Hovioikeuden tuomio

As Oy Mechelin on hävinnyt hovioikeuteen tekemänsä valituksen Helsingin käräjäoikeuden 19.3.2015 antamasta tuomiosta. Hovioikeuden antamassa tuomiossa 12.5.2016 ainoastaan tuomiolauselman sanamuotoa on muutettu ja päätökset todetaan nyt kumoamisen sijaan pätemättömiksi.

judgeKäräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta ei ole kuitenkaan muuten muutettu.

Lisäksi As Oy Mechelin on tuomittu maksamaan 3900 euroa Koivusalon oikeuskuluja.

Taloyhtiön on tietenkin maksettava omat asianajokulunsa hovioikeudessa hävinneen valituksen tehneelle Kuhanen, Asikainen ja Kanerva asianajotoimistolle.

Taloyhtiön osakkaille tulee siis jälleen lisää maksettavaa taloyhtiön 2012 hallituksen toimintaa koskevien tuomioiden ja sen väärinkäytösten peittely-yritysten tähden.

Hallituksen jäsenet maksattavat taloyhtiöllä tuomittavasta toiminnastaan aiheutuvia kuluja

takingmoneyHovioikeuden ratkaisu oli odotettavissa.

Valituksessa hovioikeuteen oli kyse taas taloyhtiölle täysin turha rahanmeno, jolla yritettiin täysin turhaan kumota virheellisestä toiminnasta annetut asialliset tuomiot.

Lisäksi, kuten sivustolla on aikaisemmin todettu, hovioikeuteen valittaminen ei ollut missään nimessä taloyhtiön tai sen osakkaiden etujen mukaista.

Käräjäoikeuden kumoamat ja nyt hovioikeuden pätemättömäksi julistamat päätökset eivät koskeneet taloyhtiön vastuuta vaan sen 2011-2012 hallituksen jäsenten (Sell, Siikala, Berglund, Korpinen) ja isännöitsijä Timo Metsälän henkilökohtaista vastuuta juuri taloyhtiölle.

Näistä AKHAN hallitusammattilainen Juhani Siikala oli ennen kaikkea vastuussa tuomiotusta toiminnasta ja päätösten pätemättömyydestä sillä juuri hän toimi pöytäkirjoista vastuussa olevana puheenjohtajana 2012 yhtiökokouksessa, jossa pätemättömät päätökset tehtiin. Silloisen verkkoisännöinnin Timo Metsälä taas toimi pöytäkirjat tehneenä sihteerinä.

Osana hallitusta Siikala halusi väen väkisin saada itselleen täyden ja yksimielisen vastuuvapauden toimistaan asioissa, jotka tulevat olemaan erityisen tarkastuksen kohteena. Oikeudessa tosin Siikala esitti ennemminkin tietämätöntä ja osaamatonta mikä oli tietenkin hieman ristiriidassa sen kanssa, että tällä AKHAN hallituksen jäsenellä piti olla erittäin pitkä kokemus ja rautainen ammattitaito taloyhtiöiden hallinnassa.

Ulkopuolinen ”ammattilainen” Juhani Siikala ei siis ole taloyhtiön osakas eikä siksi joudu maksamaan mitään nyt oikeudessa tuomitun toimintansa aiheuttamasta vahingosta ja kustannuksista talolle. Sen sijaan taloyhtiön osakkaat joutuvat kustantamaan Siikalan tuomituista toimista sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa muodostuneita kuluja. Nämä kulut olisi voitu välttää jos Siikala olisi alun alkujaan toiminut yhtiökokouksen puheenjohtaja asiallisesti ja lain mukaisesti tai jos Siikalan vastuulla olleet yhtiökokouksen pöytäkirjat olisi heti prosessin alussa suostuttu korjaamaan kokouksen kulkua vastaavaksi sen sijaan, että taloyhtiön ja sen osakkaiden kustannukselle yritettiin väen vänkää puolustaa virheellisiä pöytäkirjoja.  Siikala voi kuitenkin itse olla hyvällä mielellä sillä hänen talolle aiheuttamat mittavat oikeuskulut maksavat taloyhtiön osakkaat. Sama koskee entisen verkkoisännöinnin Timo Metsälää.

