Ennen näiden väitteiden esittämistä sivusto on myös konsultoinut maisemasuunnittelijoita, mutta koska piirustukset itsessään on esitelty tällä sivustolla, voi jokainen tervejärkinen ihminen itsekin arvioida niiden toimivuutta. Malmio itse ei vastaa tai kumoa yhtäkään sivustolla esitettyä väitettä vaan keskittyy esittämään henkilökohtaisia parjauksia. Mutta mitä tekemistä oletetulla subjektiivisella katkeruudella on objektiivisesti toimimattoman suunnitelman kanssa? Tähän Malmio ei kykene vastaamaan.

Malmio väittää Koivusalon katkeroituneen asunto-osakeyhtiön suurella enemmistöllä hyväksymästä ullakkoasuntojen rankentamishankkeesta yrittäen vastustaa sitä kaikin mahdollisin keinoin. Korjataanpa nyt hieman tähän tosiasioita noita vääriä väitteitä vastaan, jota Malmio nyt katsoo asiakseen levittää.

Koivusalo ei ole yrittänyt vastustaa hanketta kaikin mahdollisin keinoin, vaan on alusta asti vaatinut, että hanke olisi pitänyt toteuttaa avoimesti ja siitä yhtiökokouksissa keskustelen sekä Asunto-osakeyhtiö lakia, hyvää hallintotapaa ja osakkaiden oikeuksia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Kenties silloin oltaisiin vältytty myös maksamasta ylimääräistä Malmion toimimattomista suunnitelmista. Ja kyllä Koivusalo on vastustanut salailua, väärien tietojen antamista, suunnittelukulujen peittelyä tai niiden sekoittamista märkätilan remontin kustannuksiin jne. Ja kyllä, Koivusalo on alusta asti ollut huolissaan heidän asuntoonsa kuuluvan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan lasimaalauksen kohtalosta, jota Malmio ei ollut suunnitelmissaan ottanut kunnolla huomioon eikä edes tutustunut koko maalaukseen paikan päällä. Maalauksen pelastamiseksi Koivusalot ovat joutuneet käymään erittäin raskaan prosessin. Lopulta kuitenkin Uudenmaan ELY keskus on esittänyt maalauksen ja Koivusalojen hallin suojelemista, jotta tämä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde ei tuhoutuisi ullakkorakentamisessa.

Mitä tulee ullakkorakentamisen vastustamiseen kaikin keinoin niin Koivusalo itse kuului vielä talon hallituksen kun taloyhtiö tilasi arkkitehti Jari Häkkäseltä selvityksen mahdollisuudesta rakentaa ullakolle asuntoja. Koivusalo jätti tähän eriävän mielipiteen, mutta ei millään lailla vastustanut selvityksen tekemistä muiden hallitusten jäsenten kannattaessa sitä. Häkkäsen selvitys piti tuoda yhtiökokoukseen, mutta sitä ei koskaan tuotu sinne eikä ole tähän päivään mennessä annettu nähtäväksi osakkaille. Päinvastoin osakkaille ilmoitettiin, ettei tuo selvitys olisi valmistunut. Kun Koivusalo jätettiin pois hallituksesta, hallitus meni kuitenkin tilamaan ilman yhtiökokouksen valtuutusta yhtiön ja siis myös Koivusalojen rahoilla Ari Malmiolta uudet piirustukset ullakolle. Ari Malmio haki näillä ilman yhtiökokouksen valtuutusta yhtiön rahoista haetuilla piirustuksilla As Oy Mecheliniin rakennuslupaa, vaikka osakkaille oli ilmoitettu, että selvitys on vielä kesken ja rakennuslupaa ei haeta ennen kuin asiaa on käsitelty yhtiökokouksessa. On täysin yleinen käytäntö ullakkorakentamisessa, että asiasta tehdään ensin hankesuunnitelma, joka tuodaan yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi. As Oy Mechelinissä oli alun perin päätetty ainoastaan alustavasta selvityksestä ja tilattu se Häkkiseltä. Mistään Ari Malmion suunnitelmista ei osakkaille tiedotettu kun vasta jälkeenpäin. Mitään hankesuunnitelmaa ei tuotu yhtiökokoukseen hyväksyttämään vaan Ari Malmio haki talon osakkailta salassa rakennuslupaa näiden omaisuuteen, jonka myynnistä päätettiin vasta tämän jälkeen. Jos tämä on Malmion mielestä täysin asiallista toimintaa ihmettelemme kovasti Malmion moraalia.

