Hovioikeuden tuomio

As Oy Mechelin on hävinnyt hovioikeuteen tekemänsä valituksen Helsingin käräjäoikeuden 19.3.2015 antamasta tuomiosta. Hovioikeuden antamassa tuomiossa 12.5.2016 ainoastaan tuomiolauselman sanamuotoa on muutettu ja päätökset todetaan nyt kumoamisen sijaan pätemättömiksi.

judgeKäräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta ei ole kuitenkaan muuten muutettu.

Lisäksi As Oy Mechelin on tuomittu maksamaan 3900 euroa Koivusalon oikeuskuluja.

Taloyhtiön on tietenkin maksettava omat asianajokulunsa hovioikeudessa hävinneen valituksen tehneelle Kuhanen, Asikainen ja Kanerva asianajotoimistolle.

Taloyhtiön osakkaille tulee siis jälleen lisää maksettavaa taloyhtiön 2012 hallituksen toimintaa koskevien tuomioiden ja sen väärinkäytösten peittely-yritysten tähden.

Hallituksen jäsenet maksattavat taloyhtiöllä tuomittavasta toiminnastaan aiheutuvia kuluja

takingmoneyHovioikeuden ratkaisu oli odotettavissa.

Valituksessa hovioikeuteen oli kyse taas taloyhtiölle täysin turha rahanmeno, jolla yritettiin täysin turhaan kumota virheellisestä toiminnasta annetut asialliset tuomiot.

Lisäksi, kuten sivustolla on aikaisemmin todettu, hovioikeuteen valittaminen ei ollut missään nimessä taloyhtiön tai sen osakkaiden etujen mukaista.

Käräjäoikeuden kumoamat ja nyt hovioikeuden pätemättömäksi julistamat päätökset eivät koskeneet taloyhtiön vastuuta vaan sen 2011-2012 hallituksen jäsenten (Sell, Siikala, Berglund, Korpinen) ja isännöitsijä Timo Metsälän henkilökohtaista vastuuta juuri taloyhtiölle.

Näistä AKHAN hallitusammattilainen Juhani Siikala oli ennen kaikkea vastuussa tuomiotusta toiminnasta ja päätösten pätemättömyydestä sillä juuri hän toimi pöytäkirjoista vastuussa olevana puheenjohtajana 2012 yhtiökokouksessa, jossa pätemättömät päätökset tehtiin. Silloisen verkkoisännöinnin Timo Metsälä taas toimi pöytäkirjat tehneenä sihteerinä.

Osana hallitusta Siikala halusi väen väkisin saada itselleen täyden ja yksimielisen vastuuvapauden toimistaan asioissa, jotka tulevat olemaan erityisen tarkastuksen kohteena. Oikeudessa tosin Siikala esitti ennemminkin tietämätöntä ja osaamatonta mikä oli tietenkin hieman ristiriidassa sen kanssa, että tällä AKHAN hallituksen jäsenellä piti olla erittäin pitkä kokemus ja rautainen ammattitaito taloyhtiöiden hallinnassa.

Ulkopuolinen ”ammattilainen” Juhani Siikala ei siis ole taloyhtiön osakas eikä siksi joudu maksamaan mitään nyt oikeudessa tuomitun toimintansa aiheuttamasta vahingosta ja kustannuksista talolle. Sen sijaan taloyhtiön osakkaat joutuvat kustantamaan Siikalan tuomituista toimista sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa muodostuneita kuluja. Nämä kulut olisi voitu välttää jos Siikala olisi alun alkujaan toiminut yhtiökokouksen puheenjohtaja asiallisesti ja lain mukaisesti tai jos Siikalan vastuulla olleet yhtiökokouksen pöytäkirjat olisi heti prosessin alussa suostuttu korjaamaan kokouksen kulkua vastaavaksi sen sijaan, että taloyhtiön ja sen osakkaiden kustannukselle yritettiin väen vänkää puolustaa virheellisiä pöytäkirjoja.  Siikala voi kuitenkin itse olla hyvällä mielellä sillä hänen talolle aiheuttamat mittavat oikeuskulut maksavat taloyhtiön osakkaat. Sama koskee entisen verkkoisännöinnin Timo Metsälää.