Koska Siikalan haluama päätös hänen saamastaan yksimielisestä vastuuvapaudesta on nyt julistettu pätemättömäksi voi taloyhtiö tietenkin hakea muita vahingonkorvauksia Siikalalta, jos esimerkiksi erityisessä tarkastuksessa ilmenee lisää yhtiölle ylimääräisiä kuluja aiheuttaneita väärinkäytöksiä. Juuri taloyhtiön mahdollisia myöhempiä vahingonkorvauksia vastaan Siikala oli tarvinnut täyden vastuuvapauden toimistaan taloyhtiön hallituksessa.

Samoin myös Sellin, Berglundin ja Korpelan henkilökohtainen etu oli saada täysi vastuuvapaus suojelemaan heitä taloyhtiön mahdollisilta korvausvaatimuksilt. Tästä talonyhtiön edun vastaisesta näiden henkilöiden henkilökohtaisen edun ajamisesta hovioikeudessa joutuu nyt taloyhtiö ja sen muut osakkaat maksamaan.

Taloyhtiön puheenjohtajan vastuu yhtiölle turhaan aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista
pointing-512Erityisesti hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Sell ei suostunut lainkaan sopimaan virheellisten pöytäkirjojen korjauksesta vaan halusi väen vänkää mennä kalliiseen käräjäoikeuden pääkäsittelyyn asti pitämään kiinni selkeistä virheistä ja häviämään näin jutun. Tämän jälkeen hän kehtasi vielä tiedotteessaan osakkaille väittää tämän hänen oman henkilökohtaisen vastuuvapauden virheellisen puolustamisen tulleen mukamas taloyhtiölle halvemmaksi kuin sopiminen.

Olisi ollut normaalia, että käräjäoikeuden tuomion jälkeen hallituksen puheenjohtaja olisi itse ymmärtänyt erota tai ainakin tätä olisi vaadittu eroamaan, mutta näin ei tietenkään tapahtunut As Oy Mechelinissä, missä mikään ei näytä olevan normaalia.

Sell ei siis suinkaan eronnut vaan antoi jälleen uuden toimeksiannon Kuhanen, Asikainen ja Kanerva asianajotoimistolle valittaa käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, vaikka kuten jo todettiin tämä ei ollut missään tapauksessa taloyhtiön edun mukaista. Hovioikeuteen valittamisen legitimoimiseksi Sell vielä jakeli taloyhtiön tiedotteissa Kiinteistölehden oikeustapauksesta kirjoittamaa oikeustapausanalyysiä, jossa tuomiota pidettiin erityisenä ja erikoisena. Sell ei kuitenkaan kertonut osakkaille, että ”analyysin” kirjoittanut Joel Sariola oli juuri Sellin omaa asiaansa ajamaan palkkaamasta KAK -toimistosta.

Hovioikeus ei tietenkään pitänyt KAK -toimiston Sariolan tapaan käräjäoikeuden tuomiota mitenkään erikoisena tai erityisenä vaan oli aivan samaa mieltä sen perustelujen kanssa muuttaen ainoastaan tuomion sanamuotoa.

Lisäksi Sell perusteli hovioikeuteen valittamista sillä, että moititun yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri olivat sitä puoltaneet. Kyse oli Juhani Siikalasta ja Timo Metsälästä, jotka tietenkin halusivat taloyhtiön vievän asian hovioikeuteen. Käräjäoikeuden tuomio oli koskenut juuri heidän toimintaansa ja koska kumpikaan ei ole talon osakas, he saattoivat näin saada talon rahoilla itselleen ilmaisen kokeiluyrityksen hovioikeudessa kumota tuomio. Sitä Sell ei perustellut miksi ihmeessä osakkaiden edun mukaista olisi lähteä maksamaan lisää rahaa Siikalan ja Metsälän puolustamiseen hovioikeudessa.

