Kultainen hallinto eli hallintokulut suhteessa tilastoihin

Tilastokeskuksen laatimassa asunto-osakeyhtiöiden taloustilastossa vuodelta 2013 kerrostalojen keksimääräiset hallintokulut sekä huolto- ja käyttökulut olivat kummatkin 38 senttiä.

As Oy Mechelinissä hallinto ei syö rahaa vain hieman keskiarvoa enemmän vaan kaksinkertaisesti (2013) ja lähes viisinkertaisesti vuonna 2014. Vaikuttaa siltä, että As Oy Mechelinin loistava hallinto on todella kullalla kuorrutettu.

Keskiarvo_mechelin

 

Ovenia/verkkoisännöinin isännöitsijä Lapin selitys

Yhtiökokouksessa vaadittiin Ovenian isännöitsijä Erkki Lapilta käsittämättömien hallintokulujen erittelyä, mutta isännöitsijä Erkki Lappi oli aluksi sitä mieltä, ettei tällaista erittelyä olisi tarvinnut tehdä vaan kyse on aivan normaalista kulujen esityksestä pelkkänä hallintokuluina. Siis vaikka nämä kulut olivat yli 70 000 euroa ja lähes viisinkertaiset keskiarvoon. Lopulta Erkki Lappi kuitenkin suostui luettelemaan suullisesti joitakin kuluosuuksia tietokoneeltaan, mutta ei esittämään niitä tarkemmin. Lappia pyydettiinkin toimittamaan asiasta kirjallinen erittely vaikka Ovenian nettisivuille, mutta hän sanoi tiedoston olevan isännöintitoimiston salaista tietoa. Kun häneltä sitten pyydettiin tekemään tiedostosta sellainen versio, jonka voi jakaa osakkaille, hän lopulta lupasi tämän tehdä, mutta ilmoittikin heti perään ettei siinäkään tulla kaikkia erittelyjä ilmoittamaan koska halutaan suojata niitä joille maksut on maksettu. Siis hetkinen? Mitä ihmeen suojaamista tässä on? Pitää sanoa, että todella avointa toimintaa Ovenia/Verkkoisännöinniltä, joka muuten mainostaa täysin avointa ja läpinäkyvää hallintoa ja kulujen käsittelyä.

Suullisessa esityksessään Lappi mainitsi sopimusveloituksen noin 12 000 euroksi, erillisveloituksen 5000 euroksi, kokouspalkkiot 2000 euroksi, yhtiökokouspalkkiot 2000 euroksi, tilintarkastuksen 1000 euroksi. Yleiset toimistokulut 2000 euroksi, tilavuokrat 1000 euroksi, sähköposti ja kopiointikulut 6000 euroksi,  postikulut 2000 euroksi, tarvikekulut 1000 euroksi jne. Siis varsinaisen sopimusveloituksen lisäksi isännöinti laskuttaa erillisten nimikkeiden alla rutkasti rahaa, mutta tarkat osuudet jäivät nopeassa suullisessa esityksessä hämäriksi.

Sitten Lappi mainitsi myös asianajokuluja 17 000 euroa ja 10 000 euroa. Jälkimmäiset olisivat menneet Muhosen kanssa käytyyn oikeusriitaan ja edelliset maksettu asianajotoimisto Kuhaselle. Toisaalta Kuhaselle maksettavat kulut oli merkitty vasta 2015 talousarvioon eivätkä ne suinkaan olleet siellä 17 000 euroa. Lappi esitti, että näissä oli vain kyse tilinpidollisista summista, ei oikeista summista, jotka olisi kuulemma jo maksettu Kuhaselle 2014. Siis hetkinen, ennen kuin Kuhaselta oli edes ainakaan moitekanteen osalta edes mitään laskua. Lapin esitys olikin tältä osin ristiriitainen ja jäi täysin hämäräksi mitä kuluja nyt itse asiassa oli maksettu ja kenelle ja milloin. On hyvin omituista ettei Lappi voinut alunperin näitä kuluja rehellisesti ja avoimesti eritellä ja esittää ne kirjallisesti maksaville osakkaille yhtiökokouksessa. Odotamme mielenkiinnolla tekeekö Lappi tämän nyt kuitenkin lupaamassaan kirjallisessa erittelyssä. Minkälaisen kirjallisen esityksen Lappi asiasta toimittaa ja käykö siitä selkeästi ilmi mistä osakkaat ovat maksaneet ja mitä summia?

