Taistelu Orfeuksesta

As Oy Mechelinissä on käyty pitkää kamppailua Bruno Tuukkasen Orfeus -lasimaalauksen ja Salomo Wuorion koristemaalausliikkeen tekemän huoneiston B50 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan eteishallin säilymisen osalta. Pitkän prosessin jälkeen eteishalli ja lasimaalaus on lopulta saatu suojeltua ja näin eteishalli ja lasimaalaus on ainakin osittain säästynyt sitä uhanneelta tuholta talon ullakkorakennusprojektissa. Tämä siitä huolimatta, että talonyhtiön hallitus on käyttänyt täysin kohtuuttomia summia palkatessaan insinöörikonsultteja talon yhteisistä rahoista vastustamaan eteishallin ja lasimaalauksen suojelua.

Orfeuksen suojelun pitkässä prosessi on ollut samalla kyse yleisemmästä kulttuuripolitiikasta, jossa erilaiset toimijat ja intressit suojeluviranomaisista gryndereihin, rakennusvalvonnasta kaupunginosayhdistyksiin ovat kohdanneet toisensa ja kulttuurihistorialliset arvot ovat joutuneet taistelemaan lyhytaikaisen voitontavoittelun ja suojeluvastaisen asenteen puristuksissa säilyttääkseen palan ainutkertaista kulttuuri- ja rakennusperintöä.

Me kauhistelemme Isiksen brutaalia tapaa tuhota ihmiskunnan yhteistä kulttuuriperintöä Lähi-idässä, mutta vaikka meillä Suomessa on hyvin paljon ohuempi ja niukempi kulttuuri- ja rakennusperintö, ei sen arvostukselle näytä löytyvän sen enempää konkreettista ymmärrystä omassa kulttuurissamme siitä huolimatta, että kulttuuriperinnön arvostus kaikuu usein juhlapuheissa ja on jopa kirjattu itse perustuslakiin kaikkien velvollisuutena.

Yhtenä esimerkkinä tapaus Orfeus kertookin sitä miten hankalaa ja vaivalloista on konkreettisesti ja käytännössä toteuttaa perustuslakiin kirjattua kaikkien kansalaisten velvollisuutta huolehtia kulttuuriympäristöstä silloin kuin poliittinen ja kulttuurinen ympäristö suhtautuu muuten tähän perintöön piittaamattomasti tai jopa vihamielisesti.

Jaamme tässä politiikan tutkija Markku Koivusalon kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä pitämän esitelmän rakennus- ja kulttuuriperinnön suojelupolitiikasta Suomessa erityisesti Orfeus -tapauksen valossa. Taistelu_Orfeuksesta_esitelmä

Kirja

Tapauksesta on valmisteilla kirja: Orfeuksen suojelu. Erään prossessin kuvaus.

Kirjassa on kyse kulttuuriperinnöstä, sen suojelusta ja kulttuuriarvoista.

Tai paremminkin kyse on noiden kulttuuriarvojen voimattomuudesta ja muiden intressien voimankäytöstä.

Kirja kertoo suojelusta ja vallankäytöstä, talonyhtiöiden johdon ja kiinteistöalan toimijoiden kähminnästä, virkamiesten yksipuolisuudesta ja toimimattomuudesta, kunnallisten luottamushenkilöiden avuttomuudesta, asukkaiden ja omistajien oikeuksien puutteesta, rakennusalan intresseistä ja alalla toimivien suunnittelijoiden ja konsulttien kyseenalaisista käytännöistä.

Kirjassa kerrotaan myös ullakkorakentamisen kauniista ideologiasta ja sen brutaaleista käytännöistä.

Kirja on kertomus taistelusta.

Kertomus on tosi.