Ovenia on poistunut. Uusi Isännöitsijä on KatePlus.

Usealle osakkaalle tuli varmaan yllätyksenä talossa tapahtunut isännöitsijän vaihto.

Hallitus ja toiminnantarkastajat olivat toki tienneet siitä jo jonkin aikaa, mutta hallitus ei ollut tiedottanut siitä aikaisemmin osakkaille.

Ovenia Isännöinti Oy irtisanoutui As Oy Mechelinin isännöinnistä viime vuoden marraskuun lopussa.

Kolmen kolmen kuukauden irtisanomisajan jälkeen uutena isännöitsijänä taloyhtiössä on maaliskuun 2017 alusta aloittanut KatePlus niminen toimisto vastuullisena isännöitsijänä Peter Mandelin.

Saa nähdä miten isännöitsijän vaihto ja kokonaan uusi toimija vaikuttaa taloyhtiön edelleen sekavaan tilanteeseen. Toivottavasti positiivisesti.

Ovenian viimeinen isännöitsijä As Oy Mechelinissä, Sonja Juola, pyrki kyllä omalta osaltaan toimimaan asiallisesti hankalassa tilanteessa. Hän oli kuitenkin Ovenian palveluksessa.  Oveniaa taas raskauttivat sen ostaman Verkkoisännöinnin aikaisempien isännöitsijöiden Timo Metsälän sekä Erkki Lapin taloon jättämät ongelmat yhdessä Kaarlo Sellin johtamien aikaisempien hallitusten toimien kanssa.

Näiden epäselvyyksien osalta taloon on määrätty erityinen tarkastus, josta aikaisempi Kaarlo Sellin johtama hallitus on kuitenkin valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Ovenian irtisanoutuminen

Ovenian osalta suhteutumisessa taloyhtiön asioihin tapahtuikin uusi käänne.

Ovenia nimittäin myönsi vihdoin taloudellisten selvitysten puuteellisuuden ja sekavan tilan taloyhtiössä.

Ovenia ei kuitenkaan suostunut tai kyennyt selvittämään näitä taloudellisia asioita vaan halusi irtisanoa itsensä kokonaan taloyhtiön palveluksesta.

Syynä isännöinnin irtisanomiseen Ovenia ilmoitti ”talon riitaisan ja sekavan tilanteen ja sen ettei selvitystä taloudelliseen tilanteeseen ole saatu.”

Tämä on mielenkiintoista, sillä Ovenia on siis vihdoinkin avoimesti myöntänyt sen mitä taloyhtiön ”oppositio” on jatkuvasti monta vuotta näilläkin sivuilla valittanut.

Kunnollista taloudellista selvyyttä taloyhtiön miljoonaremonteista ei olemassa ja annetut selvitykset ovat osaltaan virheellisiä. Syy talon riitaiseen ja sekavaan tilanteeseen on juuri taloudellisten selvitysten puuttuminen.

Erityisen tarkastuksen tarpeellisuus

Nyt Ovenia siis vihdoin myönsi selvitysten puutteet ja on samalla ilmoittanut, ettei se vastusta lainkaan erityistä tarkistusta. Ovenian mukaan taloyhtiön tarkastuksesta tekemä valitus hallinto-oikeuteen on puhtaasti hallituksen vastuulla. Isännöitsijä on ainoastaan toimenpannut valituksen lähettämisen hallituksen toimeksiannosta. Ovenian on jopa ilmoittanut, ettei sillä ole mitään eritystä tarkastusta vastaan.

Tämä on aikamoinen käänne Ovenian osalta.

Sillä vielä 23.3.2016 Ovenian isännöitsijä Teemu Saarikivi on yhdessä Kaarlo Sellin kanssa allekirjoittanut hallinto-oikeuteen erityisestä tarkastuksesta tehdyn valituksen. Valituksessa Saarikivi on yhdessä Sellin kanssa väittänyt lujasti, ettei yhtiön saneerausremonttiin tai muihin hankkeisiin liity mitään numeerisia tai muitakaan avoimia epäselvyyksiä. Nyt kuitenkin Ovenia irtisanoi itsensä juuri sen takia, ettei kunnollista selvitystä taloudelliseen tilanteeseen ole saatu.

Samoin Ovenian isännöitsijä Anssi Aittasalmi on vieläpä yksin allekirjoittanut 15.8.2016 hallinto-oikeuteen tehdyn selityksen. Siinä Aittasalmi kieltää erityisen tarkastuksen tarpeellisuuden ja esittää lähinnä henkilöön kohdistuvia täysin epäasiallisia parjauksia hakijoiden asiamiehestä.

