Putkiremontti vuoden ja 4 kuukautta myöhässä – keskeneräinen viemäri lattian päällä

C81VIEMÄRI12

Lattian päällä kulkeva viemäriputki tammikuussa 2013. Huoneiston piti olla valmis 8.6.2012. Sama tilanne jatkui syyskuuhun 2013

Huoneistossa C81 märkätilaremontti alkoi 12.3.2012 ja sen piti päättyä 8.6.2012. Kuitenkin vielä syyskuun 2013 lopussa, siis vuoden ja neljän kuukauden jälkeen tilanne oli edelleen se, ettei viemäröinti oltu tehty tai vesijohtoja kytketty ja huoneiston lattiat olivat auki.

Loppukatselmuksessa huoneistoa ei oltu tarkastettu eikä sitä oltu mainittu loppukatselmuksessa edelleen keskeneräisenä työnä, joka pitäisi saattaa loppuun. Huoneistosta on oltu lähes kuukausittain yhteydessä rakennusvalvontaan, joka on jatkuvasti luvannut, että talo kyllä hoitaa huoneiston kuntoon, mutta vasta syyskuussa 2013 rakennusvalvonnan useiden yhteydenottojen jälkeen huoneistoa alettiin vihdoin korjata.

Kuitenkaan vielä 2015 ei keittiötä ole korjattu omalle paikalleen kuten putkiremontissa alun perin piti tehdä. Absurdeinta tässä vielä on, että hallitus, joka ensin yritti täysin virheellisesti väittää, ettei korjausta voi tehdä, on joutunut myöntämään olleensa väärässä, mutta katsookin, että osakkaan olisi itse korjattava täysin hallituksen tekemä ja tästä johtuva virhe vastaamaan osakkaan alkuperäistä vaatimusta.

REMONTTIKUSTANNUKSET

Viemäri ja johdot tammikuussa 2013, yli puoli vuotta ilmoitetun valmistusajan jälkeen ja puolitoista kuukautta loppukatselmuksen jälkeen.

Itse varsinaista loppukatsemusta huoneiston osalta ei koskaan tehty. Sen sijaan isännöitsijätoimisto lähetti kyllä jo syyskuussa 2013 huoneiston osalta märkätilaremontin maksun 864,54 euroa neliöltä. Mitään korvauksia ei laskusta ole vähennetty, vaikka vuokrahuoneisto on ollut lähes kaksi vuotta remontin alla ja vuoden ja neljä kuukautta aikataulusta myöhässä. Myöskään hyvityksiä niistä urakkakalusteista, joita ei huoneistoon ole otettu, ei ole maksettu. Urakoitsijan mukaan nämä hyvitykset piti maksaa talonyhtiön kautta. Lisäksi taloyhtiön on jo aikaisemmin veloittanut yhdenvertaisuuden vastaisesti huoneiston mukamas ”lisäsuunnittelusta” lisärahaa Finnmap Consulting yritykselle noin 1800 euroa. Menetetyt vuokratulot (n. 8000 euroa) lisäten on huoneiston remontti tullut maksamaan noin kaksinkertaisesti.

C81VIEMÄRI9Samalla huoneiston eteisen lattia on korotettu, vanhat puuovet jouduttu lyhentämään ja huoneistossa on nyt vanhan keittiöpaikan lisäksi sen vieressä erillinen minikeittiö, jota osakas ei ole hyväksynyt ja jonka viemäri kulkee lähes vaakatasossa huoneiston eteisen poikki ja on siis erittäin riskialtis tukkeutumaan.  Huoneiston WC pöntöllä mahtui tuskin istumaan suunnittelu- ja asennusvirheen tähden, karmit oli lyöty miten sattuu ja eristykset ovat edelleen puutteellisia. Kun osakkaan omistaja oli joutunut tilaamaan huoneistosta erillisen tavarantarkastuksen niin vihdoin 2014 eristykset, karmit ja vessanpöntön asennusvirhe suostuttiin korjaamaan, mutta keittötä ei edelleenkään ole asennettu alkuperäiselle paikalleen.

Valvojana on toiminut Juha Särkijärvi (Arkkitehti- ja insinööritoimisto Särkijärvi Oy) ja  LVI valvojana Uolevi Huotila (Insinööritoimisto Huotila Oy). Tosin kuten huomautettiin huoneistoista piti teettää erillinen tavarantarkastus.