Koska Siikalan haluama päätös hänen saamastaan yksimielisestä vastuuvapaudesta on nyt julistettu pätemättömäksi voi taloyhtiö tietenkin hakea muita vahingonkorvauksia Siikalalta, jos esimerkiksi erityisessä tarkastuksessa ilmenee lisää yhtiölle ylimääräisiä kuluja aiheuttaneita väärinkäytöksiä. Juuri taloyhtiön mahdollisia myöhempiä vahingonkorvauksia vastaan Siikala oli tarvinnut täyden vastuuvapauden toimistaan taloyhtiön hallituksessa.

Samoin myös Sellin, Berglundin ja Korpelan henkilökohtainen etu oli saada täysi vastuuvapaus suojelemaan heitä taloyhtiön mahdollisilta korvausvaatimuksilt. Tästä talonyhtiön edun vastaisesta näiden henkilöiden henkilökohtaisen edun ajamisesta hovioikeudessa joutuu nyt taloyhtiö ja sen muut osakkaat maksamaan.

Taloyhtiön puheenjohtajan vastuu yhtiölle turhaan aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista
pointing-512Erityisesti hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Sell ei suostunut lainkaan sopimaan virheellisten pöytäkirjojen korjauksesta vaan halusi väen vänkää mennä kalliiseen käräjäoikeuden pääkäsittelyyn asti pitämään kiinni selkeistä virheistä ja häviämään näin jutun. Tämän jälkeen hän kehtasi vielä tiedotteessaan osakkaille väittää tämän hänen oman henkilökohtaisen vastuuvapauden virheellisen puolustamisen tulleen mukamas taloyhtiölle halvemmaksi kuin sopiminen.

Olisi ollut normaalia, että käräjäoikeuden tuomion jälkeen hallituksen puheenjohtaja olisi itse ymmärtänyt erota tai ainakin tätä olisi vaadittu eroamaan, mutta näin ei tietenkään tapahtunut As Oy Mechelinissä, missä mikään ei näytä olevan normaalia.

Sell ei siis suinkaan eronnut vaan antoi jälleen uuden toimeksiannon Kuhanen, Asikainen ja Kanerva asianajotoimistolle valittaa käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, vaikka kuten jo todettiin tämä ei ollut missään tapauksessa taloyhtiön edun mukaista. Hovioikeuteen valittamisen legitimoimiseksi Sell vielä jakeli taloyhtiön tiedotteissa Kiinteistölehden oikeustapauksesta kirjoittamaa oikeustapausanalyysiä, jossa tuomiota pidettiin erityisenä ja erikoisena. Sell ei kuitenkaan kertonut osakkaille, että ”analyysin” kirjoittanut Joel Sariola oli juuri Sellin omaa asiaansa ajamaan palkkaamasta KAK -toimistosta.

Hovioikeus ei tietenkään pitänyt KAK -toimiston Sariolan tapaan käräjäoikeuden tuomiota mitenkään erikoisena tai erityisenä vaan oli aivan samaa mieltä sen perustelujen kanssa muuttaen ainoastaan tuomion sanamuotoa.

Lisäksi Sell perusteli hovioikeuteen valittamista sillä, että moititun yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri olivat sitä puoltaneet. Kyse oli Juhani Siikalasta ja Timo Metsälästä, jotka tietenkin halusivat taloyhtiön vievän asian hovioikeuteen. Käräjäoikeuden tuomio oli koskenut juuri heidän toimintaansa ja koska kumpikaan ei ole talon osakas, he saattoivat näin saada talon rahoilla itselleen ilmaisen kokeiluyrityksen hovioikeudessa kumota tuomio. Sitä Sell ei perustellut miksi ihmeessä osakkaiden edun mukaista olisi lähteä maksamaan lisää rahaa Siikalan ja Metsälän puolustamiseen hovioikeudessa.

