Hovioikeuden tuomio

As Oy Mechelin on hävinnyt hovioikeuteen tekemänsä valituksen Helsingin käräjäoikeuden 19.3.2015 antamasta tuomiosta. Hovioikeuden antamassa tuomiossa 12.5.2016 ainoastaan tuomiolauselman sanamuotoa on muutettu ja päätökset todetaan nyt kumoamisen sijaan pätemättömiksi.

judgeKäräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta ei ole kuitenkaan muuten muutettu.

Lisäksi As Oy Mechelin on tuomittu maksamaan 3900 euroa Koivusalon oikeuskuluja.

Taloyhtiön on tietenkin maksettava omat asianajokulunsa hovioikeudessa hävinneen valituksen tehneelle Kuhanen, Asikainen ja Kanerva asianajotoimistolle.

Taloyhtiön osakkaille tulee siis jälleen lisää maksettavaa taloyhtiön 2012 hallituksen toimintaa koskevien tuomioiden ja sen väärinkäytösten peittely-yritysten tähden.

Hallituksen jäsenet maksattavat taloyhtiöllä tuomittavasta toiminnastaan aiheutuvia kuluja

takingmoneyHovioikeuden ratkaisu oli odotettavissa.

Valituksessa hovioikeuteen oli kyse taas taloyhtiölle täysin turha rahanmeno, jolla yritettiin täysin turhaan kumota virheellisestä toiminnasta annetut asialliset tuomiot.

Lisäksi, kuten sivustolla on aikaisemmin todettu, hovioikeuteen valittaminen ei ollut missään nimessä taloyhtiön tai sen osakkaiden etujen mukaista.

Käräjäoikeuden kumoamat ja nyt hovioikeuden pätemättömäksi julistamat päätökset eivät koskeneet taloyhtiön vastuuta vaan sen 2011-2012 hallituksen jäsenten (Sell, Siikala, Berglund, Korpinen) ja isännöitsijä Timo Metsälän henkilökohtaista vastuuta juuri taloyhtiölle.

Näistä AKHAN hallitusammattilainen Juhani Siikala oli ennen kaikkea vastuussa tuomiotusta toiminnasta ja päätösten pätemättömyydestä sillä juuri hän toimi pöytäkirjoista vastuussa olevana puheenjohtajana 2012 yhtiökokouksessa, jossa pätemättömät päätökset tehtiin. Silloisen verkkoisännöinnin Timo Metsälä taas toimi pöytäkirjat tehneenä sihteerinä.

Osana hallitusta Siikala halusi väen väkisin saada itselleen täyden ja yksimielisen vastuuvapauden toimistaan asioissa, jotka tulevat olemaan erityisen tarkastuksen kohteena. Oikeudessa tosin Siikala esitti ennemminkin tietämätöntä ja osaamatonta mikä oli tietenkin hieman ristiriidassa sen kanssa, että tällä AKHAN hallituksen jäsenellä piti olla erittäin pitkä kokemus ja rautainen ammattitaito taloyhtiöiden hallinnassa.

Ulkopuolinen ”ammattilainen” Juhani Siikala ei siis ole taloyhtiön osakas eikä siksi joudu maksamaan mitään nyt oikeudessa tuomitun toimintansa aiheuttamasta vahingosta ja kustannuksista talolle. Sen sijaan taloyhtiön osakkaat joutuvat kustantamaan Siikalan tuomituista toimista sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa muodostuneita kuluja. Nämä kulut olisi voitu välttää jos Siikala olisi alun alkujaan toiminut yhtiökokouksen puheenjohtaja asiallisesti ja lain mukaisesti tai jos Siikalan vastuulla olleet yhtiökokouksen pöytäkirjat olisi heti prosessin alussa suostuttu korjaamaan kokouksen kulkua vastaavaksi sen sijaan, että taloyhtiön ja sen osakkaiden kustannukselle yritettiin väen vänkää puolustaa virheellisiä pöytäkirjoja.  Siikala voi kuitenkin itse olla hyvällä mielellä sillä hänen talolle aiheuttamat mittavat oikeuskulut maksavat taloyhtiön osakkaat. Sama koskee entisen verkkoisännöinnin Timo Metsälää.