Saarikivi ja Aittakoski ovatkin näemmä esittäneet näitä väitteitään täysin As Oy Mechelinin tilinpitoon tai asioihin tutustumatta, sillä nyt Ovenian johtokin on myöntänyt, ettei Saarikiven ja Aittakosken väitteet talon taloudellisesta tilanteesta ole olleet tältä osin oikeita.

Kenen vastuulla?

Taloyhtiön isännöinnistä irtisanoutunut Ovenia on jo alkanut kieltää vastuutaan taloyhtiön aikaisemmista toimenpiteistä ja sen remonttien tilinpidon epäselvyyksistä ilmoittaen hallituksen johdon toimineen talossa hyvin itsenäisesti.

Toisin sanoen Ovenia näyttää haluaavan nyt siirtää vastuun epäselvyyksistä talon hallituksen ja erityisesti sen hallituksen pitkäaikaisen puheenjohtajan Kaarlo Sellin osalle.

Mutta vaikka Ovenia nyt katsoo, ettei se ole vastuullinen taloyhtiön remonttien hallinnosta, on se kuitenkin laskuttanut taloyhtiötä tästä. Lisäksi on todettava, että isännöitsijä on kyllä aina vastuussa talon tilinpidosta, hoidettiinpa talossa sitten varsinaisesti asioita kuinka itsenäisesti tahansa.

Varsinainen vastuullinen taloyhtiössä on toki ollut hyvin itsenäisesti talon asioita hoitanut talonyhtiön pitkäaikainen puheenjohtaja Kaarlo Sell sekä tämän johtamat hallitukset. Sell on kuitenkin onnistunut aina keräämään valtakirjoja yhtiökokouksiin ja saamaan oman tukijoukkonsa vastustamaan taloyhtiön asioiden selvitystä.  Siksi talonyhtiön sekava tilanne on jatkunut vuodesta toiseen. Samalla taloyhtiön ja osakkaiden yhteisiä rahoja on käytetty todella mittavassa määrin erilaisten hallitusammattilaisten, lakimiesten ja konsulttien palkkaamiseen, joiden tehtävänä on ollut yrittää vakuuttaa osakkaille, että kaikki asiat on hoidettu oikea- oppisesti, vaikka tämä ei todellakaan pidä paikkansa.

Ovenia kieltäytyy maksamasta vahingonkorvauksista

Ennen lähtöön talon palveluksesta Ovenia syyllistyi myös lunastusilmoituksen laiminlyöntiin, joka tapahtui talon osakkaiden kustannuksella talon hallituksessa istuvan Rainer Liintolan ja tämän pojan Karri Liintolan hyväksi. Rainer Liiintola ja Ploutos Oy saivat asiassa usean sadan tuhannen euron taloudellisen edun osakkaiden kustannuksella.

Ovenia myönsi täysin lunastusoikeuden rikkomuksen ja pyysi osakkaita esittämään perustellut vahingonkorvausvaatimukset asiasta. Mutta saatuaan perustellut vaatimukset Ovenia kieltäytyikin maksamasta vahingonkorvauksia.

Ovenian vakuutuslaitos LähiTapiola on perustellut asiaa muun muassa sillä, että koska vahingonkorvauksen hakijoita (eli vahingon kärsijöitä) on ollut useita, ei kenellekään näistä olisi syntynyt osoitettua taloudellista vahinkoa. Tämä tulkinta asiasta on täysin kestämätön. Se tarkoittaisi käytännössä, ettei lunastusilmoituksia tarvitsi lainkaan lähettää, koska tästä selkeästä rikkomuksesta ei koskaan tulisi kenellekään mitään sanktioita. Lunastuslausekkeilla ja pykälillä ei siis olisi lopulta mitään merkitystä. Vahingonkorvausta hakeneet osakkaat ovatkin joutuneet kääntymään vahingonkorvauksiin erikoistuneen juristin puoleen ja pyytäneet asian uudelleen käsittelyä.

KatePlussan näytön paikka

Ovenia on siis nyt lähtenyt talosta. Tilalle on tullut huomattavasti pienempi toimija KatePlus.

Odotukset uuden isännöitsijän osalta ovat suuret. ´

Vaikka osa aikaisemmista sotkuista vaikuttaa edelleen talon tulevaisuudessa, ei KatePlus ole enää vastuussa Ovenian toiminnasta samalla tavalla kuin Ovenia oli vastuussa Verkkoisännöinnistä.

Tämän vuoksi KatePlus isännöinnillä ei pitäisi olla enää mitään syytä peitellä aikaisempia ongelmia.

KatePlus voi siis aloittaa isännöinnin talossa osaltaan puhtaalta pöydältä.

Mutta tämä ei voi kuitenkaan tarkoittaa taloyhtiön aikaisempien ja edelleen sen maksuissa ja vastikkeissa näkyvien ongelmien lakaisemista maton alle. Jos näitä ei selvitetä, ei uusi alku taloyhtiössä ole mahdollinen.

