Arkkitehti Jari Häkkäsen selvitys

Isännöitsijä Metsälä lähetti 13.11.2009 ja 31.12.2009 tarjouspyynnöt ullakkorakentamisen luonnossunnittelusta ja rakentamiskelpoisuudesta. Saaduista tarjouksista hallitus halusi kokouksessaan 25.1.2010 tilata arkkitehtitoimistolta Jari Häkkäseltä ullakkoselvityksen. Tulloin vielä hallituksen jäsen Koivusalo jätti selvityksen tekemisestä eriävän mielipiteen.

Koivusalon mielestä olisi pitänyt ensin selvittää onko ullakolle ylipäänsä mahdollista rakentaa uusien vaatimusten valossa varsinkin kun talomme kuuluu alueeseen, jossa ullakkorakentamiselle on haettava poikkeuslupaa. Koivusalo oli myös erityisesti huolestunut ullakon läpi kulkevan Orfeus -lasimaalauksen säilymisestä mahdollisessa ullakkorakentamisessa. Koivusalo oli ollut asiasta yhteydessä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston  arkkitehtiin Riitta Salastiehen, joka yhdessä Helsingin kaupunginmuseon edustajan Anne Salmisen kanssa kävi paikan päällä arvioimassa lasimaalausta ja ullakkoa toukokuussa 2009. Koivusalo ilmoitti käynnistä muulle hallitukselle ja hänen mielestään hallituksen olisi pitänyt odottaa Salastien ja Salmisen muistion valmistumista ennen asiassa etenemistä.

Muu hallitus halusi kuitenkin tilata selvityksen, jonka tekijäksi valittiin arkkitehti Jari Häkkänen. Selvitys päätettiin rahoittaa osana tilikauden 2009-2010 kokonaisbudjettia. Selvitys oli tarkoitus tuoda sen valmistuttua osakkaiden ja seuraavan yhtiökokouksen tietoon.

Häkkäsen tarjous oli 1350,00 € + Alv 22%  sisälsi seuraavat työvaiheet:

  • Rakennusvalvontaviraston lähtöpiirustusten selvitys ja tarvittavan aineiston kokoaminen
  • Asemakaavalliset lähtökohdat
  • Ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet –selvitys ja sen vaikutus ullakkorakentamiseen
  • Ullakkorakentamiseen liittyvät muut yleiset ehdot, mm vaadittavat asumisviihtyisyyden parantamistoimenpiteet ja mahdollisuus niiden toteuttamiseen
  • Rakennettavan tilan inventointi paikan päällä
  • Tarvittavat viranomaisneuvottelut, erityisesti rakennusvalvontaviraston ullakkorakentamisesta vastaavan aluearkkitehdin kanssa
  • Kaaviomaiset luonnokset, joista selviää alustavasti mm arvioitu ullakkorakennusoikeuden määrä
  • Oheinen materiaali, ja muu tässä mahdollisesti mainitsematon mutta kokonaisuudelle välttämätön materiaali

29.1.2010 pidetyssä sopimusneuvottelussa (läsnä Häkkänen, Sell, Metsälä) kirjattiin, että työ on valmis viimeistään 15.3.2010 mennessä.

Koivusalo sai vuorostaan kaupunginmuseon muistion 12.2.2010 ja toimitti sen välittömästi muille hallituksen jäsenille. Muistion mukaan ullakoiden muuttaminen uusiksi asunnoiksi ei ole käytännössä mahdollista.  [Kaupunginmuseo_ullakko_muistio]

Koivusalolle ilmoitettiin että tuollaisia papereita nyt kuka tahansa saattoi kirjoittaa ja hankkia eikä sillä ollut mitään merkitystä.

2.3. 2010 yhtiökokouksessa ehdotettiin ja hyväksyttiin nopeasti uusi hallitus, jossa Koivusalo ei ollut enää mukana. Tämän jälkeen isännöitsijä ja talon puheenjohtaja ovat väittäneet jatkuvasti (mm. yhtiökokous 2011 + tiedotteet) ullakkoselvityksen olevan vielä kesken.

Jari Häkkänen on kuitenkin ilmoittanut jättäneensä yhtiölle selvitystyön ullakon rakentamismahdollisuuksista sovittuun määräaikaan 15.3.2010 mennessä.

Koivusalon pyydettyä selvitystä isännöitsijältä tämä ei ole vastannut hänelle. Osakkaiden maksamaa Jari Häkkäsen selvitystä ei siis ole suostuttu antamaan osakkaille eikä esitetty yhtiökokouksissa vaikka näin oli sovittu.Sen sijaan osakkaille ilmoitettiin ettei selvitys ole valmistunut.