Puheenjohtaja sai kuitenkin muut osakkaat uskomaan, että jostain syystä heidän itsensä ja taloyhtiön edun vastainen, mutta Sellin henkilökohtaisen edun mukainen valitus hovioikeuteen pitäisi hyväksyä ja taloyhtiön osakkaiden olisi se maksettava. Koivusalo ehdotti, että yhtiökokous ei hyväksyisi Sellin tekemää toimeksiantoa ja hän odotti yhtiökokoukseen asti ennen kuin antoi toimeksiannon omalle asianajalleen, jotta taloyhtiölle ei tulisi taas lisää asianajokuluja maksettavaksi. Enemmistö osakkaista halusi kuitenkin hallituksen suostuttelemana näitä kuluja maksaa ja nyt tosiaan hovioikeus on tuominnut nämäkin kulut taloyhtiölle maksettavaksi, aivan kuten Koivusalo yhtiökokouksessa ilmoitti tapahtuvan, jos valitus hovioikeuteen tehdään.

Taloyhtiön olisikin nyt perittävä kulut toimeksiannon tehneeltä Kaarlo Selliltä, joka on johtanut tiedotteissaan osakkaita asiassa harhaan.

On ihmeellistä, että taloyhtiössä sallitaan oman edun ajaminen talon yhteisillä rahoilla, mutta jostain syystä hallituksen puheenjohtajan ei ole tarvinnut aikaisemminkaan selvittää osakkaille konkreettisesti taloyhtiön massiivisia kuluja vaan päinvastoin salailua on pyritty tukemaan lähes kaikin mahdollisin keinoin.  Taloyhtiössä onkin käytetty huomattavia summia yhteistä rahaa ainoastaan peittelemään sen hallinnon toimia ja samalla suojelemaan hallituksen jäsenten ja varsinkin sen puheenjohtajan henkilökohtaista vastuuvapautta mahdollisesti ilmeneviltä väärinkäytöksiltä.

On vielä ymmärrettävää, että taloyhtiöissä osakkaat voidaan saadaan maksamaan ylisuuria remonttikustannuksia tai jopa tarpeettomia ja selvittämättömiä hallintomenoja. Mutta on jo täysin absurdia, että As Oy Mechelinin tapaan osakkaat suostuvat jatkuvasti maksamaan siitä, että taloyhtiössä pyritään kaikin tavoin estämään kaikki kunnolliset selvitykset yhteisten rahojen käytöstä ja osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelustaan tai yritetään toivottomalla tavalla puolustaa viimeiseen asti oikeudessa tuomittua toimintaa ja tehdään tämä kaikki taloyhtiön kustannuksella.

Oi aikoja, oi tapoja

bullyingSen sijaan osakkaita, jota yrittävät vaatia taloon läpinäkyvää hallintoa, osakkaiden yhdenvertaista ja avointa kohtelua tai edes alkeellisia taloudellisia selvityksiä talossa tehdyistä miljoonien urakoista, uhkaillaan heille koituvilla kuluilla jos he eivät ole nöyrästi hiljaa, maksa ja hyväksy ihan mitä tahansa hallitus salaisesti päättää. Näitä ”ikäväksi koituneita” osakkaita vastaan ollaan sitten valmiita käymään hovioikeudessa asti yrittämässä väen vänkää puolustaa ulkopuolisten hallitusammattilaisten toimista johtuneita tuomiota.

Martti Koivusalo, talon entinen asukas ja sen pitkäaikaisin ja ennen myös suurin osakkaan omistaja ehti kuolla kesken hovioikeuden oikeudenkäynnin. Taloyhtiön hallitus yritti vaatia häneltä hovioikeudessa takaisin kaikkia mittavia oikeuskuluja, jotka olivat alun perin aiheutuneet hallitusammattilaisen selkeistä väärinkäytöksistä yhtiökokouksen puheenjohtajana ja joita hallitus ei itse halunnut korjata. Jo käräjäoikeudessa hallituksen asianajaja Weltheim-Asikainen vastusti kaikkien oikeuskulujen kohtuullistamista, pitäen puheen siitä kuinka huoneistoja Etu-Töölössä omistavalla vanhuksella oli kyllä varaa maksaa Etelärannassa majailevan KAK -toimiston mittavat kustannukset. Ja kun päinvastoin käräjäoikeus tuomitsikin taloyhtiön maksamaan Koivusalon oikeuskuluja, oli hallitus taas valmis lähtemään hovioikeuteen asti vaatimaan Koivusalolta takaisin kaikkia sen itse aiheuttamiaan kuluja korkojen kera mikä kuitenkin jälleen aiheutti ainoastaan taloyhtiölle ja sen osakkaille lisäkuluja. Koivusalo oli asiassa oikeassa, taloyhtiötä edustava hallitus selkeästi väärässä ja hovioikeus määräsi taloyhtiön maksettavaksi Koivusalon kulut.

