Yhdenvertaisuusperiaate

Osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaate on AOYL:n keskeisimpiä periaatteita. Se turvaa vähemmistöosakkeenomistajia pääsääntönä olevaa enemmistövaltaa vastaan.

Yhdenvertaisuusperiaatteen tarkoituksena ei ole estää enemmistövallan käyttämistä, vaan estää enemmistöosakkeenomistajien suosiminen vähemmistön kustannuksella. Yleislauseke määrittelee virheellisiksi sellaiset yhtiökokouksen päätökset, jotka ovat omiaan tuottamaan osakkeenomistajille tai muille henkilöille epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Säännös koskee yhtiökokouksen ja yhtiön johdon päätöksiä sekä yhtiön johdon tekemiä muitakin toimenpiteitä, kuten tiettyä osakkeenomistajaa suosivia sopimuksia. Säännöksellä kielletään kaikenlaisen epäoikeutetun taloudellisen edun antaminen esimerkiksi enemmistöosakkaalle vähemmistöosakkeenomistajan kustannuksella. Toimiminen pelkästään tietyn omistajan tai omistajaryhmän (edes enemmistön tai tämän kannatuksen saaneen) välittömien etujen mukaisesti ei ole sallittua. Vastaavasti yhdenvertaisuusperiaate kieltää myös enemmistön hyväksymät toimet, joilla tuotetaan haittaa vain vähemmistöosakkaille ilman kaikkien osakkeenomistajien edun yhtäläistä parantamista.

Valitettavasti on olemassa talonyhtiöitä, joissa tätä vähemmistösuojaksi säädettyä periaatetta tulkitaan lähes päinvastoin ja yhdenvertaisuus yhdistetään virheellisesti enemmistön intresseihin tai tahtoon.