VIIVÄSTYMISEN HISTORIA

Huoneisto sijaitsee talon ylimmässä 7. kerroksessa. Sen vieressä sijaitsee 7.kerroksen ns. pikku-ullakko. Huoneiston ja ullakon välinen kantava seinä tekee pienen mutkan ja tuossa mutkassa on sijainnut huoneiston keittiösyvennys, keittiön viemäröinti ja vesijohdot. Tämä viemäröinti on kulkenut huoneiston alapuolella viistosti sijaitsevien huoneistojen kanssa samaan linjaan. Se uusittiin vuoden 1989 putkisaneerauksessa yhteydessä yhdessä huoneistojen 77, 62, 57 sekä tuohon aikaan kukkakauppana toimineen alakerran liikehuoneiston kanssa.

C81_keittiosyvennys_kuva3Myös vuoden 2012 linjasaneerauksessa osakkaan kanssa oli alun perin sovittu, että keittiösyvennys uusittaisiin entiselle paikalleen. Remontin piti olla huoneistossa valmis kesäkuun alussa, mutta koska elokuussa työt olivat edelleen kesken omistajan edustaja alkoi kysellä rakennusliike Muhosen työjohtajalta Jani Rodènilta miksi huoneisto ei ollut vielä valmis. Rodén ilmoitti, ettei ollut saanut lupaa saneerata keittiösyvennystä paikalleen, koska hallitus oli työmaakokouksessa päättänyt että syvennys tulisi laittaa kokonaan umpeen. (Hallitus näemmä halusi myydä tämän huoneiston osan osana ullakon rakennusoikeutta.)

Aikaisempi suorempi viemäröinti

Aikaisempi suorempi viemäröinti

Ilmoittamatta lainkaan omistajalle näistä muutoksista, urakoitsijalle oli ilmoitettu, että syvennys laitettaisiin umpeen ja entisen syvennyksen eteen asennettaisiin minikeittiö, johon viemäröintiä oli alettu vetää kylpyhuoneen kautta. Työ oli kuitenkin keskeytynyt urakoitsijalta koska kantavan palkin takia viemäri oli pitänyt nostaa eteisen lattian päälle. Tämä ratkaisu lähteä vetämään viemäriä WC:n kautta oli tehty koska hallitus oli siis päättänyt työmaakokouksessa koko entisen keittiösyvennyksen umpeen laittamisesta eli osakkaan huoneiston osan poistamisesta.

 

Hallituksen esittämä ja haluama lattian päällä kulkeva viemäröinti

Hallituksen esittämä ja haluama lattian päällä kulkeva viemäröinti

Tuota päätöstä ei hallitus kuitenkaan ollut kertonut itse huoneiston omistajalle eikä koskaan suostunut antamaan sitä kirjallisesti osakkaan omistajalle. Hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Sell ei ole koskaan edes myöntänyt tätä päätöstä, vaikka sekä Jani Roden ja valvojana toiminut Juhani Särkijärvi vetosivat omalta osaltaan juuri hallituksen työmaakokouksessa tekemään päätökseen.

C81SYVENNYSVIEMÄRI8Hallitus on perunut tämän keittiösyvennyksen umpeen laittamisen vasta keväällä 2013 neuvotteluissa osakkeen omistajan asianajajan kanssa, joka oli saanut toimeksiannon nostaa yhtiötä vastaan kanne huoneiston osan poistamisesta. Talonyhtiö ei ole kuitenkaan suostunut korjaamaan huoneistoa käyttökuntoon kun vasta syyskuussa 2013 rakennusvalvonnan painostuksen tähden. Edelleenkään 2015 hallitus ei ole kuitenkaan suostunut korjaamaan keittiötä ja sen viemäröintiä vanhalle paikalleen, vaikka urakoitsija ilmoitti, että olisi voinut korjauksen tehdä.

Tätä hallituksen esittämää viemäröintiä ei rakennuslupapiirrustuksissa eikä sitä ole kirjallisesti esittänyt yksikään LVI suunnittelija tai alan ammattilainen