On surullista kuinka 30-luvun alussa taloon muuttanut Koivusalo joutui viimeisinä elinvuosinaan näkemään kuinka hänen lapsuudenkotiaan pyrittiin turmelemaan ja erityisesti hänelle rakas eteishalli- ja sen lasimaalaus joutuivat ullakkogryndereiden voitonhimojen vaarantamaksi. Ja kun hän poikansa avustuksella lähti ajamaan oikeuksiaan, hänelle lähetettiin poikaa perättömästi panettelevia uhkauskirjeitä jälleen mittavista kuluista samalla kun urakoitsija lähetti tälle täysin tekaistuja laskuja täysin tekemättömistä töistä. Koivusalo ihmettelikin useaan otteeseen viimeisinä vuosinaan, mitä ihmettä talossa oikein 2000 -luvulla tapahtui, kaikkihan oli sujunut siellä kohtuullisen hyvin kunnes sitten eräänä päivänä…

 

Hovioikeus ja Kuhanen, Asikainen & Kanerva toimiston toiminta

Kuten sivuilla on jo todettu, talonyhtiö on siis todellakin valittanut saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Koivusalot olisivat tuomioon tyytyneet, joka oli lähes sama kuin heidän sovintoehdotuksensa, eikä heidän olisi enää ollut tarvetta oikeusprosessia jatkaa. [Myöhempi lisäys: taloyhtiö hävisi kanteen hovioikeudessa.]

Yhtiökokous päätti kuitenkin hyväksyä hovioikeuteen valittamisen vaikka tämä ei voi olla missään tapauksessa talonyhtiön etu. Kyse oli nimittäin päätöksissä, jotka koskivat 2011 hallitusten jäsenten henkilökohtaista vastuuta ja näiden toiminnan yksinmielistä hyväksyntää.

Miten sitten osakkaat on saatu kannattamaan tällaista selkeää heidän oman ja talon edun vastaista toimintaa?

Hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Sell, joka tietenkin haluaa saada asian näyttämään siltä kuin hänen henkilökohtainen etunsa asiassa olisi kaikkien etu kirjoittaa tiedotteessaan:

Päätöstä Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta valittamisesta ei ollut varmasti kenellekään helppo tehdä. Hallitus päätyi kantaansa tietäen kiistanlaisten pöytäkirjamuotoilujen osalta noudatetun Asunto-oikeuslain kommentaarin tulkintaa, josta kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat olivat lopulta yksimielisiä.”

Mitäköhän Kaarlo Sell tällä kryptisellä lauseella tarkoittaa?

Ensinnäkään kysymys jutussa ei ole vain kiistanalaisista pöytäkirjamuotoilusta kuten Sell yrittää esittää. Esimerkiksi kaadetun päätöskohta 8 osalta pöytäkirjoissa lukee kiistattomasti päätettiin ja tämä päätös kumottiin virheellisesti tehtynä. Mitä tulee pöytäkirjamerkintöjen kiistanalaisuuteen, niin juuri pöytäkirjamerkintöjä ei Sell suostunut korjaamaan kokouksen kulkua vastaavaksi. Tällä pienellä toimella koko oikeusprosessi ja kaikki siitä aiheutuneet kulut olisi voitu yksinkertaisesti välttää.

