About Talonsielu

Talonsielu on nimimerkki, joka päivittää tietoja ja tapahtumia As Oy Mechelinistä ja sen viimeaikaisista aika uskomattomistakin tapahtumista. Kuten sivustolla mainitaan, kyse ei ole taloyhtiön virallisesta viestintäkanavasta vaan talossa vähemmistöön jääneen ja sen hallinnosta ulossuljettujen osakkaiden äänestä. Vaikka tiedonhankinnan takana ja tapahtumien esille nostajina on vähemmistö-osakkaita niin käytännössä Talonsielun päivityksistä ja niiden sisällöstä vastaa yleisen valtiotieteen dosentti ja talon pitkäaikainen asukas ja osakas Markku Koivusalo. Markku Koivusalo asuu perheensä kanssa talossa. Kokonaisuudessaan Koivusalot ovat asuneet talossa vuodesta 1932 lähtien. Koivusalon isoisä toimi noin 30 vuotta talon hallituksessa ja myös Markku Koivusalo toimi pitkään talon hallituksessa 2000 -luvun alussa. Vuonna 2010 hän jäi kuitenkin hallituksesta pois tyytymättömänä sen toimintakulttuuriin. Sittemmin kyseenalaistettuaan hallituksen ja varsinkin sen puheenjohtajan toimia ja sidoksia remonttia tekeviin tahoihin häntä ei ole enemmistön junnauksella päästetty millään ilveellä takaisin hallitukseen vaikka vähemmistöosakkaat ovat häntä joka vuosi sinne kannattaneet. Sen sijaan taloyhtiön hallitukseen on palkattu ulkopuolisia kalliita hallitusammattilaisia, joista varsinkin Juhani Siikalan kahdessa oikeusasteessa tuomittu ja korjattu toiminta yhtiökokouksen puheenjohtajana aiheutti huomattavat kulut yhtiölle. Koivusalon jäädessä pois hallituksesta 2010 talossa alkoikin hurja meno. Suunnitellun märkätilaremontin kustannukset nousivat hetkessä todella mahtaviksi ja niitä ei vieläkään vuonna 2016 kunnolla selvitetty. Aluehallintovirasto on määrännyt taloon asiasta erityisen tarkastuksen, mutta hallitus on valittanut asiasta hallinto-oikeuteen ja käyttänyt taas lisää talon rahoja varmistamaan ettei ongelmia ja väärinkäytöksiä vain missään nimessä tarkistettaisi. Kalliita, mutta jäljiltään huonoja ja taloudellisesti kunnolla selvittämättömiä remontteja on tehty kovaa tahtia. Velkaa on talolle kertynyt hetkessä roimasti yhä uusien pääomavastikkeiden kanssa ja talon hallintokulut ovat nousseet pilviin. Kaikesta tästä ja monesta muusta asiasta voi lukea talonsielun pitämältä sivustolta. Sivustosta onkin tullut suhteellisen suosittu erityisesti samanlaisia ongelmia muissa taloyhtiöissä kokeneiden kanssa. Se myös tarjoaa todellisen katsauksen siihen mitä taloyhtiöissä oikeasti tapahtuu hallitusammattilaisten toimesta ja kiinteistöbisneksen ja sen toimien avustuksella. Se kuvaa raakaa ja absurdiakin todellisuutta, josta kiinteistöalan mainoslehdet eivät halua kertoa. Sivusto vastaanottaa mielellään tietoa ja kannanottoja sekä As Oy Mechelinin asioista että myös muista tällä sivustolla käsitellyistä asioista. Lähettäessänne sivustolle tietoa ottakaa yhteyttä postiin talonsielu@gmail.com. Tietoa voi lähettää myös postitse osoitteeseen Museokatu 46 B50. Talonsielu pyytää kuitenkin tarkastamaan tietojen dokumentaation, sillä sivusto pyrkii julkaisemaan ainoastaan tarkistettua tietoa. Koska sivustoa on uhkailtu sillä mainittujen tahojen osalta, sivusto ei valitettavasti voi julkaista mielenkiintoistakaan tietoa ilman varmistusta sen todenperäisyydestä ja alkuperästä. Tällä hetkellä asiat ovat kuitenkin toivottavasti muuttumassa As Oy Mechelinissä hieman parempaan suuntaan vaikka todella massiivisia kysymyksiä on edelleen selvittämättä. Talossa aivan käsittämättömällä tavalla toiminut verkkoisännöinti ja sen isännöitsijät Timo Metsälä ja tätä seurannut Erkki Lappi ovat lähteneet sekä talosta että verkkoisännöinnin ostaneelta Ovenialta. Vaikka Koivusaloa ei edelleenkään ole haluttu päästää hallitukseen toimii hän nyt talossa jälleen toiminnantarkastajana. Viimeksi Koivusalon ollessa toiminnantarakastajana sen aikainen verkkoisännöinti ja hallitus ei suostunut antamaan hänelle mitään lakisääteisiä tietoja, mutta nyt tämä asia on vihdoin korjaantunut. Se kuitenkin muuttaa hieman sivuston luonnetta. Toiminnantarkastajalla on pääsy tietoihin, joista kaikkia hän ei voi suoraan jakaa tai julkistaa ennen kuin ne ovat tulleet muuten julkiseksi. Sivusto jatkaa kuitenkin toimintaansa vaikka päivityksiä ei välttämättä ole muiden kiireiden tähden kaikista asioista ja niin usein kuin jotkut sivuston aktiivisemmat lukijat ovat toivoneet.

