Isännöitsijä

Kateplus

Isännöitsijäna As Oy Mechelinissä on toiminut 1.3.2017 alkaen  KatePlus niminen toimisto vastuullisena isännöitsijänä Peter Mandelin.

Aikaisempi isännöitsijä Ovenia Isännöinti Oy irtisanoutui As Oy Mechelinin isännöinnistä viime vuoden marraskuun lopussa. Ks. Ovenia on poistunut päivitys.

Ovenia seuraa Verkkoisännöintiä

Talon isännöitsijänä toimi vuodesta 2008 nykyisin Ovenialle myyty Verkkoisännöinti.

Yrityskaupassa verkkoisännöinnin omistaneet Timo Metsälä ja Mikko Kalmanlehto myivät Verkkoisännöinti.fi Oy:n koko osakekannan ja heistä tuli samalla Ovenia Group Oy:n osakkaita.

Ovenian ostaessa verkkoisännöinnin talon isännöitsijästä ja verkkoisännöinnin toimitusjohtajasta Timo Metsälästä tuli Ovenia Isännöinnin johtoryhmän jäsen sekä pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien isännöintiliiketoiminnasta vastaava aluejohtaja.

Uusien toimien tähden Metsälä jätti As Oy Mechelinin varsinaisen isännöin ja tämän tilalle isännöitsijäksi tuli Verkkoisännöinti/Oveniasta Erkki Lappi.

Nyt yhtäkkiä Timo Metsälä ei kuitenkaan ole enää Ovenian palveluksessa eikä sen johtoryhmän jäsen tai aluejohtaja. Hän näyttäisi olevan kokonaan ulkona isännöinnistä ja ainoastaan oman holding yhtiönsä Livepoint Ltd:n toimitusjohtaja.

Mitä tapahtui tälle vuoden nuorena yrittäjänä palkitulle isännöitsijälle, jonka johtaman toimiston isännöintiliitto palkitsi vuoden isännöijäksi 2013?

Mitä tapahtui uuden ajan isännöitsijälle, joka jakeli ahkerasti haastatteluja ja poseerasi lehdissä? Eikö Metsälä ollutkaan tyytyväinen Oveniassa saamaansa asemaan vai eikö Ovenia ollut tyytyväinen Metsälään? Vai eikö taloyhtiöt olleet valmiita Metsälän voittoja tahkoavaan uuteen isännöintityyliin?

Ovenia on myös näemmä nyt luopunut kokonaan Ovenia verkkoisännöinti brändistä, jonka alla Ovenian Etelä-Suomen toimistot toimivat jonkin aikaa.

Kenties verkkoisännöinti ei ollutkaan enää niin hyvä brändi.

Verkkoisännöinin toimintaa on kommentoitu tällä sivustolla As Oy Mechelinin suhteen, mutta sivustolle on lähetetty myös erittäin mielenkiintoista materiaalia toimiston toiminnasta muissa talonyhtiöissä (ks. verkkoisännöinti).

Nyt myös Erkki Lappi on lähtenyt uusiin haasteisiin eikä ole enää Ovenian palveluksessa. Lappi ei kuitenkaan jättänyt isännöintiä vaan toimii tietääksemme toisessa isännöintitoimistossa.

Uudeksi isännöitsijäksi nyt verkkoisännöin brändin hylänneestä Oveniasta on tullut Sonja Juola.

Saa nähdä miten Sonja Juola selviää As Oy Mechelinin hallituksen kanssa ja mikä tulee olemaan hänen roolinsa ja suhtautumisensa jos meno jatkuu edelleen samanlaisena.

Ovenia on suuri konserni, jonka muodostavat emoyhtiö Ovenia Group Oy, toimitilapalveluja tarjoava Ovenia Oy, isännöintipalveluja tarjoava Ovenia Isännöinti Oy ja kauppakeskusjohtamista ja liiketilakehitystä tarjoava Realprojekti Oy.