Toiseksi, jos Sell viittaa moititun 2012 kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien yksimielisyyteen, niin todettakoon, että yksi pöytäkirjantarkastajista kyllä äänesti hovioikeuteen menoa vastaan. Lisäksi totta kai kokouksen muut vastaavat henkilöt kuten puheenjohtaja Juhani Siikala ja sihteeri Timo Metsälä ovat olleet yksimielisiä asian hoviin viemisestä, koska tuomio koski juuri heidän virheellistä toimintaansa. Ja mikä vielä parempi Siikalalle ja Metsälälle, heidän ei tarvitse maksaa oikeuskuluja hävitetystäkään jutusta koska he eivät ole itse osakkaita talossa. He saavat siis täysin ”ilmaiseksi” osakkaiden rahoilla jutun hoviin vain katsoakseen jos nyt se sattuisikin jostain ihmeen syystä siellä kaatumaan.

Ei Siikala ja Metsälää voi tässä tyhmäksi sanoa, kukapa ei olisi valmis yrittämään korjata toimintansa saamaa tuomiota, jos itse ei tarvitse ottaa asiasta mitään riskiä vaan toiset maksavat tämän. Ja As Oy Mechelinin osakkaat maksavat näemmä mielellään, vaikka heille ei vuoden 2011 muita hallituksen jäseniä (Sell, Korpinen, Berglund) lukuun ottamatta ole pienintäkään etua hovioikeuteen menemisestä. Päinvastoin he yrittävät kumota oman oikeutensa mahdollisiin vahingonkorvauksiin.

Pitäisiköhän tätä mainostaa laajemminkin? Onko toimintasi saanut tuomion käräjäoikeudessa? Haluatko viedä asian hoviin? Helsingissä on eräs As Oy Mechelinin, jonka enemmistö on valmis sinulle sen kustantamaan, vaikka ei siitä mitenkään itse hyötyisi? Kuinka jalomielistä!

Se, että Siikala ja Metsälä ja muut asianosaiset suosittelevat hovioikeuteen menemistä toisten rahoilla ei tietenkään ole mikään todiste siitä, että käräjäoikeuden tuomio olisi ollut väärä tai kumottavissa kuten Kaarlo Sell yrittää tiedotteessaan esittää.

Lisättäköön tähän, että jos Koivusalo voisi käyttää toisten rahoja ilman mitään riskiä itselleen, hän olisi toki valittanut vielä kumoamattomastakin hallituspaketti ratkaisusta hoviin ja vaikka korkeimpaan asti. Hänelle oikeudenkäynti ei ole kuitenkaan ”ilmaista” toisten rahoilla tehtävää toimintaa. Päinvastoin, vaikka talonyhtiö tuomittiinkin maksamaan oikeudenkäyntikuluja, eivät nämä kattaneet kaikkia kuluja.

Onkin aivan uskomatonta, että jos osakas vaatii lainmukaisia päätöksiä ja pöytäkirjoja, niin hänen on vietävä asia käräjäoikeuteen ja aina kalliiseen pääkäsittelyyn asti.  Ja vaikka hän saisikin laittomat päätökset kumotuksi, hänen on edelleen maksettava tästä puhtaasta rehellisyydestä huomattavia summia. Sinänsä keskiluokan yleinen ongelma on saada edes minkäänlaista oikeutta Suomessa ilman järkyttäviä kuluja. Tämä on toki huomioitu jo kansainvälisissäkin tutkimuksissa ja on selvästi asia, joka vaivaa Suomen asemaa oikeusvaltiona.

Kuhanen, Asikainen ja Kanerva asianajotoimiston kirjoitus

Kiinnostavaa on kuitenkin miten Kaarlo Sell jatkaa puolustusta lähteä hovioikeuteen.

Kaarlo Sellin mukaan:

Lopullisesti asiaan vaikutti Suomen kiinteistölehdessä julkaistu asiaa koskeva artikkeli, jossa tuomiota pidettiin ”jossain määrin erikoisena” ja ”erikoisena”. Artikkeli on tämän tiedotteen liitteenä itse kunkin arvioitavaksi.”