Näitä sotkuja taas eivät tietenkään missään nimessä halua selvittää niistä vastuulliset tahot. Hehän ovat viisi vuotta kiven kovaa väittäneet kaikkien talon asioiden ja tilien olevan täysin kunnossa. Samalla he pelkäävät joutuvansa vastamaan toimistaan.

Niinpä uhkana on, että isännöitsijän vaihtumisesta huolimatta suuria muutoksia ei muuten tapahdu talon johdossa. Ongelmat halutaan peittää ja talon rahoja käytetään edelleen asioiden salaamiseen ja aikaisemman väärintoiminnan peittelemiseen talon asioiden selvittämisen sijaan.

Isännöitsijä taas voi aina vedota toimivansa vain hallituksen toimeksiannosta ja olevansa sille lojaali. Isännöitsijä ei voi kuitenkaan tukea tai toimeenpanna suoria väärin käytöksiä, vaikka hallitus sitä tältä vaatisi. Tällaisissa hankalissa tilanteissa kuitenkin varsinaisesti ja viime kädessä testataan mikä on isännöitsijän oma moraali ja etiikka. Toivokaamme KatePlussan pitävän tämän aikaisempaa korkeammalla.

Se taas mihin suuntaan taloyhtiön asiat tulevat kulkemaan riippuu siitä heräävätkö talon enemmistö osakkaat vihdoin näkemään talon todelliset ongelmat ja myös ymmärtämään, ettei heidän etunsa ole suinkaan samat kuin ulkopuolisten gryndereiden tai hallitusammattilaisten edut.

Roskia, roskia, roskia eli asukasviihtyvyyden parantaminen

As Oy Mechelinin jäteastiat pursuavat jatkuvasti yli ja koko jätehuolto on tällä hetkellä täysin riittämätön.

Muutos roskaiseksi pihaksi tapahtui ullakkorakennuksen jälkeen, vaikka juuri pihan ehostuksen piti olla ullakkorakennusluvassa erityisesti vaadittu asukasviihtyvyyden parannus.

20170119_151036Hallituksen tiedotteissa on lähinnä korostettu tarvetta lajitella paremmin roskia tai taitella paremmin pahvilaatikot. Roskien parempi lajittelu on toki suotavaa, mutta vaikka asukkaat lajittelisivat kaikki roskat ja taittelisivat kaikki pahvilaatikot huolellisesti, ei jätehuolto ja jäteastiat vain yksinkertaisesti ole millään tavoin riittäviä taloyhtiölle, jossa on nyt 86 huoneistoa.

Kahta sekajäte astiaa suositellaan taloyhtiöille, joissa on 20-30 asukasta. As Oy Mechelinissä on 86 huoneistoa ja asukkaita arviolta kaksinkertainen tai kolminkertainen määrä.

Pihan ns. ehostustoimet kuuluivat ullakkorakentaja Loftmen Oy:n vastuulle ja kysymys kuuluu olisiko vanhaa jätekatosta tullut laajentaa ehostuksen ohessa? Nyt vanhat jätekatokset ainoastaan maalattiin uudestaan ja varustettiin ruohokatolla?

Huomautettakoon, että kysymys jätehuollon riittävyydestä oli yksi asia, johon kiinnitettiin huomiota taloyhtiön ullakkorakennuslupaa koskevassa valituksessa. Tuon aikainen taloyhtiön hallitus taas väitti jäteastioiden vähentämisen lisäävän pihan viihtyisyyttä.

20161225_132141

Jätehuolto rakennusluvassa

Kuten tällä sivustolla on todettu, As Oy Mechelinin hallitus haki 2012 ullakkorakennuslupaa taloyhtiöön tuomatta tätä ennen minkäänlaisia hankesuunnitelmia tai piirustuksia yhtiökokouksiin. Osakkaat eivät voineet millään tavoin vaikuttaa siihen mitä asukasviihtyvyyden parannuksia lupaan liitettiin, minkälaisesta pihasuunnitelmasta oli kyse tai ylipäänsä siihen millä ehdoilla ullakkorakennusta oltiin ylipäänsä tekemässä. Vasta kun rakennuslupaa oli jo haettu ja se oli saatu, hallitus toi tältä osin valmiiksi käsitellyn ja viranomaisten hyväksymän ullakonrakennusluvan ja Ari Malmion tekemät piirustukset yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Ja koska kaikki oli jo viranomaisten hyväksymää ja osakkaille luvattiin ullakon myynnistä täysin liioitellusti paljon rahaa, suunnitelmat hyväksyttiin enemmistön toimesta niiden yksityiskohtiin lainkaan puuttumatta.

