7. kerroksen portti

Porttiepisodi

Museokatu 46 B rapun seitsemänteen kerrokseen kuuluu talon alkuperäisrakenteisiin kuuluva ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä valurautaporttijärjestelmä sekä tähän kuuluvat hissin avainjärjestelmä ja soittokellojärjestelmät. Samanlainen järjestelmä oli Mia Backmannin ystävän Amos Andersonin talossa ja järjestelmä tehtiin osakkaaksi jo ennen talon valmistumista tulleen Mia Backmannin ehdotuksesta talon rakennusvaiheessa.

Ks. mm. Kaupunginmuseo_muistio_portti. Ks. myös Mia Backmann.

Järjestelmä on ollut talossa 84 vuotta ja koskenut kaikkia B-rapun seitsemännen kerroksen huoneistoja. Huoneistot ovat eri asukkaiden käytössä ja myös nykyään eri omistuksessa, mutta olivat jonkin aikaa saman omistajan halussa.

Lokakuussa 2011 ilman minkäänlaista yläkerran asukkaiden tai huoneistojen omistajan kanssa käytyä keskustelua asiasta, isännöitsijä lähetti yläkerrassa asuvalle ja tuolloin huoneistojen omistajaa edustavalle Markku Koivusalolle ukaasin, jossa se ilmoitti hallituksen päättäneen 5.10.2011 kokouksessaan ettei osakkaalla ole lupaa omatoimisesti asentaa ja säilyttää porttijärjestelmää ja käski osakasta poistamaan portin ”omalla kustannuksellaan 31.10.2011” mennessä. Kehotuksessa viitattiin vielä täysin virheellisesti hovioikeuden päätökseen tapauksessa, jossa osakas oli mennyt omin luvin siirtämään ulko-oveaan rappukäytävään. Portinpoistokehoitus. (Kehoituksen punakynämerkinnät on tehnyt yleisen oikeustieteen professori Minkkinen, jolle Koivusalo myöhemmin kehoitusta näytti.)

Hallitus on ollut täysin tietoinen ettei osakas ole asentanut porttia itse. Kuten todettiin portti on kuulunut talon alkuperäisrakenteeseen ja ollut paikallaan 84 vuotta. Hallitukset ja talonyhtiö ovat aina hyväksyneet kulttuurihistoriallisesti arvokkaan portin, muun muuassa viime hissiremontissa, jossa myös siihen kuuluva hissijärjestelmä säilytettiin. Porttijärjestelmä ei ole myöskään yhdenkään huoneiston laajentamista yleiseen tilaan sillä talon B-rapun 7. kerroksen rappukäytävä on ollut jatkuvasti ja aina yhteinen kulkutie kaikkiin kerroksen huoneistoihin, eikä sitä ole suinkaan liitetty mihinkään huoneistoon kuten isännöitsijä Metsälä ukaasissaan väitti. Yläkerran asukkaat ovat myös ilmoittaneet, että talon muut osakkaat voivat heidän puolestaan saada avaimen järjestelmään, jos heillä on tarvetta oleskella yläkerran rappukäytävässä, joka tosin pitäisi toimia ainoastaan kulkutienä yläkerran huoneistoihin. On myös ehdotettu, että portti voisi olla lukitsematon, jos tämä lukitus häiritsee jostain syystä muita talon asukkaita. Hallitukselle ei ole kuitenkaan mikään ehdotuksista kelvannut. Itse asiassa koko porttijärjestelmä on ollut koko muulle talolle edullinen, koska yläkerran asukkaat ovat myös huolehtineet pääpiirteittäin 7. kerroksen rapun siivouksesta. Rapun siivouksen pitäisi tietenkin kuulua talonyhtiölle, mutta talonyhtiö on näin säästänyt yhteisissä siivouskuluissa 84 – vuotta. Edes tämä puhdas rahallinen säästö ei kuitenkaan kiinnosta talon nykyistä hallitusta, joka haluaa jostain syystä porttijärjestelmästä välttämättä eroon.

Koivusalo itse oli lokakuussa erittäin stressaavassa työ- sekä vanhusten ja lasten hoitotilanteessa ja saadessaan portin poistokäskyn myös hän reagoi asiaan hyvin sopimattomasti ja meni kysymään siitä sen luettuaan illalla hallituksen jäsen Berglundilta. Berglund väitti, ettei hallituksella ole asian kanssa tekemistä vaan kyse on paloviranomaisen vaatimuksesta. Tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa ja asia on tarkistettu talossa tarkistuksen tehneeltä paloviranomaiselta. Myöskään palotarkastajan raportissa ei mainita lainkaan porttia. Ks. Paloturvallisuus.