Koska Siikalan haluama päätös hänen saamastaan yksimielisestä vastuuvapaudesta on nyt julistettu pätemättömäksi voi taloyhtiö tietenkin hakea muita vahingonkorvauksia Siikalalta, jos esimerkiksi erityisessä tarkastuksessa ilmenee lisää yhtiölle ylimääräisiä kuluja aiheuttaneita väärinkäytöksiä. Juuri taloyhtiön mahdollisia myöhempiä vahingonkorvauksia vastaan Siikala oli tarvinnut täyden vastuuvapauden toimistaan taloyhtiön hallituksessa.

Samoin myös Sellin, Berglundin ja Korpelan henkilökohtainen etu oli saada täysi vastuuvapaus suojelemaan heitä taloyhtiön mahdollisilta korvausvaatimuksilt. Tästä talonyhtiön edun vastaisesta näiden henkilöiden henkilökohtaisen edun ajamisesta hovioikeudessa joutuu nyt taloyhtiö ja sen muut osakkaat maksamaan.

Taloyhtiön puheenjohtajan vastuu yhtiölle turhaan aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista
pointing-512Erityisesti hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Sell ei suostunut lainkaan sopimaan virheellisten pöytäkirjojen korjauksesta vaan halusi väen vänkää mennä kalliiseen käräjäoikeuden pääkäsittelyyn asti pitämään kiinni selkeistä virheistä ja häviämään näin jutun. Tämän jälkeen hän kehtasi vielä tiedotteessaan osakkaille väittää tämän hänen oman henkilökohtaisen vastuuvapauden virheellisen puolustamisen tulleen mukamas taloyhtiölle halvemmaksi kuin sopiminen.

Olisi ollut normaalia, että käräjäoikeuden tuomion jälkeen hallituksen puheenjohtaja olisi itse ymmärtänyt erota tai ainakin tätä olisi vaadittu eroamaan, mutta näin ei tietenkään tapahtunut As Oy Mechelinissä, missä mikään ei näytä olevan normaalia.

Sell ei siis suinkaan eronnut vaan antoi jälleen uuden toimeksiannon Kuhanen, Asikainen ja Kanerva asianajotoimistolle valittaa käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, vaikka kuten jo todettiin tämä ei ollut missään tapauksessa taloyhtiön edun mukaista. Hovioikeuteen valittamisen legitimoimiseksi Sell vielä jakeli taloyhtiön tiedotteissa Kiinteistölehden oikeustapauksesta kirjoittamaa oikeustapausanalyysiä, jossa tuomiota pidettiin erityisenä ja erikoisena. Sell ei kuitenkaan kertonut osakkaille, että ”analyysin” kirjoittanut Joel Sariola oli juuri Sellin omaa asiaansa ajamaan palkkaamasta KAK -toimistosta.

Hovioikeus ei tietenkään pitänyt KAK -toimiston Sariolan tapaan käräjäoikeuden tuomiota mitenkään erikoisena tai erityisenä vaan oli aivan samaa mieltä sen perustelujen kanssa muuttaen ainoastaan tuomion sanamuotoa.

Lisäksi Sell perusteli hovioikeuteen valittamista sillä, että moititun yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri olivat sitä puoltaneet. Kyse oli Juhani Siikalasta ja Timo Metsälästä, jotka tietenkin halusivat taloyhtiön vievän asian hovioikeuteen. Käräjäoikeuden tuomio oli koskenut juuri heidän toimintaansa ja koska kumpikaan ei ole talon osakas, he saattoivat näin saada talon rahoilla itselleen ilmaisen kokeiluyrityksen hovioikeudessa kumota tuomio. Sitä Sell ei perustellut miksi ihmeessä osakkaiden edun mukaista olisi lähteä maksamaan lisää rahaa Siikalan ja Metsälän puolustamiseen hovioikeudessa.