Puheenjohtaja sai kuitenkin muut osakkaat uskomaan, että jostain syystä heidän itsensä ja taloyhtiön edun vastainen, mutta Sellin henkilökohtaisen edun mukainen valitus hovioikeuteen pitäisi hyväksyä ja taloyhtiön osakkaiden olisi se maksettava. Koivusalo ehdotti, että yhtiökokous ei hyväksyisi Sellin tekemää toimeksiantoa ja hän odotti yhtiökokoukseen asti ennen kuin antoi toimeksiannon omalle asianajalleen, jotta taloyhtiölle ei tulisi taas lisää asianajokuluja maksettavaksi. Enemmistö osakkaista halusi kuitenkin hallituksen suostuttelemana näitä kuluja maksaa ja nyt tosiaan hovioikeus on tuominnut nämäkin kulut taloyhtiölle maksettavaksi, aivan kuten Koivusalo yhtiökokouksessa ilmoitti tapahtuvan, jos valitus hovioikeuteen tehdään.

Taloyhtiön olisikin nyt perittävä kulut toimeksiannon tehneeltä Kaarlo Selliltä, joka on johtanut tiedotteissaan osakkaita asiassa harhaan.

On ihmeellistä, että taloyhtiössä sallitaan oman edun ajaminen talon yhteisillä rahoilla, mutta jostain syystä hallituksen puheenjohtajan ei ole tarvinnut aikaisemminkaan selvittää osakkaille konkreettisesti taloyhtiön massiivisia kuluja vaan päinvastoin salailua on pyritty tukemaan lähes kaikin mahdollisin keinoin.  Taloyhtiössä onkin käytetty huomattavia summia yhteistä rahaa ainoastaan peittelemään sen hallinnon toimia ja samalla suojelemaan hallituksen jäsenten ja varsinkin sen puheenjohtajan henkilökohtaista vastuuvapautta mahdollisesti ilmeneviltä väärinkäytöksiltä.

On vielä ymmärrettävää, että taloyhtiöissä osakkaat voidaan saadaan maksamaan ylisuuria remonttikustannuksia tai jopa tarpeettomia ja selvittämättömiä hallintomenoja. Mutta on jo täysin absurdia, että As Oy Mechelinin tapaan osakkaat suostuvat jatkuvasti maksamaan siitä, että taloyhtiössä pyritään kaikin tavoin estämään kaikki kunnolliset selvitykset yhteisten rahojen käytöstä ja osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelustaan tai yritetään toivottomalla tavalla puolustaa viimeiseen asti oikeudessa tuomittua toimintaa ja tehdään tämä kaikki taloyhtiön kustannuksella.

Oi aikoja, oi tapoja

bullyingSen sijaan osakkaita, jota yrittävät vaatia taloon läpinäkyvää hallintoa, osakkaiden yhdenvertaista ja avointa kohtelua tai edes alkeellisia taloudellisia selvityksiä talossa tehdyistä miljoonien urakoista, uhkaillaan heille koituvilla kuluilla jos he eivät ole nöyrästi hiljaa, maksa ja hyväksy ihan mitä tahansa hallitus salaisesti päättää. Näitä ”ikäväksi koituneita” osakkaita vastaan ollaan sitten valmiita käymään hovioikeudessa asti yrittämässä väen vänkää puolustaa ulkopuolisten hallitusammattilaisten toimista johtuneita tuomiota.