Kirjoitimme tässä aikaisemmin Ovenia/ Verkkoisännöinnin nettisivustosta ja siitä miten Erkki Lappia oli ainakin lähes mahdotonta saada kiinni tai tältä saada vastausta mihinkään. Nähtävästi samalla kun Ovenia on halunnut unohtaa verkkoisännöinti brändin, se on kuitenkin selkeästi parantanut toimintaansa.

Nyt Ovenian nettisivustolla avautuu heti palvelualtis chatti ja myös Sonja Juola ja muut Ovenian toimijat ovat vastanneet osakkaiden tiedusteluihin. Ovenia on ollut nyt myös valmis keskustelemaan osakkaiden kanssa ongelmista.

Näinhän ei ollut lainkaan asian laita uuden ajan isännöitsijä Timo Metsälän ja palkitun verkkoisännöin suhteen. Metsälän uuden ajan kommunikaatiokeinot olivat lähinnä erilaiset osakkaiden uhkailut. (ks. eteenpäin.)

Isännöinnin historiaa

Alunperin isännöinti hoidettiin talon omin toimin ja myös isännöitsijä tuli talosta. 1930-luvulla Akseli Valio toimikin samalla sekä talon johtokunnan puheenjohtajana että yhtiön isännöitsijä. Sittemmin isännöitsijän toimi erotettiin johtokunnan toimesta, mutta isännöitsijä tuli edelleen perinteisesti talosta. Viimeisenä talossa asuneena isännöitsijänä toimi Iiro Korpela.

Isännöinti olikin alunperin enemmän luottamustoimi kuin nykyisen kaltainen erillinen bisnes. Tämä taas on asettanut isännöitsijät hiemaan outoon asemaan, sillä he toimivat samalla talonyhtiön eräänalaisina toimitusjohtajina ja kuitenkin omalle isännöitsijä yritykselleen ensikädessä lojaalisina. Tavanomaisessa yrityksessä olisikin hyvin outoa jos toimitusjohtajalla olisi tällaisia kaksoisrooleja, mutta jälleen asunto-osakeyhtiöissä näin kuitenkin lähes järjestäen tapahtuu.

Tämän kaksoisroolin ei tietenkään välttämättä tarvitse aiheuttaa ongelmia ja hyviä isännöitsijöitä varmasti myös taloyhtiöihin löytyy. 2000 -luvun vaihteessa isännöitsijänä talossa toimi Primesta ja erityisesti Mervi Kolehmaisen ollessa isännöitsijänä asukkaat ja osakkaat olivat isännöintiin erittäin tyytyväisiä. Primesta kuitenkin myytiin ja samalla koko liiketoiminnan kulttuuri ja toteutus muuttui lähes täysin. Uusi Primesta ei enää vastannut lainkaan vanhoja odotuksia. Usean eri isännöitsijän jälkeen tilanne ajautui lopulta hyvin sekasortoiseksi ja isännöitsijää jouduttiin vaihtamaan.

Verkkoisännöinti: Timo Metsälä

Uudeksi isännöijäksi valittiin vuodesta 2008 lähtien tuolloin vasta vuoden toiminut verkkoisännöinti ja isännöitsijäksi Timo Metsälä. Metsälä on myös verkkoisännöinnin toimitusjohtaja ja omisti ennen yrityksen Ovenialle myyntiä siitä puolet toisen yrityksensä Livepoint Oy:n kautta. Toisen puolen taas omisti isännöitsijä Mikko Kalmanlehto yrityksensä Sidebuddies Oy:n kautta. Livepoint Oy ja Sidebuddies eivät ole tosin vain pelkkiä holding yhtiöitä vaan niillä oli varsikin tilikaudelta 2011 ja 2012 suhteellisen huomattava osinkotuloista erillinen liikevaihto verrattuna lähes olemattomiin palkkakuluihin.