Hallituksen kirjallinen esitys hallintokuluista

Talonyhtiön hallitus on nyt Kaarlo Sellin kirjoittamassa tiedotteessa yrittänyt antaa yhtiökokouksessa pyydettyä tarkempaa erittelyä hallintokuluista. Suuria hallintokuluja Sell puolustaa talonyhtiön käynnissä olevien hankkeiden aiheuttamilla hallintotarpeilla. Emme tietenkään voi tietää missä lukuisissa kokouksissa isännöitsijä on remonttien osalta ollut, mutta ainakaan talossa häntä ei ole näkynyt eikä hän sen enempää ole ollut juuri yhteydessä osakkaisiin. Lähes kaikki remonttiasiat tältä osin ovat hoituneet lähinnä osakkaiden ja urakoitsijoiden itsensä välisenä suorana yhteydenpitona. Tässä suhteessa isännöintikulut vaikuttavat aivan poskettomilta. Mutta isot remontithan ovat juuri sellaisia missä hallintokuluja voidaan kasvattaa sopivasti remontteihin vedoten. Ja kun katsoo remonttien toteutumista ja edistymistä talossa niin ei voi kuin ihmetellä missä tämä kasvanut hallintotarve on todellisuudessa näkynyt.

Ja tietenkin tämän lisäksi Kaarlo Sell syyttää tapansa mukaan myös Koivusaloja suoraan lisäkulujen aiheuttamisesta oikeuskäsittelyjen ja suojeluesitysten takia. Nämä kulut ovat kuitenkin aivan Kaarlo Sellin itsensä aiheuttamia koska tämä ei ole halunnut yhtiökokouksen pöytäkirjoja korjata tai asioita sopia ja lisäksi on pyrkinyt väen vänkää estämään Koivusalojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan eteishallin suojelun.

Tiedotteessa Kaarlo Sell toteaa, että ”toivottavasti nämä tilikirjan tiedot selkeyttävät kokouksessa käytyä keskustelua”.

Valitettavasti tiedot eivät selkeytä tilannetta kun osittain koska niissä ei edelleenkään selviä kunnolla kenelle ja mitä on maksettu ja niissä on yritetty esittää isännöintikulut lähes puolet alhaisempina todellisista kuluista.

Katsotaanpa Kaarlo Sellin antamia lukuja, joiden pitäisi perustua kirjanpidossa käytettyyn jaotteluun.

Hallintokulut yhteensä                                                                      70 759, 50

Maksut isännöintiyritykselle yhteensä                                       20 100, 53 €

(Näitä kuluja olisivat selvityksen mukaan: Sopimusveloitukset 11 703 €, Erillisveloitukset 4992,91€. Isännöitsijätoimiston hallituksen kokouspalkkiot 1930,76 €, Isännöitsijätoimiston yhtiökokouspalkkiot 1473,86 €) = 20 100,53 €

Mutta sitten ilmoitetaankin, että tämän lisäksi on seuraavia kuluja

Toimisto ym. hallintok. mm .postitus ja kopiointi 1998,88 €, Monistekulut 6424,16€, Postikulut 1671,15€, ATK kulut /Sähköinen kirjanpito 804,50€, Toimistotarvikkeet 1426,54 €, Muu toimisto- ja hallintokulut/ isännöitsijätoimisto 5279,93€

Nämä kulut ovat siis 17 605, 16€

Kyseessä on siis isännöintipalkkion ja isännöinnin erillisverotuksen päälle tulevista postitus, kopiointi ja toimistokuluista. Itse sähköinen kirjanpitokin on nyt veloitettu erikseen. Pelkät monistekulut ovat 6424,16 €.