Martti Koivusalo, talon entinen asukas ja sen pitkäaikaisin ja ennen myös suurin osakkaan omistaja ehti kuolla kesken hovioikeuden oikeudenkäynnin. Taloyhtiön hallitus yritti vaatia häneltä hovioikeudessa takaisin kaikkia mittavia oikeuskuluja, jotka olivat alun perin aiheutuneet hallitusammattilaisen selkeistä väärinkäytöksistä yhtiökokouksen puheenjohtajana ja joita hallitus ei itse halunnut korjata. Jo käräjäoikeudessa hallituksen asianajaja Weltheim-Asikainen vastusti kaikkien oikeuskulujen kohtuullistamista, pitäen puheen siitä kuinka huoneistoja Etu-Töölössä omistavalla vanhuksella oli kyllä varaa maksaa Etelärannassa majailevan KAK -toimiston mittavat kustannukset. Ja kun päinvastoin käräjäoikeus tuomitsikin taloyhtiön maksamaan Koivusalon oikeuskuluja, oli hallitus taas valmis lähtemään hovioikeuteen asti vaatimaan Koivusalolta takaisin kaikkia sen itse aiheuttamiaan kuluja korkojen kera mikä kuitenkin jälleen aiheutti ainoastaan taloyhtiölle ja sen osakkaille lisäkuluja. Koivusalo oli asiassa oikeassa, taloyhtiötä edustava hallitus selkeästi väärässä ja hovioikeus määräsi taloyhtiön maksettavaksi Koivusalon kulut.

On surullista kuinka 30-luvun alussa taloon muuttanut Koivusalo joutui viimeisinä elinvuosinaan näkemään kuinka hänen lapsuudenkotiaan pyrittiin turmelemaan ja erityisesti hänelle rakas eteishalli- ja sen lasimaalaus joutuivat ullakkogryndereiden voitonhimojen vaarantamaksi. Ja kun hän poikansa avustuksella lähti ajamaan oikeuksiaan, hänelle lähetettiin poikaa perättömästi panettelevia uhkauskirjeitä jälleen mittavista kuluista samalla kun urakoitsija lähetti tälle täysin tekaistuja laskuja täysin tekemättömistä töistä. Koivusalo ihmettelikin useaan otteeseen viimeisinä vuosinaan, mitä ihmettä talossa oikein 2000 -luvulla tapahtui, kaikkihan oli sujunut siellä kohtuullisen hyvin kunnes sitten eräänä päivänä…

 

As Oy Mechelin käräjillä

As Oy Mechelinin ei ole koskaan aikaisemmin täytynyt ratkoa ongelmiaan oikeussaleissa, mutta nykyinen talon ”hyvä hallinto” on vienyt sen myös oikeussaleihin.

Talolla on oikeusjutut menossa sekä märkätilaremontin urakoitsijan kanssa viivästyssakon osalta että osakkaan kanssa yhtiökokouksessa 2012 tehtyjen päätösten ja niiden pöytäkirjaan kirjaamisen osalta.

Oman kortensa kekoon on tässä pistänyt taloon palkattu hallitusammattilainen Juhani Siikala ja tämän hyvät käytänteet. Kummatkin riidat ovat nimittäin syntyneet Siikalan toimiessa talon hallituksessa ”putkiremontin” asiantuntijana ja vastaavasti 2012 yhtiökokouksen puheenjohtajana.

Talonyhtiö ei tosin itse ole kantajana vaan vastaajana näissä oikeusjutuissa. Mutta minkä takia se on joutunut näihin oikeusriitoihin?

