Ari Malmion piirustukset ja pihasuunnitelma

Ari Malmion hakemuksen mukaan ullakolle rakennettaisiin 4 avotilamaista ns. LOFT asuntoa, näistä yksi sijoittuisi 7.kerroksen ns. pikkuvinttiin ja kolme 8. kerrokseen ns. isoon vinttiin.

Rakennettava lisäkerrosala olisi 541 m². Asumiskäyttöön eli myytäväksi tuleva pinta-ala 432 m².

  •  Ullakkoasunto 7. kerros. C – porras 99,5 m².
  • Ullakkoasunto 8. kerros. A – porras 87 m²
  • Ullakkoasunto 8. kerros. A – porras 107,5 m².
  • Ullakkoasunto 8. kerros. C -porras 138 m².

Lisäksi pihaa ehostetaan

Asukasviihtyvyys

Ullakkorakentamisen mahdollistava uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös edellyttää, että rakentamisen yhteydessä ”tehdään tarpeellisia parannuksia kiinteistön asukkaiden yhteistiloihin ja asumisviihtyvyyteen

Viereisen Mechelinkatu 27 talon ullakkoremontin yhteydessä taloon rakennettiintäysin uusi yhteinen sauna, pukuhuone, pesuhuone, oleskelutilat, wc ja keittiö. Talon yhteinen pesutupa myös uusittiin.

Malmion taloomme tekemissä suunnitelmassa ei ole asukkaille yhteisiä tiloja.Tosin kaikkiin neljään ullakkoasuntoon rakennetaan saunat, mutta ne eivät tietenkään tule muiden asukkaiden käyttöön.

Pihasuunnitelma

Pihan asukkaiden käyttöön saaminen taas merkitsee usein jäteastioiden siirtämistä muualla taloon tai autopaikkojen poistamista pihalta. Meillä ei ole pienellä pihalla autopaikkoja. Suunnitelman mukaan vuonna 2001 rakennetut jätekatokset on sen sijaan tarkoitus purkaa, mutta samalla rakentaa lähes vastaavat mutta hieman pienemmän tilalle. Tämä ei ole parannus. Tämä on yksinkertaisesti turhaa tuhlausta ja jätehuollon entisestään hankaloittamista ottaen huomioon vielä taloon suunnittelmissa tulevat lisäasukkaat.

Ainoa asukasviihtyvyyttä parantavaksi nähty toimenpide Malmion suunnitelmissa on kuitenkin pihasuunnitelma, jossa pientä pihaa ollaa jakamassa reunuksilla samalla kaventamalle sen kulkuväyliä.  Asukkailta ja osakkailta ei olla kysytty mielipiteitä asukasviihtyvyyden parantamisesta tai edes pihasuunnitelman suhteen.

Pihan keskelle on tarkoitus istuttaa rusotuomi ja pihalle on myös tarkoitus istuttaa kääpiövuorimäntyjä. Nämä eivät tosin selviä varjoisessa paikassa, johon ne on nyt asetettu eikä niiden kastelua ole järjestetty. Seinän ja kasvualuston välistä puuttuu myös vaadittu 0.5 metrin suojakaistale. Yleisesti kasvien veden ja valontarvetta ei ole ammattimaisesti suunniteltu sen enempää kuin kuivatusta.

Itse asiassa pienestä pihasta ollaan tekemässä vielä huommin käytössä oleva ja ahtaampi. Lisäksi kunnossapito vaurioittaa nopeasti kulmaukset ja pykälät varsinkin näin ahtaassa tilassa.

Polkupyöräpaikat on asetettu ahtaasti jätekatosten viereen ja ne on laskettu vain 24:lle polkupyörällä. Talossamme on aktiivisesti käytössä huomattavasti suurempi määrä polkupyöriä, joille ei ole minkäänlaista tilaa uudessa suunnitelmassa.

Varsinainen merkittävä pihan parannus voitaisiin tehdä yhdistämällä voimat korttelin muiden talojen kanssa ja suunnitella yhdessä korttelipihan muodostamista. Malmion suunnitelma ei tätä mahdollisuutta ota huomioon. Ennemmin se tekee jo nyt ylikuormitetusta pihasta entistä ahtaamman vaikka asukkaita taloon suunnitellaan samalla lisää eikä edes millään lailla edusta perinteistä etu-töölöläistä pihaa.

Tämä pihasuunnitelman totetus tulee kuitenkin taas maksamaan talonyhtiölle luultavasti toiset 100000 euroa nyt suunnitteluun käytetyn rahan lisäksi.

Irtainvarasto

Hakemuksen mukaan asukasparannus on myös siinä, että säilytystilat siirretään vintiltä kellareiden uusiin irtaimistokomeroihin.

Itse asiassa talossa jokaiseen huoneistoon on perinteisesti kuulunut säilytystilat sekä ullakolla että kellarissa. Vaikka näitä tiloja ei ole merkitty yhtiöjärjestykseen, ne näkyvät ainakin vanhoissa talonyhtiön hallituksen hyväksymissä kauppakirjoissa. Osalta asukkaita jo vanhojen kellareiden purku ja uusien rautahäkkien rakentaminen on vähentämässä kellareissa olevaa säilytystilaa.Kellarit eivät siis korvaa ullakoiden säilytystilaa, jonka tietenkin entiset asukkaat ja osakkaat menettävät lopullisesti ullakkoremontissa.

Elämä remontin keskellä

Asukkaat ovat eläneet viime vuodet putkiremontin keskellä ja suurin osa noin puolen vuoden ajan paossa remonttia muualla. Ullakkorakentaminen tarkottaisi noin vuoden tai kahden lisäystä asumiseen remontin keskellä. Ei kovinkaan asukasviihtyisyyttä lisäävä tekijä.

Lisäksi on tietenkin mahdollisesti tulevat lisäongelmat. Viereisenkin talon suhteellisen onnistuneessa ullakkorakentamisessa sattui mysrkysäässä vahinko, joka turmeli yläkerran asuntojen katot. Vakuutuksista ei saatu täysin vahinkoja korvaava korvausta. Ullakkorakentamisessa onkin huolehdittava todella hyvien vakuutuksien vaatimisesta urakoitsijalta.