Ja totta tosiaan Kaarlo Sellin tiedotteeseen oli liitetty Kiinteistölehdessä 5/2015 ollut oikeustapauksen analyysi, joka koskee juuri käräjäoikeuden antamaa tuomiota, josta talonyhtiön hallitus on nyt valittanut. Mutta kuka onkaan tuon oletettavasti ”neutraalin” analyysin oikeustapauksesta kirjoittanut?

Kirjoittaja on OTM Joel Sariola Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä.

Analyysi on itse asiassa lähes sama kuin heidän jo todisteiden valossa käräjäoikeudessa hävinnyt puolustuksensa. Kirjoituksessa myös esitetään harhaanjohtavasti se, mistä oikeustapauksessa oli lähtökohdiltaan kyse ja moitekanne esitetään lähtökohtaisesti ”turhana”. Tämä mukamas objektiivisena ja neutraalina analyysinä esitetty kirjoitus on siis hävinneen osapuolen oman asianajotoimiston tekemä jo kerran todisteiden kautta kaatunut näkemys koko jutusta.

Näyttäen rikkovan journalistiikan perustavia eettisiä ohjeita Joel Sariola ei missään mainitse, että kirjoittajan edustama toimisto on itse asiassa jutussa asianosainen ja on itse valittanut tuomiosta hovioikeuteen. Tämän valituksen takia tuomio on edelleen vailla lainvoimaa. Miksi Joel Sariola ei tuonut esille edustamansa toimiston asianomaisuutta jutussa? Vaikuttaisi siltä, että tässä on kiinteistölehden kautta pyritty ajamaan toimiston ja sen asiakkaan hyötyä ja vastapuolen vahinkoa vielä ilman lainvoimaa olevassa jutussa.[Myöhempi lisäys: KAK toimisto on kuitenkin väittänyt ettei Sariolan jutulla ole millään lailla pyritty vaikuttamaan asiaan. Uskoen tähän vakuutteluun Asianajaliiton valvontalautakunta ei ole antanut toimistolle huomautusta asiasta]

Kirjoituksellaan OTM Joel Sariola vaikuttaa rikkovan Julkisen sanan neuvoston periaatteita, joihin myös Kiinteistölehti on sitoutunut. Syy ei ole kuitenkaan Kiinteistölehdessä, jota Sariola yhdessä Kuhanen, Asikainen ja Kanerva toimiston kanssa olisi näyttänyt tältä osin johtaneen harjaan. (Myöhempi lisäys: Kiinteisölehden toimitus käänsi kuitenkin myöhemmin koko suhteutumisensa asiaan ja kieltäytyi julkaisemasta lupaamansa vastinetta analyysiin. Julkisen sanan neuvosto on antanut kiinteistölehdelle langettavan tuomion journalistisen etiikan rikkomisesta.)

Kiinteistölehden toimitus onkin pahoitellut asiaa työtapaturmana.

Kiinteistölehdellä ei kuulemma ole tapana julkaista vielä ilman lainvoimaa olevien tapausten oikeusanalyysejä palstoillaan eikä varsinkaan toisen asianosaisen tekeminä analyysejä.

Kiinteistölehti on pahoittellut asiaa ja luvannut tehdä kaikkensa asian korjaamiseksi vaikka vahinko onkin jo osaltaan tapahtunut. Toimitus on luvannut toisella osapuolelle mahdollisuuden vastata analyysiin ja myös luvannut ottaa asian käsittelyyn Sariolan ja Kuhanen, Asikainen, Kanerva toimiston osalta.

[Myöhempi lisäys: Näin siis tapahtui ensin, mutta sitten jostain syystä lehti käänsikin näkökulmansa: Mistäköhän syystä?]

Pyrimme myös selvittämättään, onko tässä mahdollisesti rikottu Kuhanen, Asikainen, Kanerva toimiston osalta hyvää asianajotapaa. Erityisesti kun jutulla on luultavimmin yritetty vaikuttaa aktiivisen harhaanjohtavasti talonyhtiön osakkaisiin, jotka ovat Kuhanen, Asikainen ja Kanerva toimiston toimeksiannon hovioikeuteen viemisestä hyväksyneet. [Myöhempi lisäys: Asianajoliiton valvontalautakunta on kuitenkin hieman omituisesti katsonut ettei asiassa olisi kuitenkaan rikottu hyvää hallintotapaa. Tulemme käsittelemään asiaa ja KAK -toimiston perusteluja enemmän myöhemmin tällä sivustolla.]