Puheenjohtaja sai kuitenkin muut osakkaat uskomaan, että jostain syystä heidän itsensä ja taloyhtiön edun vastainen, mutta Sellin henkilökohtaisen edun mukainen valitus hovioikeuteen pitäisi hyväksyä ja taloyhtiön osakkaiden olisi se maksettava. Koivusalo ehdotti, että yhtiökokous ei hyväksyisi Sellin tekemää toimeksiantoa ja hän odotti yhtiökokoukseen asti ennen kuin antoi toimeksiannon omalle asianajalleen, jotta taloyhtiölle ei tulisi taas lisää asianajokuluja maksettavaksi. Enemmistö osakkaista halusi kuitenkin hallituksen suostuttelemana näitä kuluja maksaa ja nyt tosiaan hovioikeus on tuominnut nämäkin kulut taloyhtiölle maksettavaksi, aivan kuten Koivusalo yhtiökokouksessa ilmoitti tapahtuvan, jos valitus hovioikeuteen tehdään.

Taloyhtiön olisikin nyt perittävä kulut toimeksiannon tehneeltä Kaarlo Selliltä, joka on johtanut tiedotteissaan osakkaita asiassa harhaan.

On ihmeellistä, että taloyhtiössä sallitaan oman edun ajaminen talon yhteisillä rahoilla, mutta jostain syystä hallituksen puheenjohtajan ei ole tarvinnut aikaisemminkaan selvittää osakkaille konkreettisesti taloyhtiön massiivisia kuluja vaan päinvastoin salailua on pyritty tukemaan lähes kaikin mahdollisin keinoin.  Taloyhtiössä onkin käytetty huomattavia summia yhteistä rahaa ainoastaan peittelemään sen hallinnon toimia ja samalla suojelemaan hallituksen jäsenten ja varsinkin sen puheenjohtajan henkilökohtaista vastuuvapautta mahdollisesti ilmeneviltä väärinkäytöksiltä.

On vielä ymmärrettävää, että taloyhtiöissä osakkaat voidaan saadaan maksamaan ylisuuria remonttikustannuksia tai jopa tarpeettomia ja selvittämättömiä hallintomenoja. Mutta on jo täysin absurdia, että As Oy Mechelinin tapaan osakkaat suostuvat jatkuvasti maksamaan siitä, että taloyhtiössä pyritään kaikin tavoin estämään kaikki kunnolliset selvitykset yhteisten rahojen käytöstä ja osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelustaan tai yritetään toivottomalla tavalla puolustaa viimeiseen asti oikeudessa tuomittua toimintaa ja tehdään tämä kaikki taloyhtiön kustannuksella.

Oi aikoja, oi tapoja

bullyingSen sijaan osakkaita, jota yrittävät vaatia taloon läpinäkyvää hallintoa, osakkaiden yhdenvertaista ja avointa kohtelua tai edes alkeellisia taloudellisia selvityksiä talossa tehdyistä miljoonien urakoista, uhkaillaan heille koituvilla kuluilla jos he eivät ole nöyrästi hiljaa, maksa ja hyväksy ihan mitä tahansa hallitus salaisesti päättää. Näitä ”ikäväksi koituneita” osakkaita vastaan ollaan sitten valmiita käymään hovioikeudessa asti yrittämässä väen vänkää puolustaa ulkopuolisten hallitusammattilaisten toimista johtuneita tuomiota.

Martti Koivusalo, talon entinen asukas ja sen pitkäaikaisin ja ennen myös suurin osakkaan omistaja ehti kuolla kesken hovioikeuden oikeudenkäynnin. Taloyhtiön hallitus yritti vaatia häneltä hovioikeudessa takaisin kaikkia mittavia oikeuskuluja, jotka olivat alun perin aiheutuneet hallitusammattilaisen selkeistä väärinkäytöksistä yhtiökokouksen puheenjohtajana ja joita hallitus ei itse halunnut korjata. Jo käräjäoikeudessa hallituksen asianajaja Weltheim-Asikainen vastusti kaikkien oikeuskulujen kohtuullistamista, pitäen puheen siitä kuinka huoneistoja Etu-Töölössä omistavalla vanhuksella oli kyllä varaa maksaa Etelärannassa majailevan KAK -toimiston mittavat kustannukset. Ja kun päinvastoin käräjäoikeus tuomitsikin taloyhtiön maksamaan Koivusalon oikeuskuluja, oli hallitus taas valmis lähtemään hovioikeuteen asti vaatimaan Koivusalolta takaisin kaikkia sen itse aiheuttamiaan kuluja korkojen kera mikä kuitenkin jälleen aiheutti ainoastaan taloyhtiölle ja sen osakkaille lisäkuluja. Koivusalo oli asiassa oikeassa, taloyhtiötä edustava hallitus selkeästi väärässä ja hovioikeus määräsi taloyhtiön maksettavaksi Koivusalon kulut.