Jälleen hallituksen esittämä ja vaatima  ”loistava” viemäröintiä

HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Urakoitsijan osalta Jani Rodèn yritti ensiksi saada valmiiksi korjauksen ja oli valmis myös kytkemään keittiön entiselle paikalleen, mutta sanoi tarvitsevansa ainakin valvoja Särkijärven luvan. Särkijärvi, joka oli ensin yrittänyt väittää täysin virheellisesti, että vanhaa viemäröintilinjaa ei toteutettaisi ja että syvennys olisi jälkeenpäin osakkaan toimesta luvatta rakennettu, joutui kuitenkin myöntämään osakkaan edustajalle paikalla käydessään ettei asian laita ollut näin.  Särkijärvi kuitenkin ilmoitti, että hallituksen pitäisi perua päätöksensä asian edistämiseksi. Tätä ei tietenkään tapahtunut ja hallitus ei suostunut tuota päätöstään kumoamaan, vaikka myöhemmin se ei edes myöntänyt koko päätöstä. Särkijärvi myös lupasi ensin toimittaa osakkaalle hallituksen työmaakokouksen päätöksen, mutta ilmoitti myöhemmin hallituksen kieltäneen häntä toimittamasta mitään kirjallista materiaali osakkaalle tämän omaa huoneistoa koskevista päätöksistä tai ohjeistuksista.  Jani Rodèn jäi syksyllä isyyslomalle ja siirtyi sen jälkeen pois Muhoselta verkkoisännöinnin palvelukseen. Rodenin tilalle työjohtajaksi tullut Ellen Korolainen yritti myös hoitaa asiaa kuntoon, mutta tämä rehellisen ja kunnollisen tuntuinen nainen lomautettiin ja joutui jäämään pois työnjohtajan paikalta. Lopulta Muhosen työnjohtajaksi tuli Pasi Lod, joka jätti aluksi koko asian sikseen.

Huoneiston omistajan edustajan toiminut Koivusalo ei koskaan saanut dokumenttia työmaakokouksen päätöksestä vaikka vaati tätä AOYL:n nojalla kirjallisesti. Lopulta pitkän vänkäämisen jälkeen hänelle toimitettiin vasta 19.12.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja, jossa hallitus väitti virheellisesti, että korjaus suoritetaan annetun rakennusluvan mukaisesti (annetussa rakennusluvassa viemäröintiä ei oltu suunniteltu vedettäväksi WC:n kautta vaan se tehtiin siihen rakennusaikaisena muutoksena) ja että keittiösyvennys on luvatta ullakolle tehty laajennus, joka pitää poistaa. Tämä siitä huolimatta, että itse kantava seinä tekee kohdassa mutkan, syvennyksessä on alkuperäinen ilmanvaihto ja syvennyksestä on myös selkeät piirustukset vuoden 1989 rakennuslupahakemuksessa ja saman vuoden remonttiasiakirjoissa keittiö ilmoitetaan laitettavan juuri alkuperäiselle paikalleen.

Hallitus teki tämän päätöksensä (2012_17_HK_PK_ote_MEC) ilman, että olisi tutustunut sen enempää paikan päällä asiaan tai edes vuoden 1989 piirustuksiin. Sekä hallitus että Särkijärvi olivat myös väittäneet ettei mitään tällaisia aikaisempia piirustuksia ole. Tässä ne kuitenkin nyt ovat:  1989_C81_keittiosyvennys_rakennuslupapiirros.

Hallitus myös ilmoitti myös, että koko linja C8, johon viemäröinti on 2012 rakennuspiirustuksissa merkitty, on päätetty poistaa ja myös alla olevissa huoneistoissa viemäröinti on vedetty WC linjasta C2.  Huoneiston 81 osalta tämä on kuitenkin ollut kantavien palkkien takia mahdotonta pilaamatta huoneiston lattiaa ja viemäröinti on kulkenut aikaisemmin huoneiston alapuolella viistosti sijaitseviin huoneistoihin kuten vuoden 1989 rakennuspiirustukset osoittavat. Tuo vuoden 1989 piirustusten linja V70 ei ole uusien piirustusten linja C8 kuten talonyhtiön puheenjohtaja Kaarlo Sell sähköpostissaan Koivusalolle jälleen virheellisesti väitti, vaan linja C7, joka on toteutettu. Osakkaalle olikin esitetty jatkuvasti joko täydellistä tietämättömyyttä linjojen suhteen tai häntä oli täysin tahallisesti johdettu niissä harhaan, ennen kuin hän itse joutui käymään kaikki aikaisemmat ja annetut rakennuspiirustukset läpi ja etsimään arkistoista todisteet.

Hallitus ei suostu korjaamaan keittiötä

Huomattavaa on, että tavarantarkastuksen jälkeen vasta maaliskuussa 2014 pidettiin erityinen palaveri osakkaan omistajan edustajan, tämän asianajajan, uuden isännöitsijä Lapin, valvoja Särkijärven ja rakennusliike Muhosen edustajan Vesa Rajala kanssa, jotta vihdoin asiat saataisiin korjatuksi. Hallituksen edustajaa ei ollut paikalla.