Hallinnon vaihtuminen ja taloyhtiön uusi aika

As Oy Mechelinin hallinnossa on tapahtunut radikaali muutos.

Talossa pitkään valtaa pitänyt entinen hallituksen puheenjohtaja on siirtynyt talon hallinnosta kokonaan syrjään. Myös viimeisen vuoden taloa johtanut hallitusammattilainen on poistunut talon hallinnosta.

Taloyhtiötä johdetaan nyt niin kuin taloyhtiöitä pitäisikin hallinnoida eli talonyhtiön omien osakkaiden voimin. Samalla talon paisuneet hallintokustannukset tulevat laskemaan reippaasti.

Hallitusammattilaisesta luopuminen merkitsee jo noin 13 000 € pudotusta hallintokuluista. Puhumattakaan erilaisten asiantuntija, konsultti- ja lakimiespalkkioiden pois jäämisestä tai osakkaita vastaan käytyjen hävittyjen oikeudenkäyntien kuluista. Pelkät vuoden 2017 yhtiökokouksen kulut tulevat jäämään kymmenesosaan vuoden 2016 yhtiökokouksen kuluista, jossa maksettiin palkkioita kahdelle asianajajalle, hallitusammattilaiselle ja vielä erikseen isännöitsijälle yhteensä lähes 20 000€. Tällä kertaa ulkopuolisia lakimiehiä ei ollut paikalla taloyhtiön varoja kuluttamassa.

Toisin sanoen ainakin hallintokulujen osalta taloyhtiö on siirtymässä aivan uuteen aikaan.

Muutenkin taloyhtiön hallintoon on odotettavissa selkeitä muutoksia. Taloa vaivanneesta ja osakkaille kalliiksi tulleesta salailun ilmapiiristä siirrytään kohti läpinäkyvää ja osakkaiden oikeuksia ja tiedonsaantia korostavaa hallintoa.  Tavoitteena on tehdä taloyhtiöstä hyvän ja läpinäkyvän hallintokulttuurin mallitalo.

Viime vuosien myrskyjen jälkeen taloyhtiöön onkin odotettavissa kokonaisuudessaan uusi poutasää, vaikka ongelmia edellisiltä vuosilta riittääkin uudelle hallitukselle selvitettäväksi. Pilvipeite on kuitenkin alkanut rakoilla.