On surullista kuinka 30-luvun alussa taloon muuttanut Koivusalo joutui viimeisinä elinvuosinaan näkemään kuinka hänen lapsuudenkotiaan pyrittiin turmelemaan ja erityisesti hänelle rakas eteishalli- ja sen lasimaalaus joutuivat ullakkogryndereiden voitonhimojen vaarantamaksi. Ja kun hän poikansa avustuksella lähti ajamaan oikeuksiaan, hänelle lähetettiin poikaa perättömästi panettelevia uhkauskirjeitä jälleen mittavista kuluista samalla kun urakoitsija lähetti tälle täysin tekaistuja laskuja täysin tekemättömistä töistä. Koivusalo ihmettelikin useaan otteeseen viimeisinä vuosinaan, mitä ihmettä talossa oikein 2000 -luvulla tapahtui, kaikkihan oli sujunut siellä kohtuullisen hyvin kunnes sitten eräänä päivänä…

 

Lisää rahanmenoa As Oy Mechelinissä

Sivustolla kirjoitettiin aikaisemmin, että normaalisti käräjäoikeudesta saaman tuomion jälkeen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja eroaisi itse toimestaan, mutta näin ei varmastikaan tapahdu As Oy Mechelinissä. Oletimme, että päinvastoin, hallitus aikoo luultavasti käyttää lisää talonyhtiön yhteisiä varoja virheellisen toiminnan suojelemiseen.

Olimme asiassa oikeassa.

Asianajaja Laura Veltheim-Asikainen on odotetusti tehnyt Asunto Oy Mechelinin osalta valituksen hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden 19.3.2015 antamasta tuomiosta. Taloyhtiön hallitus ei siis suostu edelleenkään ottamaan vastuuta virheellisestä toiminnasta, vaan haluaa edelleen kuluttaa vielä enemmän taloyhtiön rahoja sen puolustamiseen.

Vielä ongelmallisempaa on, että käräjäoikeuden kumoamat päätökset koskivat hallitusten jäsenten henkilökohtaista vastuuvapautta. Hovioikeuteen valittamisessa ei siis ole millään lailla kyse talonyhtiön edun ajamisesta vaan päinvastoin näiden henkilöiden oman vastuuvapauden ajamisesta taloyhtiön mahdollisia vaateita vastaan. Toisin sanoen hallituksen puheenjohtaja on nyt päättänyt käyttää talon yhteisiä varoja pyrkiäkseen kumoamaan käräjäoikeuden tuomion, jolla hänen ja kolmen muun vuoden 2011-2012 hallituksen jäsenen (Siikala, Berglund, Korpinen) henkilökohtainen täysi vastuuvapaus on kumottu.

Asian vieminen hovioikeuteen tuleekin valitettavasti aiheuttamaan taloyhtiölle runsaasti lisää ylimääräisiä kuluja. Taloyhtiön vakuutus ei tule todennäköisesti näitä kuluja kattamaan ja lisäksi on varsin todennäköistä, että taloyhtiö joutuu myös maksamaan Koivusalojen kaikki kulut asiassa. Asian hovioikeuteen vieminen ei voi olla missään mielessä taloyhtiön etu sillä kuten jo todettiin kyse ei ole edes talonyhtiön vastuusta, vaan Sellin, Siikalan, Berglundin ja Korpisen henkilökohtaisesta vastuusta suhteessa taloyhtiöön. Nyt Kaarlo Sellin johtama hallitus kuitenkin pyrkii ajamaan näiden neljän henkilön omaa asiaa taloyhtiön yhteisillä rahoilla.