Todettakoon mielenkiinnon vuoksi, että Sidebuddies Oy:n, Livepoint Oy:n, Verkkoisännöinin ja kaikkien Metsälän isännöimien talonyhtiöiden tilintarkastajana toimi Matti Roima tai tämän puoliso. Tämä oli suhteellisen läheinen palvelusuhde tilintarkastajan ja tarkastettavan välillä. Asia ei ole tietenkään omiaan ainakaan lisämään luottamusta tilintarkastajan riippumattomuuteen.

Vuonna 2008 kun verkkoisännöinti valittiin taloon se antoi itsestään hakuprosessissa hyvän kuvan ja vaikutti aluksi energiseltä nuorelta uudelta yritykseltä. Mutta monet kakut vaikuttavatkin päältä päin kauniilta. Sittemmin kaikki osakkaat ja asukkaat eivät ole olleet kovinkaan tyytyväisiä Metsälän toimintaan talon isännöitsijänä.

Verkkoisännöinti mainostaa itseään erittäin ahkerasti esittäen sivustollaan muun muassa yritystä kehuvia nimettömiä asiakaspalautteita. Kuitenkin verkkoisännöinnistä kuulu myös toisenlaista palautetta. Koska kaikki tapauksia ei ole kyetty täysin varmistamaan emme voi kuitenkaan niitä tällä sivustolla mainita. Mutta todettakoon, että sivuston saamien varmojen tietojen mukaan, esimerkiksi Aleksis Kiven kadulla Asunto Oy Aleksis Kivensivu purki Verkkoisännöitsijän sopimuksen ja kanteli tämän toiminnasta isännöintiliittoon. Kantelu koski mm. isännöitsijän laskutusta ja perusteetonta kulujen nousua. Isännöintiliitto ei kuitenkaan antanut huomautusta Verkkoisännönnille vaan päinvastoin Tero Erkkilän johtama isännöintiliitto valitsi verkkoisännöinnin vuoden 2013 isännöitsijäksi. Tämä oli Isännöintiliitolta hyvin merkillistä. Isännöitsijästä tehdään kantelu ja tämä palkitaan vuoden isännöitsijän tittelillä. Herää kysymys siitä mikä oikein on ollut Verkkoisännöin valinnan syy?

Tiedotteessaan palkinnosta Isännöitsijäliitto huomauttaa kuinka ”yrityksen kasvu on ollut huikeaa, ja se näyttää pysyvän nousujohteisena tänäkin vuonna. Liikevaihto on 32-kertaistunut perustamisvuodesta 2007. – Verkkoisännöinti.fi poikkeaa muista alan yrityksistä.” Se toki on totta, että verkkoisännöinti todellakin poikkeaa muista alan yrityksistä. Se on myös osannut kasvattaa liikevaihtoaan ja tehdä poikkeuksellisen hyvin rahaa. Tälläiseen rahan tahkomiseen tuskin muut isännöintiyritykset ovat kyenneet. Jos siis talonyhtiöiden rahoista ja maksuista saatu voitto on perustava kriteeri hyvälle isännöinnille eikä sillä ole niin väliä, että samalla toimiston laskutuksesta kannellaan liittoon, niin silloin Isännöintiliitto todellakin valitsi oikean toimiston vuoden isännöitsijäksi.