Osa asioista saatiinkin sovittua ja kaikki asiat olisi voitu sopia ellei isännöitsijä ja valvoja olisi sanoneet etteivät voi sopia asioista ilman hallituksen lupaa. Keittiön osalta Muhosen edustaja Vesa Rajala lupasi tarkistaa onko keittiö mahdollista kytkeä vanhaan linjaan. Nopeasti toiminut Rajala lähettikin heti seuraavana päivänä sähköpostin: ”Asunnon C81 keittiön viemäri on teknisesti mahdollista toteuttaa seinän takana olevan viemärilinjaan. Muuhun asiaan en ota kantaa.

Toisin sanoen Rajala totesi sen minkä jatkuvasti hallitus oli yrittänyt kieltää. Yllätykseksi hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Sell kuitenkin vastasi tähän postiin 12.3.1014: ”Tämä on toki ollut tiedossa alusta alkaen. Työ tehdään suunnitelmien ja rakennuttajan antamien  ohjeiden mukaisesti.” Siis nyt myös Sell myönsi, että tämä oli mahdollista ja oli tiennyt sen koko ajan. Miksi sitten Koivusalolle oli jatkuvasti väitetty aivan muuta.

Kuitenkaan hallitus ei suostunut tätä tekemään. Kun sitten uusi hallituksen jäsen Mikael Latvala tiedusteli asiaa hänelle oli ilmoitettu, että viemärilinjoja ei voi vetää reittiä, joka oli käytössä ennen remonttia. Siis mitä ihmettä. Oliko Kaarlo Sell taas vaihtanut kantaansa? Lisäksi Latvala ilmoitti, että hallitus ehdottaa, että osakas tekisi muutostyö ilmoituksen keittiön rakentamisesta vanhaan paikkaan. Kyse olisi kuitenkin osakkaan omsta muutostyöstä, josta tämä joutuisi maksamaan kaikki kustannukset, mukaanlukien suunnittelun.

Tämä on taas aivan käsittämätöntä toimintaa hallitukselta. Talossa siis tehdään putkiremontti, jossa keittiöt piti uusia entisille paikoilleen. Osakas maksaa tästä remontista 864,54 euroa neliöltä. Hallitus kuitenkin yhtäkkiä päättääkin viedä osakkaan keittiösyvennyksen ja muuttaa suunnitelmia niin, että sen uusi huono viemäröinti pilaa asuntoa ja koko työ myöhästyy ja osakas menettää 8000 euroa lisää vuokratuloja. Samalla hallitus väittää virheellisesti ettei keittiötä voisi asentaa vanhalle paikalle ja haluaa siis viedä osan huoneistoa. Sitten hallitus joutuu kuitemkin perääntymään ja huomaa ettei voikaan viedä osaa huoneistosta ja myös myöntämään, että keittiö olisi aivan hyvin voitu asentaa vanhalle paikalle. Hallitus on siis ollut jatkuvasti väärässä ja nyt tämä onkin asiasta kärsineen osakkaan vika ja hallituksen virheen korjaaminen olisi osakkaan oma muutostyö. Osakkaan olisi siis nyt kaikkien ylimääräisten maksujen lisäksi vielä lisäkustannuksilla asennettava keittiö vanhalle paikalle eli siihen mihin se alunperin oli putkiremontissa tarkoitus asettaa. Eli paikkaan johon se olisi asetettu jo lähes kolme vuotta aikaisemmin, ellei hallitus olisi mennyt keksimään kesken remontin, että hei, viedäänpä osakkaalta osa huoneistoa ja myydään se ullakon mukana.

 

C81_keittiosyvennys_kuva3C81_keittiösyvennyskuva

.

.

.

.

.

.

.

021

Alkuperäinen ilmanvaihtohormi syvennyksessä. Hallituksen mukaan osakas on kai tämänkin myöhemmin omin lupineen asettanut. Hormia ei ole puhdistettu vaikka muut huoneistojen hormit on puhdistettu yhtiön toimesta.

Alkuperäiset seinärakenteet, joita hallitus on väittänyt osakkaan itsensä tekemiksi

Alkuperäiset seinärakenteet, joita hallitus on väittänyt osakkaan itsensä tekemiksi

063 002

1 thought on “Putkiremontti vuoden ja 4 kuukautta myöhässä – keskeneräinen viemäri lattian päällä

  1. Päivitysilmoitus: Putkiremontin aiheuttama vesivahinko | Elämää ja asumista Etu-Töölössä

Kommentointi on suljettu.