Totesimme myös aikaisemmin, että Laura Veltheim-Asikaisen itse kannattaa saada hallitus lähtemään hovioikeuteen, koska silloin hän voi rahastaa 300 euron tuntilaskutusta yhtiöltä, vaikka valitus ei menestyisikään. Tässäkin olimme valitettavasti oikeassa. Veltheim-Asikainen on tietenkin ollut valmis edelleen yhtiötä rahastamaan ja talon hallitus Veltheim-Asikaiselle vuorostaan asiasta maksamaan. Tosin ajaessaan vastuuvapautta Sellille, Siikalalle, Berglundille ja Korpiselle hän toimii paremminkin näiden edun asianajajana vaikka asiaan nyt käytetään taloyhtiön rahoja.

Veltheim-Asikainen onkin jo nyt laskuttanut yhtiöltä 3 000,80 euroa lisää valituksen tekemisestä. Veltheim-Asikainen on ollut asiassa yhteydessä erityisesti Kaarlo Sellin ja Rainer Liintolan kanssa. Tosin muunkin hallituksen on pitänyt valituksen tekeminen hyväksyä, mutta Veltheim-Asikaisen kanssa yhteydessä ovat olleet ennen kaikkea Kaarlo Sell ja Rainer Liintola.

Erityisesti hallituksessa istuvan grynderin Mika Hautalan osalta voi ihmetellä halua valittaa asiasta hovioikeuteen. Hautalahan ei ollut itse vielä tullut taloon nyt tuomitun toiminnan aikana ja ei ollut varsinaisesti siitä vielä vastuussa. Nyt vuorostaan luulisi Hautalan intressissä olevan ennen kaikkea rakentamiensa ullakkoasuntojen myyminen mahdollisimman hyvään hintaan. Mutta kuka täysjärkinen ihminen haluaa ostaa kallista ullakkohuoneistoa talosta, jossa hallitus käy oikeutta osakkaita vastaan talon rahoja vapaasti käyttäen vain oman vastuuvapautensa säilyttääkseen ja virheellistä toimintaansa puolustaakseen? Kuka ostaisi huoneistoa talosta, jossa hallituksen mielestä on ”edullisempaa” mennä oikeuteen, kun sopia osakkaiden kanssa tai korjata suosiolla virheitä? Mutta kuka tietää mitä Hautala tästä ajattelee. Erityistä tarkastusta vastaan äänestänyt Hautala ei ole myöskään halunnut selvittää avoimesti talonyhtiön asioita, vaikka tämäkään on tuskin mikään ullakkoasuntojen myyntivaltti.  Arkijärjellä sitä luulisi, että huoneistot menisivät paremmin kaupaksi, jos ullakon aikaisemmilla omistajilla, eli taloyhtiön osakkailla ei olisi epätietoisuutta siitä miten heidän omaisuuttaan on myyty ja nyt myydään Hautalan toimesta taas eteenpäin ja ostajatkin voisivat olla varmoja kaiken avoimuudesta.

Se, että nykyisestä hallituksesta Liintola ja Sell ovat erityisesti vielä hovioikeuteen halunneet mennä häviön uhalla, ei ole taas ihmeteltävää.  Käräjäoikeuden kumoamat päätökset eivät koskeneet varsinaisesti Rainer Liintolan vastuuvapautta, mutta juuri hän oli henkilö, joka teki käräjäoikeudessa kumotun päätöksen päätösehdotuksen ja voi nyt hallituksen jäsenenä käyttää talon yhteisiä rahoja yritykseen korjata omaa virhettään. Liitolan ja Sellin osalta asiassa näyttää olevan pelissä myös henkilökohtaisia tunteita. Koivusalo ja tämän perhe eivät nimittäin ole millään lailla Liintolan tai Sellin suosiossa. Sivustolla on mainittu kuinka Liintolan toimiessa varatoiminnantarkastajana hänen poikansa sai hallitukselta ullakon myynnin toimeksiannon ja samalla on mainittu myös pojan erillisestä aikaisemmasta petostuomiosta. Ei ihme, että juuri Rainer Liintola oli ehdottanut, että tehtäisiin (nyt käräjäoikeudessa kumottu) päätös hallituksen kaiken toiminnan hyväksymisestä ullakkohankkeessa.