Koska rakennusluvassa oli tämän salailutoiminnan tähden selviä puutteita, tehtiin rakennusluvasta yläkerran asukkaiden ja osakkaan osalta valitus hallinto-oikeuteen 11.6.2012. Mutta vaikka luvan antaneen rakennusvalvontaviraston oman juristin mielestä osakkaalla oli valitusoikeus asiasta, niin hallinto-oikeus katsoi, ettei valitusoikeutta ollut. Tällä perusteella hallinto-oikeus ei siis käsitellyt valitusta ja siinä esitettyjä rakennusluvan puutteita. (Katsottiin ettei yläkerran osakkaille ja asukkaille ole riittävästi vahinkoa asiasta. Tämän tulkinnan aiheellisuutta, jokainen voi itse miettiä lukemalla tämän sivun kuvauksia toteutuneesta ullakkorakentamisesta.)

20161003_090938Koska valituslupaa ei annettu, jäivät rakennusluvan puutteet siis korjaamatta tai paremminkin niitä ei nähty lainkaan puutteiksi. Nyt jälkeenpäin voidaan kuitenkin arvioida oliko esimerkiksi jätehuollon osalta luvassa todella puutteita vai eikö ollut.

Itse asiassa varsinaisessa Ari Malmion pihasuunnitelmassa, jonka perusteella siis rakennuslupaa keväällä 2012 haettiin, vanhojen jätekatosten tilalle esitettiin vielä pienempiä jätekatoksia.

Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan rakennusluvasta antamassa lausunnossa todettiin, että koska jätesäiliöitä ei ole voitu sijoittaa muualle suunnitelmissa ”nykyinen jätesuoja korvataan kapealla muurin suuntaisella jätesuojalla, joka mahdollistaa pihan paremman käytön.”

20150411_202730Näin ei loppujen lopuksi tapahtunut vaan vanhat jätesuojat säilytettiin. Mutta koska edes nämä eivät ole riittäviä uusien huoneistojen tuomaan kasvaneeseen jätemäärään, niin miten ihmeessä suunnitellut vielä pienemmät jätesuojat saatettiin katsoa pihan parannukseksi?

Konsultti Olli Huhdin kirjoittamassa taloyhtiön hallituksen selvityksessä taas todettiin:

Jotta piha-alue saataisiin viihtyisämmäksi, on nykyisessä suunnitelmassa vähäisesti pienennetty jäteastioiden määrää. Tämä muutos ei heikennä jätehuollon toimivuutta, sillä jäteastioiden määrän väheneminen voidaan helposti kompensoida niiden tyhjennysväliä lyhentämällä.”

No tällaista kompensaatiota ei ole tehty tai ei ole ollut mahdollista tehdä ainakaan edullisesti. Etenkin talon 86 huoneistolle varatut kokonaista kaksi sekajätesäiliötä pursuavat jatkuvasti ylitse tehden pihasta kaikkea muuta kuin viihtyisän.

Rakennusluvan puutteista valittaneet yläkerran asukkaat taas ihmettelivät miten ihmeessä jäteastioiden vähentäminen tilanteessa, jossa taloon rakennetaan lisää asuntoja, voisi olla pihan käytön parannustoimenpide. Vieläkin heidän on vaikea ymmärtää tällaista ristiriitaista logiikkaa.

Mutta koska heillä ei ollut asiassa valituslupaa, ei heidän ihmettelyään tarvinnut tässäkään asiassa lainkaan käsitellä vaan jäteastioiden vähentäminen katsottiin asukasviihtyvyyden parantamiseksi.

Mitä jos olisikin tehty toisin? 

Olisiko tämäkin jäteasia voitu käsitellä paremmin jos alun perin pihasuunnitelmia olisi esitelty osakkaille ja he olisivat voineet esittää omat hyvin perustellut näkemyksensä jätehuollon riittävyydestä.

Ja olisiko uudelta Loftmen Oy:n toteuttamalta pihasuunnitelmalta voitu vaatia jätekatosten suurentamista, jos jälleen olisi myös kuunneltu osakkaiden ja asukkaiden näkemyksiä.

20161225_132150Jotakin on nyt joka tapauksessa tehtävä taloyhtiötä vaivaavalle jäte-ongelmalle. Se olisi pitänyt selvittää ja ratkaista jo ullakkorakentamisen ja pihan ehostuksen yhteydessä. Mutta sen sijaan se yritettiin kieltää omituisella logiikalla, jossa jäteastioiden vähentäminen yhdessä uusien huoneistojen rakentamisen kanssa johtaisikin pihan viihtyisyyden paranemiseen.

Tässä vielä kerran suositukset jäteastioille asukasmäärään suhteutettuna. Näiden valossa tuntuu enemmän kuin omituiselta, että kaksi sekajäte astiaa on katsottu asukasviihtyvyyden parannukseksi 86 huoneiston talossa.

sieppaa