Kuitenkin samalla talonyhtiön puheenjohtaja kävi jo rakennusvalvonnassa neuvotteluja tuon selvityksen pohjalta. Häkkäsen selvityksessä ullakkorakentaminen olisi ollut luultyavasti huomattavasti vaatimattomapaa ja koostunut kolmesta huoneistosta. Varmasti emme voi selvityksestä puhua koska sitä ei todella koskaan annettu osakkaille tai tuotu yhtiökokoukseen.

Sen sijaan kun Häkkäsen selvityksen palautuksesta oli kulunut jo yli puoli vuotta isännöitsijä Metsälä ja hallituksen pj. Sell tiedottivat 1.11.2010 tiedotteessa: ”Edellisen isännöitsijän As Oy:n omistamien tilojen arvosta tekemä selvitys saatetaan ajan tasalle. Ullakkotilojen rakentamismahdollisuus selvitetään viime yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.Niiden arvo saattaa kuitenkin osoittautua kiristyneistä rakennusmääräyksistä johtuen vähäiseksi. Rakennusluvan saaminen on epävarmaa ja saattaa edellyttää parannuksia yhteisten tilojen käyttöedellytyksiin.”

24.11.2010 Kaarlo Sell kuitenkin totesi osakkalle antamassa tiedostuksessaan ullakkoselvityksen edenneen ”niin, että voimme, mikäli yhtiökokous niin päättää, anoa rakennuslupaa hankkeelle kevään kuluessa. Suunnittelua on hidastanut se, että vastaavia hankkeita on suunnittelijoiden pöydillä runsaasti”.

Todellisuudessa Häkkäsen selvitys, joka siis piti esitellä yhtiökokoukselle oli siis olemassa jo 15.3.2010. Sitä ei kuitenkaan esitelty yhtiökokoukselle eikä yhtiökokoukselta kysytty päätöstä rakennusluvan hakemiseen. Ullakkoselvityksestä sanottiin ainoastaan että se on kesken. Hallitus olikin kysynyt Ari Malmiolta uutta tarjouspyyntöä ullakkosuunnitelmista ja rakennusluvan hakemisesta ja valtuuttanut Kaarlo Sellin sopimaan tällaisesta Ari Malmion kanssa. Tämä oli nyt selkeästi vastoin 2009 yhtiökokouksen valtuutusta, joka puhui vain alustavien luonnospiirustusten tilaamisesta ja kielsi etenemestä hankkeessa pidemmälle ilman alustavan selvityksen tuomista yhtiökokoukseen. Mitään tällaista ei tehty ja osakkaiden annettiin ymmärtää, että kyse oli edelleen Häkkäseltä tilatun selvityksen keskeneräisyydestä. Lopulta jälleen tuomatta asiaa yhtiökokoukseen vaikka oli niin luvannut, hallitus valtuutti Malmion hakemaan useaan otteeseen korjatuilla piirrustuksilla rakennuslupaa ilman että yhtiökokous olisi siitä päättänyt.

Malmille maksettuja kokonaiskuluja ei ole edellenkään selvitetty. Häkkäsen selvityksen tarjous oli 1350,00 + alv.

Häkkänen itse ilmoitti Koivusalolle selvityksessä pyrkineensä ottamaan ullakon lasimaalauksen huomioon. Häkkänen olisi myös halunnut olla yhteydessä asiasta Koivusaloon, mutta hallitus ei ollut suositellut tätä. Sen sijaan Häkkäsellä oli luultavasti yhtiöltä saatu Koivusalon asunnosta otettu kuva lasimaalauksesta, jossa on päivämäärä 02/04/2010. Kuvan alkuperä on selvittämättä. Kuvan ottajan on täytynyt käydä Koivusalon asunnossa ilman omistajan ja asukkaan lupaa.

Häkkäsen selvitystä ei ole koskana esitelty yhtiökokoukselle. Koivusalo lähetti ennen varsinaista yhtiökokousta 19.6.2012 toiminnantarkastaja Karasuolle kirjallisen pyynnön selvityksen tuomisesta yhtiökokoukseen. Lain mukaan näin olisi pitänyt tehdä. Selvitystä ei ollut nähtävillä yhtiökokouksessa, jossa Karasuo itse ei ollut edes paikalla.

1 thought on “Arkkitehti Jari Häkkäsen selvitys

  1. Päivitysilmoitus: Ullakkorakentaminen As Oy Mechelinissä | Elämää ja asumista Etu-Töölössä

Kommentointi on suljettu.