Riita yhtiökokouksen 2012 päätöksistä

Etenkin yhtiökokouksen 2012 päätöksiä koskevassa oikeusriidassa riidan syntyyn on vaikuttanut hallituksen ja isännöitsijän vähemmistöosakkaiden oikeuksia väheksyvä toiminta ja kieltäytyminen keskustelemasta päätösten ja toimintojen laillisuudesta yhtiökokouksissa. Sen sijaan osakkaiden on käsketty olla vetoamatta lakiin (”Tämä ei ole oikeussali, ei juridiikkaa”, ”Toivon ettei tämä oikeussali ole” jne.) ja on ilmoitettu, että näiden valitukset kuuluvat käräjäoikeuteen. Tässä isännöitsijä Metsälä ja hallitusammattilainen Siikala ovat hyvin tienneet miten hankalaa ja riskialtista osakkaille on lopulta mennä käräjäoikeuteen yhtiön hallitusta vastaan, joka voi itse tulkita itse ”kirjamaansa” pöytäkirjat halunsa mukaisesti ja palkata myös vähemmistön rahoja käyttäen kalliita asianajajia puolustamaan omaa toimintaansa. Kustannukset uhkaavat nousta käräjäoikeudessa pientenkin asioiden osalta valtaviksi ja viedä oikeuksiensa penääjän helposti vararikkoon. Onkin tunnettua, että keskiluokan, jolla on liian paljon varallisuutta oikeusavustajan saamiseen, mutta liian vähän varallisuutta kalliisiin asianajajiin, on lähes mahdotonta saada oikeutta riitojen syntyessä. Erityisen hankalaa on vähemmistöosakkaiden saada minkäänlaista oikeutta talonyhtiöissä, sillä he joutuvat käymään oikeutta ikään kuin osaltaan itseään vastaan (ovathan he myös talonyhtiön osakkaita ja maksujen maksajia) ja vastapuoli voi sekä manipuloida asiakirjoja ja näiden tulkintoja että myös palkata talonyhtiön yhteisistä rahoista lakiapua itselleen. Tämä taas mahdollistaa sen, ettei talonyhtiöissä käytännössä tarvitse olla huolissaan tai huomioida vähemmistö oikeuksia jos näin ei haluta tehdä. Sen sijaan voidaan härskisti toimia näistä piittaamatta ja ilmoittaa tällaisen toiminnan vastustajille, että viekää asiat oikeuteen jos uskallatte. Häviätte kuitenkin koska me palkkaamme johtavat kiinteistöalan lakimiehet osoittamaan ettei teillä ole mitään oikeuksia meidän kähmintäämme vastaan.

As Oy Mechelinin oikeusriita koskien yhtiökokouksen 2012 päätöksiä onkin malliesimerkki siitä miten hallitus, isännöitsijä ja hallitukseen kuuluva palkattu hallitusammattilainen ovat pyrkineet manipuloimaan yhtiökokouksen päätökset yksimielisiksi ja ottamatta vähemmistön vastustusta huomioon esittänyt näiden suostuneen kaikilta osin enemmistön päätöksiin, vaikka tosiasiassa vähemmistö on näitä päätöksiä ankarasti vastustanut. Näin vähemmistö on yritetty saada ”pöytäkirjoissa” mukamas kannattamaan noita päätöksiä, heiltä on siis käytännössä viety oikeudet niistä valittamiseen ja samalla heistä on vastoin tahtoaan haluttu tehdä osallisia niistä.

Siinä missä talonyhtiön hallitus on tiedottanut osakkaita oikeusjutustaan Muhosen kanssa, se on kuitenkin ollut hyvin hiljaa siitä mistä itse asiassa osakas Koivusalon kanssa käydyssä oikeusriidassa on kyse. Koska suurin osa osakkaista ei tiedä tästä lainkaan on paikallaan tiedottaa asiasta myös tällä sivustolla. Ks. Kanne koskien yhtiökokousta 2012.

Historiallinen huomio totaalisesta vallasta

AmendolagHuomautettakon, että demokraattinen enemmistöpäätös ei ole sama asia kuin pyrkimys vähemmistön erimielisyyden totaaliseen kieltämiseen ja sen oikeuksien lopettamiseen. Historian valossa on mielenkiintoista, että itse asiassa käsitettä ”totalitaarinen järjestelmä” käytti ensimmäistä kertaa vuonna 1925 italialainen liberaali poliitikko ja lehtimies Giovanni Amendola kuvaamaa fasistisen liikkeen pyrkimystä manipuloida vaaleja ja äänestyksiä niin, että nämä saivat enemmistön kannatuksen lisäksi totaalisen vallan ja saattoivat hävittää vastustajiensa ja vähemmistön vaateet ja oikeudet. Amedola kuvasi tätä demokraattisten enemmistö (sistema maggioritario) ja vähemmistö järjestelmät (sistema minoritario) syrjäyttävää pyrkimystä totalitaariseksi järjestelmäksi (sistema totalitario). Amendola, joka ei suostunut uhkauksista huolimatta sulkemaan suutaan vaan syytti julkisuudessa kovaäänisesti fasisteja Italian kansalaisten oikeuksien kieltämisestä, hakattiin pahasti seuraavana vuonna mustapaitojen toimesta ja hän kuoli 44 -vuotiaana Cannesin sairaalassa saamiinsa vaurioihin.

