Hallinnon vaihtuminen ja taloyhtiön uusi aika

As Oy Mechelinin hallinnossa on tapahtunut radikaali muutos.

Talossa pitkään valtaa pitänyt entinen hallituksen puheenjohtaja on siirtynyt talon hallinnosta kokonaan syrjään. Myös viimeisen vuoden taloa johtanut hallitusammattilainen on poistunut talon hallinnosta.

Taloyhtiötä johdetaan nyt niin kuin taloyhtiöitä pitäisikin hallinnoida eli talonyhtiön omien osakkaiden voimin. Samalla talon paisuneet hallintokustannukset tulevat laskemaan reippaasti.

Hallitusammattilaisesta luopuminen merkitsee jo noin 13 000 € pudotusta hallintokuluista. Puhumattakaan erilaisten asiantuntija, konsultti- ja lakimiespalkkioiden pois jäämisestä tai osakkaita vastaan käytyjen hävittyjen oikeudenkäyntien kuluista. Pelkät vuoden 2017 yhtiökokouksen kulut tulevat jäämään kymmenesosaan vuoden 2016 yhtiökokouksen kuluista, jossa maksettiin palkkioita kahdelle asianajajalle, hallitusammattilaiselle ja vielä erikseen isännöitsijälle yhteensä lähes 20 000€. Tällä kertaa ulkopuolisia lakimiehiä ei ollut paikalla taloyhtiön varoja kuluttamassa.

Toisin sanoen ainakin hallintokulujen osalta taloyhtiö on siirtymässä aivan uuteen aikaan.

Muutenkin taloyhtiön hallintoon on odotettavissa selkeitä muutoksia. Taloa vaivanneesta ja osakkaille kalliiksi tulleesta salailun ilmapiiristä siirrytään kohti läpinäkyvää ja osakkaiden oikeuksia ja tiedonsaantia korostavaa hallintoa.  Tavoitteena on tehdä taloyhtiöstä hyvän ja läpinäkyvän hallintokulttuurin mallitalo.

Viime vuosien myrskyjen jälkeen taloyhtiöön onkin odotettavissa kokonaisuudessaan uusi poutasää, vaikka ongelmia edellisiltä vuosilta riittääkin uudelle hallitukselle selvitettäväksi. Pilvipeite on kuitenkin alkanut rakoilla.

Toiminnantarkastuksessa ilmennyt lista aikaisemman hallinnon ongelmista on tosin mittava ja selvitettävää siis riittää. Myös taloyhtiöön aikaisemmin määrätty erityinen tarkastus on edelleen tulossa, mutta uuden hallituksen kanssa siitäkin selvitään varmasti vähäisemmin kustannuksin. Tärkeää on saada talon tilit ja talous kuntoon.

Samalla on luotava luottamusta ja uutta ymmärrystä myös niihin osakkaisiin, jotka ovat lukuisten ongelmien ja erittäin härskien toimintatapojen ilmitulosta huolimatta halunneet jostain syystä edelleen kannattaa vanhaa hallintoa ja sen toimintatapoja.

Aikaisempi hallinto ei kuitenkaan saanut yhtiökokouksessa vastuuvapautta ja uusi hallitus on astunut hoitamaan nyt taloyhtiötä paremmilla eväillä.

Hallituksen puheenjohtajana toimii nyt näitäkin sivuja ylläpitänyt Markku Koivusalo.

Tämä merkitsee myös muutosta näiden sivujen luonteeseen. Sivustosta ei tule edelleenkään taloyhtiön virallista tiedostuskanavaa, joka tullaan hoitamaan muuta kautta, mutta entistä avoimemmin. Siksi sivustojen aikaisempi rooli vähemmistöosakkaiden vaihtoehtoisena tiedotuskanavana kuitenkin automaattisesti laskee.

Sivusto kuitenkin säilyy kertomuksena töölöläisen taloyhtiön historiasta, tapahtumista ja edesottamuksista. Kenties aikanaan sen perustalta voidaan kirjoittaa talon historiikki.

Toivottavasti tästä lähtien sivustolla on kuitenkin enemmän positiivista kerrottavaa taloyhtiön elämästä ja taloyhtiö voi alkaa toimia vähitellen (kunhan vaan vanhat ongelmat saadaan selvitettyä) jopa mallina muille yhtiöille.

Sivustosta on tullut hyvin suosittu etenkin muiden taloyhtiön asukkaiden, osakkaiden ja hallitusten jäsenten kohdalla koska sillä on tuotu muissakin yhtiöissä koettuja ja usein julkisuudessa vaiettuja ongelmia esille.

Sivusto aikoo jatkaa tätä kriittistä roolia taloyhtiön ja kiinteistöalan asioiden kommentoinnin suhteen, mutta toivottavasti talon omalta osaltaan se voi tulevaisuudessa toimia enemmin hyvän hallinnon esimerkkinä kuin varoituksena.