Malmion ensin jättämässä hakemuksessa ei ollut edes talonyhtiön hallituksen asianmukaista valtuutusta. Tähän päivään mennessä ei ole kunnolla selvitetty mistä rahoista ja kuinka paljon Malmiolle on maksettu. Rahat oli näemmä merkitty märkätilan saneerauskustannuksiin mikä tarkoittaisi sitä että Malmiolle olisi maksettu rahoista, jotka osakkaat luulivat käytetyn märkätilojensa saneeraukseen. Malmio ei ole itse ollut missään yhteydessä osakkaisiin, ei ole ollut esittelemässä suunnitelmiin yhtiökokouksissa eikä ole suostunut keskustelemaan asiasta tai kertomaan mitä summia yhtiö on lopulta hänelle maksanut suunnitelmista, joita nyt ullakon ostanut urakoitsija ei katso edes voivansa käyttää.

Se, että hallitus on saanut lupaamalla suuria taloudellisia etuja (mistä tosin ei ole näyttöä) yhtiön enemmistön hyväksymään ullakon myynnin ei poista sitä tosiasiaa, että asiassa toimitettiin salaa ja ilman tavanomaista hyvän hallinnon järjestystä. Malmio näemmä näkee, että oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja laillisuuden vaatiminen on katkeruutta, kuten myös vaatimus tietää miten osakkaiden yhteistä omaisuutta on käytetty maksuihin Ari Malmiolle.

Lisäksi Malmio itse levittää sivuillaan väärää tietoa siitä, että Koivusalo olisi muka yrittänyt estää ullakkotilojen esittelyä. Tämän paikkansa pitämättömän tiedon Malmio on näemmä saanut ullakkoa aluksi myyneeltä Karri Liintolalta. Todettakoon, että päinvastoin Koivusalo on päästänyt ilman ullakon avainta olleet Koivusalon keittiön oven edessä olevassa käytävässä norkoilleet Karri Liintolan ja tämän seuralaiset pikku-ullakolle. Koivusalo on tosin ihmetellyt miten tuolloin yhtiön varatoiminnantarkastajana toimivan Liintolan poika oli laitettu myymään ullakkoa. Koivusalo on myös huomauttanut, että toivottavasti kaikki ovat tietoisia siitä, ettei Karrin myymällä rakennusluvalla ollut tuolloin vielä lain voimaa. Se, että varatoiminnantarkastajan poika myy ullakkoa, ei  nyt todellakaan ole hyvän hallinnon käytäntöjen tapaista. Mitenkään muuten Koivusalo ei ole ullakon myyntiin puuttunut. Karri Liintola on vuorostaan huutanut Koivusalolle solvauksia, käynyt tähän käsiksi ja tämän jälkeen vielä  tehnyt tästä kunnianloukkaustutkintapyynnön väittäen virheellisesti Koivusalon kutsuneen häntä huijariksi. Näinkään Koivusalo ei ole tehnyt vaan hän on ainoastaan viitannut Liintolan aikaisempiin liiketoimiin. Todettakoon kuitenkin, että Karri Liintola on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa matkapuhelinkauppaan liittyvästä petoksesta 29.9.2010.

Koivusalolla olisikin huomattavasti enemmän aiheitta epäillä henkilökohtaisia parjauksia ja vääriä tietoa hänestä levittävää Malmiota kunnian loukkauksesta. Koivusalo kuitenkin kykenee argumentoimaan julkisesti eikä hänen tarvitse etsiä kunniaansa oikeussaleista.

Malmion oma hyökkäys Koivusalo kohtaan on sen sijaan paraatiesimerkki klassisista argumentaatiovirheistä. Puhumatta lainkaan itse asioista tai kumoamatta suunnitelmia koskevia väitteitä, Malmio hyökkää Koivusalo kohtaan henkilöön kohdistuvilla ad hominem argumenteilla väittäen, että tämän motiivit ovat vääriä tai että väitteet johtuvat hänen katkeraksi oletetusta tunnetilastaan jne. Toisena suosikkina Malmiolla on erilaiset tyhjät ad auctoritatem argumentit. Kun sivustolla esitetään pihaan käyttöön perehtyneitä väitteitä, Malmio ei pyri kumoamaan näitä vaan esittää, että kyse on tyypillisistä asiaan perehtymättömän ihmisen väitteistä ja vetoaa siihen kuinka esimerkiksi rakennusvalvonnan asiantuntijat ovat Malmion suunnitelmat hyväksyneet.

