Finnmapin osakaskohtaisten lisätöiden laskutus

Finnmapin laskut

Talonyhtiön hallitus halusi että osakkaat suorittavat osakaskohtaisten lisätöiden suunnitelun Finnmap Consulting yrityksen kanssa.Kun osakas Koivusalo kysyi 2011 yhtiökokouksessa perussuunnitelmien ja osakaskohtaisten lisätöiden erosta hänelle ilmoitettiin suunnittelijan (Finnmap Consulting) tehneen tämän.

Jos esimerksi huoneistoihin haluttiin suihku kuului tämä tiettyjen yksiöiden osalta huoneistokohtaisiin lisätöiden suunnitteluun, joka osakkaiden tuli tilata Finmapp Consultingin yritykseltä. Se, että vastaavissa yksiöissä, joissa ei alkuperäisesti myöskään ole ollut suihkutiloja, suhkutilat kuuluivat perussuunnitelmiin rikkoin taas vahvasti osakkaiden yhdenvertaisuutta. Toisten osakkaiden oli siis maksettava samasta uudistuksesta ylimääräistä suunnittelua ja työtä vaikka toisilla osakkailla tämä kuului perussuunnitelmiin.

20.10.2011 talonyhtiön isännöitsijä lähetti osakkaille  Finnmap Consultingin laskuja yksityisestä erillissuunnittelusta. Laskujen eräpäivä oli kuukautta aikaisemmin 29.9.2011. Finnmapin yhteishenkilönä oli Jaakko Yli-Säntti.

Kuitenkin isännöitsijä ilmoitti lähetteessä: ”HUOM! ÄLKÄÄ MAKSAKO  LASKUJA ITSE , VAAN LÄHETTÄKÄÄ LASKU HYVÄKSYTTYNÄ ISÄNNÖINTIYRITYKSEEN.

Samat laskut lähetettiin uudestaan 16. 11.2011  ja jälleen laskut pyydettiin  joko hyväksymään tai erittelemään syyt niiden epäämiseen.

Kun osakas ei hyväksynyt laskuja ja eritteli syyt niiden epäämiseen ei hallitus kuitenkaan suostunut käsittelemään noita syitä, vaikka oli yhtiökokouksessa luvannut tarkistaa kaikki laskuissa olevan erimielisyydet. Osakkaan mukaan laskuihin oli lisätty tekemätöntä työtä ja osia, joiden olisi pitänyt kuulua talon yhteiseen perussuunnitelmiin.Työtunteja oli merkitty jo ajalta, jolloin suunnittelija omien sanojensa mukaan ei ollut edes ymmärtänyt että osakas haluaa erillissuunnitelman huoneistoon.

Osakas pyysi sekä hallitusta että Jaakko Yli-Sänttiä  selvittämään laskujen työtunnit ja tehdyt työt. Yli-Säntti ei vastannut lainkaan ja hallitus ilmoitti ettei näe laskuissa mitään vikaa.

Urakan edetessä suunnitelmissa on myös ilmennyt selkeitä virheitä. Ilmastointia ei ole otettu huomioon, tilavaraukset ja sijoitukset eivät toteudu jne. Suunnitelmat ovat näiltä osin siis virheellisiä. Kuitenkin niistä laskutettiin usean asiantuntijan työtunnit. Hallitus vaati kuitenkin osakkaita maksamaan laskut ilman pyydettyjä selvityksiä.

Hallitus teki työmaakokouksessa 14.12  päätöksen, jossa osakkaan mitään muitakaan toivomuksia muiden huoneistojen märkätilojen suhteen ei oteta huomioon ellei näitä laskuja makseta. Hallitus ei kuitenkaan edes antanut tilinumeroa, johon laskut pitäisi maksaa vaan halusi ennen kaikkea, että osakas hyväksyisi laskut. Lopulta osakas sai isännöitsijätoimiston kiinteistösihteeriltä laskut ja tilinumeron, johon hän maksoi heti laskut, mutta ei suostunut hyväksymään mielestään virheellisiä laskuja. Hallitus siis vaati osakkaan maksamaan Finnmap Consultingille talonyhtiön kautta selvittämättömiä laskuja.

Laskut saadessaan osakas oli myös pyytänyt hallitukselta perussuunnitelmien ja yksilöllisten suunnitelmien varmistaakseen osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun. Varsinkin kuin 2011 päivitettyjen työpiirustusten huoneistokorteissa osa yksiöiden suhkuista kuuluivat perussuunnitelmiin ja osan eivät.

AOYL:n mukaan hallituksen olisi tietenkin pitänyt nämä toimittaa kun se lähetti laskuja osakkaille.

AOYL luku 7 §6 ”Osakkeenomistajalla on oikeus saada tieto sellaisesta hallituksen päätöksestä, joka koskee hänen omistamiinsa yhtiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta suhteessa yhtiöön tai toiseen osakkeenomistajaan. Osakkeen omistajan pyynnöstä tietoa on annettava kirjallisesti.”

Osakkeenomistaja ei tätä tietoa saanut.

Itse asiassa hallituksen pj. oli ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2011 ilmoittanut ettei tällaista periaatepäätöstä oltu tehty vaan hallitus oli seurannut suunnittelijan eli Finnmap Consultingin tekemää jakoa. Samalla hallitus oli lähettänyt tämän jaon perustalta Finnmap Consultingin osakkaille esittämiä laskuja, kieltäytynyt selventämästä niitä ja vaatinut osakkaita maksamaan laskut.

Esimerkki

Esimerkiksi Finnmap Consulting laskuttamassa märkätilasuunnitelmassa pieni pesukonetila oli suunniteltu väärin niin ettei kone mahtunutkaan paikalle koska pesukoneen syöttö oli laitettu sivuseinälle väärälle korkeudelle eikä takaseinälle kuten suunnitelmallinen tilan käyttö olisi vaatinut. Suunnitelmaa seurannut urakoitsija ehti jo asettaa putket ja joutui vuorostaan siirtämään pönttöä aivan seinään kiinni että pesukone mahtuisi. Nyt pönttö on kiinni pesukoneessa ja seinässä ja on erittäin hankala istua kun taas toisella puolen konetta on suuri väli. Suunnitteluvirhe tai perehtymättömyys pilasi osaltaan tilan käytettävyyden.

Tästä kuitenkin osakkaan oli maksettava Finnmap Consultingille lisämaksuja. Suunnitelman teki arkkitehti Mirjami Wilke ja laskun mukaan suunnittelussa oli koko joukko asiantuntijoita, mm. juuri LVI ratkaisujen osalta Finnmap Consultingin Teuvo Sivonen ja Jukka Piispa. Rakennussuunnitelussa Tero Vartiainen.Sähkösuunnittelussa Jyrki Kokko ja Helena Mäkinen. Susanna Kallion ja Risto Sakon osalta tunteja oli laskutettu ajalta ennen sitä kun Susanna Kallio tai Finmapp Consultingin edustajat olivat itse edes ymmärtäneet että huoneistoon tulee edes lisäsuunnitelma.