Erityisesti Kaarlo Sellin on pitänyt tietää, että kyse on hänen itsensä asiaa ajamaan palkkaamaan asianajotoimiston tekemästä kirjoituksesta. Tätä hän ei kuitenkaan kertonut osakkaille vaan on esittänyt, että kyse on Kiinteistölehdessä olleesta asian analyysistä, jossa tuomiota pidetään ”jossain määrin erikoisena”. Tottakai tuomittu puoli pitää lähes aina tuomiota erikoisena.  Tämä vaikuttaa selkeältä osakkaiden harhaan johtamiselta. Kuten Sell itsekin toteaa, osakkaat olivat epävarmoja hovioikeuteen lähtemisestä, josta selkeästi heille ei ole mitään hyötyä. Pyrkiessään rauhoittamaan tätä täysin perusteltua epävarmuutta, Sell näemmä harhautti osakkaita olemalla kertomatta lainkaan, että lehdessä esitetty tulkinta oli hänen itsensä palkkaaman asianajotoimiston hänen etuaan ajava tulkinta asiasta.

Tälläkin sivustolla on tietenkin kirjoitettu tästä oikeusjutusta. Mutta samalla on tehty hyvin selväksi, että nämä kirjoitukset ovat tosiaan toisen asianosaisen edustamia kantoja. Vastaavasti Kaarlo Sell on toisen asianosaisen keskeisenä edustajana kirjoittanut omat näkemyksensä jutusta talon tiedotteissa. Mutta se, että asianajotoimisto käyttää asiantuntijarooliaan lehdistössä esittää omaa asianosaista näkemystään jutusta tuomatta tätä asianosaisuutta esille on eri tason kysymys. Kuhanen olisi toki voinut julkistaa oman näkemyksensä omilla nettisivuillaan omana puolustuksenaan. Mutta silloin taas tätä analyysiä ei olisi voitu myydä esimeriksi As Oy Mechelinin osakkaille Kiinteistölehden ”neutraalina” analyysinä.

Kuhanen, Asikainen ja Kanerva julkisuudessa

Tapauksen osalta ja Kuhanen, Asikainen ja Kanerva toimiston toiminnan osalta olisi kenties tarvetta herättää laajempaakin keskustelua. Kuhanen, Asikainen, Kanerva toimisto on nimittäin jostain syystä saanut omituisen valta-aseman lehdistössä ja julkisuudessa asunto-osakeyhtiö lain kommentoijana. Lehdistö käyttää hyvin ahkerasti juuri Kuhanen, Asikainen ja Kanerva toimiston lakimiehiä kommentoimassa Asunto-osakeyhtiölakia ja myös toimiston tekemään lain kommentaariin viitataan yleisesti.

Ihmisille onkin syntynyt outo harhaluulo, että Kuhanen, Asikainen ja Kanerva toimiston tulkinnat ja kirjoitukset olisivat jonkinlainen virallinen ja viimeinen totuus asunto-osakeyhtiölaista. Näyttäisi myös siltä, että toimisto erityisesti lain tulkinnoissaan, on ollut muutenkin valmiimpi puolustamaan kiinteistöalalla liiketoimintaa harjoittavia tahoja, isännöitsijöitä ja hallituksia, enemmän kuin esimerkiksi yksittäisten osakkaiden oikeuksia. Tähän viittaisi myös Kuhasen tässä tapauksessa ajama tulkinta siitä, että pöytäkirjoja pitäisi tarkastella vain ne itse tehneiden vastuuhenkilöiden osalta välittämättä siitä vastaavatko ne kokouksen todellista kulkua tai osakkaiden näkemyksiä.