Edes jälkimmäinen ei pidä paikkaansa, koska rakennusluvassa vaadittiin juuri pihasuunnitelmien muuttamista ja tämä muutostyö onkin sittemmin annettu arkkitehtitoimisto Haroma & Partnersille. Vaikka myös Haroma & Partnersia on kielletty olemasta yhteydessä talon osakkaisiin ja asukkaisiin ilman Talonyhtiön hallituksen välitystä niin tällä kertaa ja siis toisin kuin Malmion tapauksessa, Haroma & Partnes on ainakin alustavasti pyytänyt osakkaiden ja asukkaiden kommentteja pihasuunnitteluun. Se mikä näiden vaikutus tulee olemaan jää vielä nähtäväksi. Malmio ei sen sijaan mitään tällaista tehnyt, mikä kertoo siitä kuinka vähän hän halusi perehtyä käyttäjien ja asukkaiden näkökulmaan ja kuinka ei-käyttäjälähtöinen hänen näkemyksensä arkkitehtisuunnittelusta tässä tapauksessa oli.  Todettakoon myös, että Malmion varsinaiset ullakkopiirustukset eivät kelvanneet ullakon ostaneelle rakennuttajalle, sillä Haroma & Partnes on palkattu myös tekemään näiden osalta uusia piirustuksia ja suunnitelmia.

Malmio ilmoittaa, että jokainen voi itse käydä tutustumassa rakennusvalvontaviraston arkistossa hänen piirustuksiinsa. Malmio tietää hyvin, että kukaan tuskin jaksaa tehdä näin. Se onkin aivan turhaa koska nämä julkiset piirustukset ovat nähtävillä tällä sivustolla. Jokainen voi siis tosiaan tutustua niihin itse eikä niiden arvosteleminen ole mikään kunnianloukkaus.

Paljolta sekaannukselta olisikin kenties vältytty jos Malmio olisi alusta asti esimeriksi perehtynyt itse kunnolla talon ylimmän ja ullakkokerroksen tiloihin. Sen sijaan hän teki piirustuksensa tutustumatta lainkaan esimerkiksi huoneiston b50 eteishalliin ja lasimaalaukseen sekä huoneiston C81 keittiösyvennykseen. Kummassakin tapauksessa Malmion suunnitelmat on täytynyt korjata.

Suosittelemmekin asioihin perehtymistä kannattavalle Malmiolle, että hän vastaisuudessa itse perehtyy paremmin kohteisiinsa, joihin hän suunnitelmia tekee ja ottaa suunnitelmissaan myös huomion kohteiden käyttäjät. Malmion kannattaisi alusta asti kuunnella näiden arvioita ja mielipiteitä sen sijaan, että tekee näistä poliisille kunnianloukkauspyyntöjä, kutsuu näitä katkeriksi ja tietämättömiksi ja kaiken kukkuraksi levittelee väärää tietoa heidän toiminnastaan netissä. Sekä Ari Malmiolle että Karri Liintolalle voidaan huomauttaa, että kunnia löytyy paremmin kunniallisesta toiminnasta kuin oikeussaleista tai niillä uhkaamisesta.

Markku Koivusalo. Helsingissä 2014

Humpty-Dumpty,-Illustration-For-The-Nursery-Rhyme-By-Lewis-Carroll-1832-98

Epilogi

En tiedä mitä tarkoitat “kunnialla”, Liisa sanoi.

Tyyris Tyllerö hymyili ylenkatseellisesti: Kuinka voisit ymmärtää ennen kuin olen selittänyt sen sinulle. Tarkoitin, että siitä sait hienon tyrmäävän argumentin.

Mutta eihän kunnia tarkoita hienoa tyrmäys argumenttia, intti Liisa.

Kun minä käytän jotakin sanaa, vastasi Tyyris Tyllerö pilkallisesti, – se tarkoittaa juuri sitä mitä minä haluan – juuri eikä melkein.

Mutta kysymys on siitä, sanoi Liisa – voitko todella saada sanat merkitsemään niin monia eri asioita

Ei´, vaan kysymys on siitä kenellä on valta , sanoi Tyyris Tyllerö. – Siinä kaikki.