Kellarit

Talossa on huoneistoilla ollut perinteisesti varastotilat sekä ullakolla että kellarissa.

Vanhojen kellareiden purkaminen ja hävitys

Talon märkätilaremontissa alkuperäisrakenteet eli vanhat puuovelliset kellarikomerot ja niiden tiiliseinät purettiin kokonaan ja avoimeen tilaan rakennettiin uudet entisiä komeroita pienemmät metalliverkkohäkit. Tässä mielessä korjaus oli tietenkin vastoin rakennusviraston antamaa suositusta Etu-Töölön korjaustavasta, jossa korostetaan, että korjausten lähtökohtana tulisi olla ”alkuperäisten rakennusosien säilyttäminen”.

Kellarit olisi toki voinut kunnostaa ja kenties edullisemmin säästämällä vanhat rakenteet. Näin olisi voitu tehdä ellei hallitus olisi vakaasti päättänyt vanhat kellarikomerot tuhota.

Jo ennen kuin yhtiökokous oli päättänyt märkätilaremontin aloittamisesta tai kellareiden purkamisesta, hallituksen puheenjohtaja Sell alkoi lähettää osakkaille tiedotteita, jossa käski näiden tyhjentää kellarikomerot märkätilaremontin alun tieltä.

Toimintatapa heijastaa talonyhtiön hallituksen käsitystä talon johdosta. Hallitus päättää itsenäisesti alkaa toimia asioissa, jotka vaativat yhtiökokouksen päätöstä ja pyrkii sitten hyväksyttämään nämä päätökset jälkeenpäin yhtiökokoukselle jo aloitettuina hankkeina.

Lopulta 2011 yhtiökokouksessa päätös kellareiden purkamisesta liitettiinkin välttämättömänä osana talon putkiremonttiin.  Sell puolusti kellareiden purkamista esittäen vanhat kellarit arvottomina perunakellareina ja vanhat puuovet ”lautaovina.” Sell myös esitti, että tuleva märkätilaremontti vaatii kellareiden purkamista, koska sinne on sijoitettava rakentamisen aikaiset urakoitsijan sosiaalitilat. Sellin mukaan sosiaalitiloja ei ollut mahdollista sijoittaa muualle. Tosiasiassa märkätilaremontissa työntekijöiden sosiaalitilat sijaitsivat vanhassa polkupyörävarastossa ja myöhemmin talon omistamissa liikehuoneistoissa. Varsinaisissa puretuissa kellaritiloissa oli ainoastaan ja vain hetken aikaa vanerista rakennettu työmaajohdon kahvikoppi, jolle olisi ollut aivan hyvin tilaa muuallakin.

Yhtiökokouksessa vanhojen kellareiden arvoa ymmärtävät ja niiden purkamisen ja uusien rakentamisen turhia kustannuksia vastustaneet osakkaat jäivätkin kuitenkin vähemmistöön ja hallitus sai purkamistahtonsa lävitse. Vanhat rakenteet purettiin ja puuovet raahattiin jätelavalle. Tilalle valmistuivat lopulta pienemmät avonaiset metalliverkkokomerot. Näistä lähes kaikki ovat alle 2 m² suuruisia, osa vain  lähes yhden neliön, osassa on selkeitä lattian epätasaisuuksia ja palkkeja ja putkistoja, jotka hankaloittavat radikaalisti varastotilan käyttöä. Tämä ei tietenkään koske suurinta varastokomeroa, joka on annettu hallituksen jäsenen käyttöön.

Uusien varastotilojen jakaminen

Uudet varastot on numeroitu talon huoneistojen määrää vastaavalla juoksevalla numeroinnilla 1-81. Komeroiden numerot eivät kuitenkaan vastaa huoneistojen numerointia. Hallitus on sen sijaan ilmoittanut erikseen minkä numeroinen varastotila kuuluu millekin huoneistoille.

Miten sitten uudet varastotilat on jaettu?