Koivusalo menetti hetkeksi malttinsa ja tarttui Berglundia rinnuksista kiinni päästäen tämän kuitenkin heti irti ja pyytäen anteeksi tähän tarttumistaan myöntäen sen olleen virhe ja täysin sopimatonta. Samalla hän kuitenkin pyysi Berglundia hallituksen jäsenenä vaikuttamaan siihen, että Koivusalojen kiusaus talonyhtiössä lopettettaisiin eikä tällaisiä virheellisiä ukaaseja lähetettäisi heille. Seuraava päivänä Koivusalo lähetti Berglundille myös asiasta kirjallisen anteeksipyynnön ja sanoi olevansa valmis korvaamaan Berglundille tämän kuulemma tapauksen takia menettämänsä yöunet. Berglund ei vuorostaan ole pyytänyt Koivusalolta sen enempää suullisesti kuin kirjallisestikaan anteeksi, että hän väitti palotarkastajan vaatineen portin poistoa kun itse asiassa hallitus oli täysin itsenäisesti asiasta päättänyt ja näemmä ennen kaikkea kiusaamismielessä.

Myös talonyhtiön puheenjohtaja Kaarlo Sell väitti sittemmin sähköpostissa, ettei portin poistossa ole kyse yhden osakkaan ajojahdista vaan paloviranomainen oli mukamas kirjeessään tätä vaatinut. Mitään tällaista kirjettä paloviranomainen ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan ole kirjoittanut eikä mitään tällaista kirjettä ole näytetty. Sen sijaan Sell on kieltänyt myöhemmin koko asian ja yhtiökokouksessa kieltäytynyt keskustelemasta asiasta enempää vedoten siihen ettei kyse ole mistään oikeussalista ja ettei häntä saa kuulustella asiasta. Kuten jo todettiin, porttia ei siis ollut mainittu lainkaan palotarkastajan tekemässä palotarkastusraportissa ja palotarkastaja on itse sanonut ettei ole mitään muuta kirjettä Sellille lähettänyt. Asia on tarkastettu raportin kirjoittaneelta paloviranomaiselta itseltään. Paloviranomaiset eivät näin vaadi eivätkä tule vaatimaan portin poistoa. Ks. myös Paloturvallisuus.

Koivusalon valitettua asiasta, hallitus tosin peruutti vaateensa, että Koivusalon olisi itse poistettava portti. Sen sijaan he ilmoittivat poistavansa portin itse vuoden 2011 loppuun mennessä. Portti on tällä hetkellä otettu turvaan, jottei arvokasta valurautaporttia olisi heitetty roskalavalle.

Kuten todettiin järjestelmä on kuulunut 84 vuotta taloon ja ollut paikoillaan kun yläkerran osakkaat ovat tulleet huoneistojen haltijoiksi. Erityisessä halussaan portin poistamiseen hallitus on vedonnut siihen ettei yläkerran huoneistojen omistajalla tai tämän edustajalla ole osoittaa siihen rakennuslupaa. Tällaista lupaa portin asettamiseen osakkeiden omistajan edustajalla ei tietenkään ole, koska portti oli paikallaan jo vuonna 1931 kun hänen isoisänsä Johannes Koivusalo osti yläkerran huoneiston B50. Muut huoneistot tulivat osakkaan hallintaan vasta myöhemmin. Porttijärjestelmällä, joka tunnettiin Mia Bäckmanin porttina, ei ole mitään erityistä tekemista Koivusalojen kanssa. Järjestelmä on aina ollut yhteinen kaikille yläkerran huoneistoille, jotka sattuivat kuitenkin olemaan pitkään yhden osakkaan omistuksessa. Mutta koska hallitus on halunnut toimia erityisesti tätä yhtä osakasta ja tämän edustajaa vastaan on se päättänyt portin poistaa.

Mielivaltaisen päätöksensä peruuttamiseksi hallitus on vaatinut 84 vuoden takaista rakennuslupaa osakkaalta, joka ei siis ole porttia rakentanut. Ennemmin hallitukselta tulisi vaatia purkulupaa tämän talossa 84 vuotta sijainneen ja sen kulttuurihistorialliseen sisäinteriööriin kuuluvan rakenteen purkamiseksi. Tosin MRL § 139 mukaan ” Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä.”

Portin poistolle ei näytä olevan mitään muuta syytä kun hallituksen halua vahingoittaa yläkerran omistajan huoneistojen arvoa. Poisto on täysin osakkaiden yhdenvertaisuuden vastainen sillä tuo arvon alennus koskee ainoastaan yläkerran huoneistoja ja on vain kiusan tekemistä yläkerran osakkaille. Samalla hallitus halusi jälleen ehdoin tahdoin tuhota talon vanhaa rakennus- ja kulttuuriperintöä.