Verkkoisännöinti edustaa myös omien nettisivujensa mukaan täydellistä läpinäkyvyyttä talonyhtiön asioihin. Ainakin yhtiön hallitukseen kuulumattoman osakkaan kokemus asiasta on lähes päinvastainen. Metsälä ei ole suostunut luovuttamaan edes AOYL 7 luvun 6§ vaatimia tietoja osakkaalle eikä ole yhtiökokouksessa suostunut vastaamaan tarkemmin toimintaansa koskeviin kysymyksiin vedoten siihen, että isännöitsijän toiminta kuuluu ainoastaan hallitukselle. Itse tätä sivustoa Metsälä on pyrkinyt samaan suljetuksi syyttämällä sivuja herjauksesta ja uhkaamalla sen ylläpitoa sekä tekemällä sivustosta poliisille täysin asiattomia tutkintapyyntöjä. Tätäkö on verkkoisännöinnin toiminnan läpinäkyvyys? Verkkoisännöinti on myös kieltäytynyt toimittamasta toiminnantarkastajalle lakisääteisiä tietoja ja tätä vastoin ollut hallituksen tukena erottamassa toiminnantarkastajaa ettei tietoja vain tarvitsisi luovuttaa. Todella ihaltavan läpinäkyvää toimintaa.

Kovasti mainostetuilla talonyhtiön verkkosivuilta ei myöskään juurikaan tietoa löydy ja yritys on jo kuuluisa kopiokulujensa suuruudesta, vaikka mainostaa kuinka tiedot pyritään siirtämään digitaalisiksi ja avoimiksi. Ahkerin verkkoisännöitsijä onkin erilaisten moniväripainatuksella tehtyjen proseduurien ja mainosten lähettämisessä, jotka tietenkin laskutetaan talonyhtiöiltä (ks. kopiointikulut).

Metsälän hyökkäykset tätä sivustoa kohtaan

Timo Metsälän tätä sivustoa kohtaan tekemien hyökkäysten vuoksi on kuitenkin jälleen korostettava, että tämä sivusto ei käsittele Timo Metsälää yksityisenä henkilönä tai ota mitenkään kantaa hänen muuhun yksityiseen toimintaansa, jos tämä ei liity As Oy Mechelinin asioiden hoitoon, Metsälän suhtautumiseen isännöitsijänä talon osakkaisiin tai Metsälän yleiseen toimintaan isännöitsijänä palveluammatissa.

Sivustolla Metsälää siis käsitellään ainoastaan palveluliiketoiminta-alalla toimivana isännöitsijänä, joka myy isännöintipalveluksia talonyhtiölle ja saa näistä korvauksen osakkaiden maksamista yhtiövastikkeista. Palvelusta maksavilla osakkailla on oikeus käsitellä julkisesti tuon julkisesti tarjotun palvelun toimintaa.

Tässä palveluammattia harjoittavan isännöitsijän roolissaan Metsälä on kuitenkin kieltäytynyt keskustelemasta osakkaiden kanssa taloyhtiön asioita koskevista seikoista. Hän on myös lukuisista pyynnöistä huolimatta ollut toimittamatta osakkaalle mm. niitä yhtiön pöytäkirjoja, jotka koskevat näiden huoneistoista tehtyjä päätöksiä ja jotka lain mukaan on pyynnöstä toimitettava.

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Marina Furuhjelm on tosin esittänyt, että toisin kuin nettisivustoilla väitetään, hallituksen pöytäkirjat eivät ole julkisia. Mutta Furuhjelminkin pitäisi olla tietoinen siitä, että osakkaanomistajalla on tosiasiassa oikeus saada pyynnöstä tieto hallituksen päätöksistä ja pöytäkirjoista ”siltä osin kun ne koskevat hänen omistamiinsa yhtiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta suhteessa yhtiöön tai toiseen osakkeenomistajaan.” Asia on aivan selvästi ilmoitettu hallituksen pöytäkirjoja koskevissa Asunto-osakeyhtiölain 7. luvun kuudennessa pykälässä. Jossa vielä lisätään: ”Osakkeenomistajan pyynnöstä tieto on annettava kirjallisesti.” On muutenkin ihmeellistä miksi Isännöintiliitto haluaa ehdoin tahdoin puolustella tiedon pimittämistä osakkailta kun Oikeusministeriön lainsäädännön valmistelijan kanta on ollut, että periaatteessa kaikki tiedot, lukuun ottamatta henkilötietoja ja kenties kilpailutuksen aikaisia tarjouspyyntöjä, voisivat aivan hyvin olla julkisia eikä niiden salaamisen pitäisi olla mitään syytä. Tai toisin sanoen jos erityiselle salaamiselle on jokin syy, on tuo syy yleensä yksinkertaisesti se ettei asia kestä päivänvaloa.