Voidaan myös huomioida, että toimisto on vahvasti linkittynyt muihin kiinteistöalan toimijoihin. Isännöintiliiton aikaisempi lakimies ja myös yksi ahkerimmin julkisuudessa AOYL:ää kommentoinut Marina Furuhjelm on äskeittäin siirtynyt lakimieheksi Kuhanen, Asikainen & Kanerva toimistoon. Kiinteistöalan Koulutussäätiön ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n johdossa toiminut Keijo Kaivanto on myös vuoden alusta kutsuttu Senior Legal Advisoriksi Kuhanen, Asikainen & Kanerva toimistoon. Keijo Kaivanto on ollut myös merkittävät toimia Juhani Siikalan kanssa hallitusammattilaisia välittävässä Akhassa. Keijo Kaivanto lupasikin aluksi vastata tekemäämme valitukseen Juhani Siikalan toiminnasta hallitusammattilaisena As Oy Mechelinissä. Lopulta Kaivanto ei kuitenkaan vastannut siihen vaan ilmoitti ainoastaan, että Akha ei käsittele osakkaiden tekemiä valituksia. Siikalan toimintaa olisikin ollut hieman hankalaa puolustaa niiden eettisten ja moraalisten ohjeiden valossa, joita Kaivanto on katsonut AKHAlaisten edustavan. [Myöhempi lisäys: Kaivanto on kuitenkin myöhemmin luvannut ottaa asian uudelleen käsittelyyn jos asiasta on esimerkiksi tuomioita. Juhani Siikalan vastuulla olleet yhtiökokouspäätökset on tuomittu hovioikeudessa pätemättömiksi.]

Kuten totesimme As Oy Mechelinin oikeusjutussa on osaltaan pelissä Juhani Siikalan ammattitaito hallitusammattilaisena. Siikala on itse jo oikeuden istunnossa myöntänyt, ettei esimerkiksi kunnolla tiedä miten vastuuvapaudesta päätettäessä olisi toimittava. Itse oikeusjuttu on aiheutunut pitkälti juuri kokouksen puheenjohtaja toimineen Siikalan toiminnasta. Oikeudessa tämä rautainen hallitusammattilainen puolusti toimintaansa osaksi osaamattomuudella ja tietämättömyydellä. Viemällä asian hoviin Siikala saa vielä ”ilmaisen” yrityksen pelastaa mainettaan. Kuhanen, Asikainen ja Kanerva taas saavat mahdollisuuden laskuttaa yli 300 euroa tunnissa hovioikeuden käsittelystä.

Ja kaiken maksaa tietenkin As Oy Mechelinin hyväuskoiset osakkaat. [Myöhempi lisäys: Näin sitten kävikin. Siikala sai ilmaisen yrityksen, joka ei kantanut hedelmää. Kuhanen, Asikainen ja Kanerva laskutti taloyhtiötä. Tämän lisäksi taloyhtiö joutui maksamaan myös vastapuolen kulut.]

Pitää sanoa, että alkaa olla aika absurdia.

Holbein_Danse_Macabre_19Asianajaja Hans Holbein nuoremman Kuoleman tanssista 1538.

Holbeinin reformistisessa renessanssitulkinnassa keskiajan kuoleman tanssi teemasta rikas asiakas maksaa asianajalle. Takana on köyhä vastapuoli, jolla ei ole varaa saada oikeutta. Kuolema kuitenkin muistuttaa, että myös asianajajan ja tämän rikkaan asiakkaan tuomion aika on koitattava. Sekulaarissa kulttuurisamme emme kuitenkaan voi odottaa enää ”jumalallista” oikeutta. Sen sijaan rahan merkitys oikeuden saannissa on yhä merkittävämpi. Talonyhtiöissä toiset voivat käydä oikeutta toisten rahoilla. Toisen osapuolen on taas maksettava itse oikeuden käyntinsä ja samalla osakkaina heidän on maksettava myös vastapuolen puolustuksesta, vaikka nämä olisivatkin väärässä ja loukanneet juuri heitä vastaan. Eikä kuolema enää muistuta lopullisesta oikeudenmukaisuudesta.