Hallituksen palkkaama rakennuttajakonsultti Olli Huhti on esittänyt että talossamme on selvää, että isommalle huoneistolle varataan isompi komero kuin pienemmille huoneistoille ja esityksessään Huhti antaa ymmärtää, että pienet alle 2m² komerot olisi annettu talon pienimmille huoneistoille.

.

Kuitenkin lähes kaikki uudet komerot ovat alle 2 m² ja myös suuremmille huoneistoille on annettu tällaiset komerot kuten talon suurimmalle yli 100 m² huoneistolle. Varastotiloja ei ole jaettu niisssä olevan numeroinnin mukaan, mutta ei myöskään huoneistojen pinta-alan tai suuruuden mukaan. Mikä siis on ollut kriteeri?

Hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Sell ei aluksi halunnut kommentoida asiaa, mutta on sitten ilmoittanut sähköpostiviestissään, että kellarivarastot on jaettu arkkitehtisuunnittelijan toimesta huoneistojen koon perusteella. Lähtökohta oli Sellin mukaan, että suurimmat varastot osoitetaan suurimmille huoneistoille. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Sell ei myöskään antanut vastausta siitä kuka arkkitehti olisi ollut kyseessä tai suostunut antamaan listaa varastojen jaosta huoneistoille, joista asian olisi voinut tarkistaa kaikkien huoneistojen osalta. Kyse on jälleen AOYL:n 7 luvun 6§ vastaisesta toiminnasta.

On myös hyvin omituista, että arkkitehtisuunnittelija olisi jakanut komerot, sillä komeroiden purkusuunnitelmat olivat Finnmapissa tehtyjä ja uudet komerot merkitty jo Finnmapissa tehtyihin piirrustuksiin. Komeroita ei ole myöskään mitenkään suunniteltu huoneistojen mukaisesti arkkitehtuurisuunnittelulla eikä komeroiden numerointia oltu suunnitteluvaiheessa laitettu vastaamaan huoneistojen numerointia. Miksi arkkitehti olisi yhtäkkiä jakanut komerot? Ja miksi hän olisi tehnyt tämän virheellisesti?

Suurin komero onkin ”vahingossa” annettu hallituksen jäsenelle. Sivusto kysyi moneen otteeseen onko kyse puheenjohtajan  itsensä varastotilasta, mutta Kaarlo Sell on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Nyt kuitenkin näyttää, että komero on annettu hallituksen jäsenelle Jukka Vireniukselle. Ottaen huomioon tämän omistaman huoneiston maksaman yhtiövastikkeen ja pinta-alan jako ei vastaa millään lailla sitä yhdenvertaisuusperiaatetta, millä hallitus itse väittänyt jakaneensa komerot hallinto-oikeuden valitukseen toimittamassa vastineessaan. Virenius on itse ensin ilmoittanut että rakennuttaja on jakanut varastotilat. Tosin tässä tapauksessa rakennuttaja on talonyhtiö ja Virenius itse ”rakennuttaja” talonyhtiön hallitukseen kuuluvana. Kun tämä on todettu Vireniukselle, hän on esittänytkin urakoitsijan tai sen, joka on numeroinut kopit jakaneen kellaritilat. Mutta kuten totesimme numerointi ei vastaa millään lailla tilojen jakoa ja muutenkaan tällainen jakaminen ei kuulu millään lailla urakoitsijan vastuulle.

Sen sijaan suurimmassa huoneistoissa asuvalle lapsiperheelle, joka maksaa myös suurinta yhtiövastiketta on annettu alamittainen 1,8 m² varasto. Jälkimmäisellä huoneistolla oli käytössään talon alusta asti n. 6 m² varasto, josta aikaisemmin talonyhtiö jo vei puolet sähkötaulua varten luvaten korvata tuon tilan jostakin muualta. Nykyinen hallitus päätti nyt viedä loputkin tuosta komerosta ja antaa tilalle himan yli puolentoista neliön metalliverkkohäkin. Lapsiperhe joutuu vuokraamaan varastotilaa muualta.

Reilua toimintaa hallitukselta, eikö niin?