Palvelualtis Metsälä on myös katsonut ettei hänen tarvitse vastata osakkaiden sähköposteihin ja on suostunut toimittamaan näille yhtiökokouksen pöytäkirjatkin vasta kun asiasta on pitänyt ilmoittaa poliisille. Sen sijaan Metsälä on kyllä lähettänyt osakkaille mm. perusteettomia ukaaseja.  Antanut virheellistä tietoa pääomavastikkeiden ja lainanhoitokulujen suhteesta jne. Yhtiökokouksessa Metsälä on vedonnut siihen, että on ainoastaan vastuullinen hallitukselle toimistaan. ”Isännöintikulujen arviointi kuuluu sille taholle, joka isännöitsijän valitsee eli hallitukselle.”

Metsälän vastaus hänen osakkailta veloittamansa palvelun arvosteluun

28.8.2012 Timo Metsälä on lähettänyt tämän sivuston ylläpidolle herjaussyytöksen, jossa vaatii poistamaan kaiken häntä ja verkkoisännöintiä koskevan tiedon sivustolta. Syytöksessään Metsälä ei kuitenkaan osoittanut mitkä sivustolla esitetyt tiedot olisivat herjaavia tai paikkansa pitämättömiä eikä hän ole pyynnöistä huolimatta esittänyt näihin korjauksia tai tarkennuksia.

Sivustoa on tarkistettu Metsälän pyynnöstä ja siltä on luvattu poistaa kaikki mahdollisesti herjaavat tai väärät tiedot, jos nämä yksilöidään ja todistetaan paikkansa pitämättömiksi. Metsälä itse on taas ilmoittanut ettei keskustele asiasta vaan laittaa asian viranomaistutkintaan, jos kaikkea häntä koskevaa tietoa ei ole poistettu sivustolta määräaikaan mennessä. Tämä on siis kuulemma uutta avoimuutta isännöintialalalle tuoneen Metsälän reaktio kekusteluun, jota ei ole itse päässyt ennakolta määrittämään.

Metsälä on väittänyt sivustolla harjoitetun toiminnan olevan rangaistavaa Suomen rikoslain mukaan ja esittänyt, että tästä voidaan määrätä kaksi vuotta vankeutta. Tälläkö tavalla Metsälä on tottunut vaimentamaan toimintaansa koskevan arvostelun?  Oh hoh, kaksi vuotta vankeutta saa Suomessa yleensä esimerkiksi törkeästä raiskauksesta. Metsälän mukaan isännöitsijän toimien arvostelu ja tämän väitteiden korjaaminen vastaa siis törkeää raiskausta. Kun vuoden isännöitsijä esittää tällaisiä uhkauksia, niin voisiko esimerkiksi Isännöintiliitto opastaa yleisesti isännöitsijöitä siitä ettei näiden toimien arvostelu ole mikään rikos ja samalla myös opastaa ettei tällaisen uhkailun pitäisi kuulua hyvään isännöintitapaan. Vai onko tällainen toiminta Isännöintiliitn mukaan hyvän isännöintitavan mukaista?

10.9.2012 Metsälä kuitenkin teki tutkintapyynnön sivustosta poliisille ja pyysi tältä sivuston sulkemista. Syyttäjä ei nähnyt tarpeelliseksi tutkintaa sillä mitään näyttöä Metsälän väitteistä ei ole ja ”sivuston sulkeminen ei kuulu poliisin toimivallan piiriin.”  Poliisi vuorostaan kertoi, että tällaisia perusteettomia kunnianloukkaustutkintapyyntöjä tulee heille nykyään aivan rasittavissa määrin.