Toivottavasti sivusto voisi tulevaisuudessa tarjota myös esimerkin ja eräänlaisen kasvutarinan, miten taloyhtiö voi selvitä vaikeuksien kautta uuteen kukoistukseen ja että lopulta myrskyn jälkeen voi koittaa pouta sää, kunhan vain järki, tietoa ja avoimuus ja ennen kaikkea sivuston mottona ollut Sapere Aude, rohkeus tietää, voittaa salailun, auktoriteetin ja sokean uskon.

Ja miten osakkaat itse ovat parhaita hallinnoimana omaa varallisuuttaan ja asumistaan ei suinkaan kalliilla palkitut ulkopuoliset hallitusammattilaiset.

”Myrskyn jälkeen nyt nähdä saan. Auringon käyvän hehkumaan.”

Tiedote 2 ja taloyhtiön käsittämättömät kustannukset

AsOyMechelinkuluja2Viime vuosina As Oy Mechelinin hallitus on järjestänyt yhtiökokouksen viime tingassa juuri ennen juhannusta, mutta nyt kokous järjestetään toukokuun lopussa.

Hallitukset pyynnöt ovat kuitenkin samat kuin viime vuosina. Osakkailta halutaan taas rutkasti lisää rahaa ja vielä lisää rahaa ja tämän rahan käyttöön halutaan taas täysin vapaat kädet.

Hallitus haluaa edelleen valtuuksia uuden lainan ottoon vaikka remontit piti olla jo tehty ja maksettu. Aikoinaan vakavarainen yhtiö onkin velkaannutettu äärimmilleen muutamassa vuodessa. Mutta mikään ei näytä riittävän.

Hallitus halusi aikaisemmin valtuudet ottaa maksimissaan 200 000 euron julkisivuremonttiin. Ja tietenkin valtuudet saatuaan se nosti koko tuon maksimimäärän ja käytti sen kokonaan. Nyt hallitus kuitenkin esittää, ettei edes tuo maksimimääräkään riitä vaan se haluaa nostaa sitä edelleen 330 000 euroon. Perin kummallista ottaen huomioon, että remontti on tehty ja urakkasummakin pitäisi olla maksettu. Nyt kuitenkin hallitus tarvitsee siihen vielä 130 000 euroa lisää rahaa.

Vastaavasti märkätilaremontista onkin tulossa taas kalliimpi.  Hallitus on nimittäin nyt valmis sovittelemaan urakoitsijan kanssa riitaa myöhästymissakosta, vaikka aikaisemmin hallitus katsoi, ettei urakoitsijan vaateilla pitänyt olla mitään perusteita. Tähän vuorostaan hallitus tarvitsee 116 000 euroa lisää lainaa.

Lisäksi hallitus on nostamassa uudestaan jo käräjäoikeudessa häviämäänsä oikeusjuttua suojellakseen yhtiön edun vastaisesti vuoden 2011 hallituksen jäsenten henkilökohtaista vastuuvapautta. Talolle tästä henkilökohtaisen vastuuvapauden suojelusyrityksestä on tulossa usean kymmenen tuhannen lasku.

HallintokulutSamalla yhtiössä hallintokulut ovat kasvaneet räjähdysmäisesti vuodesta 2010 lähtien ollen nyt 70 759 euroa!!! Summa on noin kaksi kertaa suurempi kuin talon lämmityskustannukset!

Vielä 2009 lämmityskustannukset, jotka ovat nousseet vain hieman, olivat yli kaksi kertaa suuremmat kuin hallintokulut. Kun tähän lisätään vielä huoltokuluja 36 832 euroa niin huomataan, että kaikki talon varsinaiset hoitovastiketuotot kuluvat hallintoon ja huoltoon, siis lähinnä isännöitsijälle ja huoltofirmalle. Ihmeellistä ottaen huomioon ettei taloa ole juuri muuten ”huollettu” suurten remonttien ollessa käynnissä.

korjauskulutKun remonttikierteessä olevan talon  korjauskulut on laskettu sadoissa tuhansissa ja miljoonissa on yhtäkkiä muutkin kulutkin nousseet ronskisti vaikka juuri yleisestä talon huollosta ja siisteydestä on remonttien aikana tingitty,

20150517_122428

20150517_122442Jätekulut

Vastaavasti jatkuvasti ylikuormitettuja ja tyhjentämättömiä roskiksia katsoessa ihmettelee miksi myös jätehuollon kulut ovat voineet lähes kaksinkertaistua.

Olemme jälleen yrittäneet herättää talon osakkaita ymmärtämään minkälaista rahanmenoa Asunto-osakeyhtiö Mechelinissä nyt tapahtuu tällä toisella tiedotteella.

Tiedote_2_Mechelin_2015