Talonyhtiön palkkaamat ”asiantuntijat” ja asianajajat

Talonyhtiö on myös palkannut ahkerasti useita ”asiantuntijoita” sekä turvautunut useisiin eri asianajajiin.

Juhani Siikala palkattiin hallitusammattilaisena hallitukseen 2011 yhtiökokouksessa. Onnistui ensi töikseen nostamaan yhdessä hallituksen kanssa remontin kustannusarviota 200 000 alle kahdessa kuukaudessa. 2012 Siikala oli itse johtamassa yhtiökokousta, jossa hänen itsensä johdollaan kieltäydyttiin varsinaisesta henkilövaalista ja valittiin sen sijaan Siikalan itsensä palkkaamisen sisältämä hallituspaketti. Mainosti kovasti suhteitaan kiinteistöliittoon. Kiinteistöliitosta ei ole kuitenkaan näitä suhteita vahvistettu vaan päinvastoin sieltä ei olla haluttu millään lailla kommentoida Siikalan toimintaa As Oy Mechelinissä eikä tälle ole myöskään esitetty minkäänlaista tukea. 2013 Siikala ymmärsi poistua talosta. Taakseen tämä erityispalkattu ”putkiremontin” asiantuntija jätti muun muassa täysin selvittämättömän, myöhästyneen ja sotkuisen miljoonien putkiremontin sekä oikeusjutun urakoitsijan ja osakkaan kanssa.

Olli Huhti. Tämän vailla varsinaista juridista tutkintoa oleva insinööri esiteltiin yhtiökokouksessa rakennuslain asiantuntija ja palkattiin hallituksen toimesta valmistelemaan ullakon myyntiä sekä kirjoittamaan vastineita talon suojeluesityksiä vastaan. Mitään tietoa ei ole siitä mitä talonyhtiö on lopulta maksanut miehelle tämän lukuisista kirjoituksista.

Talon palkkaamat asianajajat

Arto Palsala. Palkattiin vuoden 2013 yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Palsalaa ei ole kuitenkaan tämän jälkeen enää näkynyt hoitamassa talon asioita. Kenties sinänsä asiallinen Palsala itse huomasi ettei halua olla osallinen As Oy Mechelinissä harjoitetun toiminnan kanssa tai kenties hallitus oli epätyytyväinen Palsalaan, jonka johtamassa yhtiökokouksessa Koivusalo valittiin toiminnantarkastajaksi vastoin hallituksen puheenjohtajan tahtoa.

Jukka Soikkeli. Tuli Palsalan tilalle johtamaan yhtiökokouksia ja tyyli onkin sitten ollut varmasti enemmän talon hallituksen mieleen. Soikkelin mielestä kun oli aivan mahdollista erottaa toiminnantarkastaja kesken toimikauden hallituksen sitä esittäessä. Soikkeli myös kunnostautui kieltämällä aktiivisesti osakkaita käyttämästä puheoikeuttaan ja estämällä esimerkiksi kaiken keskustelun märkätilaremontista.

Laura Veltheim-Asikainen. Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja. Kuhanen tunnetaan hyvin laskuttavana kiinteistöalan keskeisenä asianajantoimistona. Isännöitsijät ja hallitukset näyttävät turvautuvan mielellään toimistoon joutuessaan konfliktiin osakkaiden kanssa. Veltheim-Asikainen puolustaakin nyt Juhani Siikalan ja Timo Metsälän toimia yhtiökokouksessa 2012. Samalla Veltheim-Asikainen tulkitsee puolustuksessaan asunto-osakeyhtiö lakia vastoin Kuhasen itsensä toimittaman lain kommentaariteoksen tulkintoja. Joustavuutta periaatteista siis näyttää riittävän.

Jukka Koski. Asianajotoimisto Jouni Kallioniemi Oy:n asianajaja. Toimii talonyhtiön asianajajana märkätilasaneerauksen viivästyssakkoa koskevassa riidassa.