Sivuston ylläpito oli kuitenkin itse jo aikaisemmin ilmoittanut sivustosta poliisiviranomaiselle ja kysynyt nettipoliisilta etukäteen missä määrin isännöitsijän toimista voi julkisesti kirjoittaa. Poliisi ei keksinyt mitään lainkohtaa, joka kieltäisi tällaisen. Valitettavasti talonyhtiön asioiden käsittely julkisuudessa ei täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä. Edes henkilöön kohdistuva arvostelu ei ole rikos, jos se on perusteltua, siihen on annettu tilaisuus vastata, eikä se koske henkilön henkilökohtaista elämää.

Huomautettakoon siis vielä kerran, että tämä sivusto ei ole kiinnostunut sen enempää Metsälän henkilökohtaisesta elämästä kuin hänen persoonallisuudestaan, kaikki käsittelyt asiat koskevat Metsälän toimintaa isännöinti-palvelun tarjoajana ja myyjänä ja erityisesti tämän toiminnan luonnetta As Oy Mechelinin palveluksessa.

Tässä toimessa Metsälä on kuitenkin itse esittänyt yhtiökokouksissa osakkaiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistuvia väitteitä ja ad hominem argumentteja sekä väittänyt osakkaan keksineen todistettavia asioita omasta päästään. Kun osakas on esittänyt ettei Metsälän toiminta ole kaikin osin vastannut asunto-osakeyhtiö lakia tai hyvää hallintotapaa, Metsälä on vastannut syyttämällä osakasta loanheitosta.

On hyvin ihmeellistä jos keskustelu talonyhtiön asioiden hoidosta ja siinä tapahtuneiden mahdollisten väärinkäytösepäilyjen käsitteleminen tai yleensä kritiikki isännöitsijän toiminnasta isännöitsijänä yritetään estää uhkaamalla näiden asioiden esille tuojaa kunnianloukkaussyytteillä. Metsälä on myös kieltäytynyt arvioimasta toimintaansa talonyhtiön ”toimitusjohtajana” yhtiökokouksissa AOYL:n valossa vaan esittänyt tämän kuuluvan Helsingin käräjäoikeudelle. Osakas onkin joutunut nostamaan käräjäoikeudessa kanteen mm. Metsälän toimien osalta. On sekä yhtiölle ja osakkaalle kallista ja harmillista jos ainoa tapa käsitellä päätösten ja toimien oikeudellisuutta on viedä nuo asiat tuomioistuimeen.

Todettakoon, että tällä vuoden 2013 vuoden isännöitsijäyrityksellä on muitakin oikeusjuttuja menossa Helsingin käräjäoikeudessa. Herää kysymys onko verkkoisännöinti todella yritys, jonka Isännöintiliitto katsoo isännöintitoiminnan mallikuvaksi? Ovatko tosiaan kaikki muut Isännöintiliittoon kuuluvat isännöitsijät sitä mieltä, että Verkkoisännöinti edustaa palkittavaa ”uudenlaista otetta asioihin” ja ”on osoittanut esimerkillistä tahtoa uudistaa alaa”. Tuskinpa sentään. Pitääkseen kiinni maineestaan Isännöitsijäliiton olisi ehkä harkittava hieman paremmin minkälaista toimintaa he haluavat palkita.

Todettakoon vielä lopuksi, että tällä kirjoituksella sivusto ei millään lailla halua kritisoida isännöitsijöitä yleisesti. Sivuston tiimoilta sen ylläpitäjät ovatkin olleet yhteydessä erittäin asiallisiin, fiksuihin ja luotettavan tuntuisiin isännöitsijöihin. On vain muistettava, että parhaat isännöitsijät osakkaiden ja talonyhtiöiden näkökulmasta eivät suinkaan ole niitä näennäisesti menestyneimpiä, eikä suinkaan niitä, jotka tahkoavat eniten voittoa alalla.