On kuitenkin yhtiölle erittäin vahingollista ja sen edun vastaista, että Sell ja Liintola käyttävät tässä omavaltaisesti taloyhtiön yhteisiä rahoja ilman yhtiökokouksen suostumusta varsinaisesti oman asiansa ajamiseen.

Tosin Kaarlo Sell on tiedottanut, että ”mahdollinen päätös hakea muutosta alistetaan varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.” Mutta kuten taas jo aiemmin totesimme, tämä tarkoittaa päätöksen mahdollista jälkikäteistä hyväksyntää. Voi toki olla, että Sell on jo etukäteen varmistanut, että saa tarpeellisen määrän osakkaita päätöstä kannattamaan. Berglund ja Korpinen, joiden omasta henkilökohtaisesta vastuuvapaudesta on myös kyse, varmasti tätä kannattavat. Mutta onko muut talon osakkaat valmiit maksamaan yrityksestä suojella näiden henkilökohtaista vastuuvapautta heidän itsensä ja taloyhtiön mahdollisia vaateita vastaan? Tämä tuntuisi tietenkin täysin järjettömältä, mutta olemme oppineet, että mikään ei näytä olevan mahdotonta As Oy Mechelinissä.

Vähemmistö tulee joka tapauksessa vastustamaan yhtiön rahojen käyttöä tällä tavoin ja se tulee kiistämään tältä osin myös vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle, valmiina ajamaan vahingonkorvausta päätöksestä aiheutuneista yhtiön varojen käytöstä.

Lopuksi asialla on tietenkin myös moraalinen puoli, joka ei hallitusta tai Laura Veltheim-Asikaista näytä kuitenkaan vaivaavan. On nimittäin kaikille päivänselvää, että asiassa toimittiin tietoisesti väärin ja vähemmistön oikeuksia loukaten, mutta nyt yritetään edelleen kalliin asianajan avustuksella ja taloyhtiön yhteisiä rahoja käyttäen kumota tuon toiminnan saama juridinen tuomio.

Tosin mitään uusia argumentteja tai näyttöä ei Laura Veltheim-Asikaisella ole. Päinvastoin hän vetoaa vain kirjalliseen todisteluun asiassa, jossa oli kyse juuri virheellisistä pöytäkirjaan kirjaamisista. Hallituksen omien suullisten ”todistajien” nauhoitetut todistukset käräjäoikeudessa puhuvatkin Laura Veltheim-Asikaisen argumentteja vastaan. Itse asiassa jos asia menee hoviin, niin nyt Koivusaloilla on uusia selkeitä todisteita koskien hallituksen edustajien käräjäoikeudessa antamien todistusten virheellisyyttä.

Samoin Laura Veltheim-Asikainen yrittää edelleen väittää, ettei päätöksenä kirjattu päätös olisi ollut päätös, aivan kuin tämä täydellinen epäloogisuus menestyisi paremmin hovioikeudessa. Onkin suoraan sanoen aivan käsittämätöntä, että virheellistä päätöstä ei voitu alun perin kumota ilman käräjäoikeutta. Sen sijaan palkattiin 300 euron tuntilaskutuksella asianajaja jankkaamaan absurdisti, ettei kirjattu päätös, olisikaan päätös. Vielä kafkamaisempaa on, että nyt samaa toimintaa ollaan valmiita jatkamaan hovioikeudessa ja koko taloyhtiö ja sen osakkaat joutuvat edelleen kustantamaan kalliin oikeusprosessin muutaman henkilön toimien suojelemiseksi ja vieläpä yrittääkseen saada näille henkilökohtaisen vastuuvapauden yhtiön ja sen muiden osakkaiden edun vastaisesti.