Voidaan kysyä mitä muuta nämä ovat kuin juuri isännöintikuluja. Ja kenelle ihmeelle ne olisi maksettu jos ei isännöitsijälle. Kuitenkin Kaarlo Sell oli aluksi ilmoittanut että maksut isännöintiyritykselle olisivat olleet yhteensä 20 100, 53.

Nyt tähän tuleekin itse asiassa lisää 17 605,16€ eli yhdistettyinä isännöintikulut olisivat näiden lukujen mukaan 37 705, 69€.

Aivan huikea summa isännöinnistä.

Muita Sellin mainitsemia kuluja ovat

Maksut tilintarkastustoimistolle 1116 €, Tilavuokrat kokouksiin 792,55 €, Puhelinkulut vesimittariliittymästä 36,11 €, Pankki ja maksuliikenne/ Nordea omaisuuden hoito 1020,57 €, Perintäkulut Intrum Justia 31€

Yhteensä                                                                    2996,23 €

Tässä on nyt kasassa hallintokuluja yhteensä jo 40 702,19 

Sitten tulevat taas hyvin erikoiset epämääräiset kulut

Jukka Soikkelille maksetut asiantuntijapalkkiot ovat 2999,20 €

Soikkeli on toiminut tilikaudella kahdessa yhtiökokouksessa puheenjohtajana. Summa on huomattava. Ottaen huomioon, että Soikkelia ei voi myöskään pitää neutraalina toimijana, vaan tämä on lähinnä hallituksen omaksi avukseen yhtiökokousta pitämään palkattu puheenjohtaja, eivät kulut ole millään tavalla perusteltuja.

Muhosen kanssa käydyn urakkariidan kuluiksi on merkitty  10 083, 20 €

Kenelle ja mistä nämä on maksettu ei ole tarkemmin selvitetty.

Lisäksi Kaarlo Sell esittää

Osakas Koivusalon toimintaan liittyvät kulut                                                       16 633,18

Kaarlo Sell ei kerro mistä nämä kulut koostuvat tai kenelle ne on maksettu ja mihin toimintaan? Koko otsikko on tilinpidollisesti omituinen ja harhaanjohtava. Eihän kyse ole mistään maksuista Koivusaloille vaan hallituksen itsensä ostamista palveluksista ja tekemistä toimista. Mitä palveluita hallitus on tällä summalla ostanut ja keneltä ei selviä asiasta, vaan nämä esitetään virheellisesti ikään kuin Koivusalon kuluina. Sell on maininnut aluksi oikeuskulut ja suojeluesityskulut, mutta kuten jo todettiin kummassakin asiassa Kaarlo Sell on itse aktiivisesti ollut näitä kuluja aiheuttamassa ja palveluja asiantuntijoilta ostamassa. Otsikko voisi olla: ”Kaarlo Sellin toimintaan liittyvät kulut”. On täysin käsittämätöntä, että isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja voivat esittää tällaisia mielivaltaisia summia ikään kuin osakkaan aiheuttamina kuluina lainkaan eksplikoimatta miten osakas olisi näistä summista mukamas vastuullinen ja kenelle ne edes on maksettu ja mistä toiminnasta?

Tiedotteessaan Sell myös väittää, että nämä kulut tullaan perimään Koivusaloilta. Anteeksi kuinka? Minkä tähden Kaarlo Sell ajattelee, että hän voisi periä hallituksen omaksi avukseen palkkaamien palvelun tarjoajien kuluja yhdeltä osakkaalta, joka ei ole millään tavoin juridisesti vastuussa näistä kuluista. Ainoa taho, jolta näitä kuluja voitaisiin lain mukaisesti periä, on talonyhtiön hallitus ja Kaarlo Sell itse. Näin ei kuitenkaan tule käytännössä tapahtumaan, koska enemmistö osakkaista on valmis maksamaan siitä, että hallitus on esimerkiksi yrittänyt aktiivisesti estää talon kulttuurihistoriallista arvoa suojelevan suojeluesityksen.

Lopuksi yhteenlaskettu summa on 70 417, 78, joka ei sekään vastaa täysin alussa esitettyä 70 759, 50 € kokonaissummaa. Mutta se, että edes annetut luvut eivät näytä täsmäävän ei varmasti ole mikään yllätys.