Toiminnantarkastuksessa ilmennyt lista aikaisemman hallinnon ongelmista on tosin mittava ja selvitettävää siis riittää. Myös taloyhtiöön aikaisemmin määrätty erityinen tarkastus on edelleen tulossa, mutta uuden hallituksen kanssa siitäkin selvitään varmasti vähäisemmin kustannuksin. Tärkeää on saada talon tilit ja talous kuntoon.

Samalla on luotava luottamusta ja uutta ymmärrystä myös niihin osakkaisiin, jotka ovat lukuisten ongelmien ja erittäin härskien toimintatapojen ilmitulosta huolimatta halunneet jostain syystä edelleen kannattaa vanhaa hallintoa ja sen toimintatapoja.

Aikaisempi hallinto ei kuitenkaan saanut yhtiökokouksessa vastuuvapautta ja uusi hallitus on astunut hoitamaan nyt taloyhtiötä paremmilla eväillä.

Hallituksen puheenjohtajana toimii nyt näitäkin sivuja ylläpitänyt Markku Koivusalo.

Tämä merkitsee myös muutosta näiden sivujen luonteeseen. Sivustosta ei tule edelleenkään taloyhtiön virallista tiedostuskanavaa, joka tullaan hoitamaan muuta kautta, mutta entistä avoimemmin. Siksi sivustojen aikaisempi rooli vähemmistöosakkaiden vaihtoehtoisena tiedotuskanavana kuitenkin automaattisesti laskee.

Sivusto kuitenkin säilyy kertomuksena töölöläisen taloyhtiön historiasta, tapahtumista ja edesottamuksista. Kenties aikanaan sen perustalta voidaan kirjoittaa talon historiikki.

Toivottavasti tästä lähtien sivustolla on kuitenkin enemmän positiivista kerrottavaa taloyhtiön elämästä ja taloyhtiö voi alkaa toimia vähitellen (kunhan vaan vanhat ongelmat saadaan selvitettyä) jopa mallina muille yhtiöille.

Sivustosta on tullut hyvin suosittu etenkin muiden taloyhtiön asukkaiden, osakkaiden ja hallitusten jäsenten kohdalla koska sillä on tuotu muissakin yhtiöissä koettuja ja usein julkisuudessa vaiettuja ongelmia esille.

Sivusto aikoo jatkaa tätä kriittistä roolia taloyhtiön ja kiinteistöalan asioiden kommentoinnin suhteen, mutta toivottavasti talon omalta osaltaan se voi tulevaisuudessa toimia enemmin hyvän hallinnon esimerkkinä kuin varoituksena.

Toivottavasti sivusto voisi tulevaisuudessa tarjota myös esimerkin ja eräänlaisen kasvutarinan, miten taloyhtiö voi selvitä vaikeuksien kautta uuteen kukoistukseen ja että lopulta myrskyn jälkeen voi koittaa pouta sää, kunhan vain järki, tietoa ja avoimuus ja ennen kaikkea sivuston mottona ollut Sapere Aude, rohkeus tietää, voittaa salailun, auktoriteetin ja sokean uskon.

Ja miten osakkaat itse ovat parhaita hallinnoimana omaa varallisuuttaan ja asumistaan ei suinkaan kalliilla palkitut ulkopuoliset hallitusammattilaiset.

”Myrskyn jälkeen nyt nähdä saan. Auringon käyvän hehkumaan.”

1930 -luvun taidegrafiikkaa talosta

Talossa aivan sen alkuaikoina (1929-30) asunut Eva Multia on ystävällisesti lähettänyt sivustolle halussaan olevaa 1930 -luvun grafiikkaa talosta.

Tekijänä on Multian isän ystävä taidegraafikko ja maalari Johan August Backman, joka käytti grafiikassaan viivasyövytyksellä täydennettyä akvatintamenetelmää.

Mechelininkadulla huristeleva auto saattaa olla Multian isän omistama Chevrolet.

Edelleen hyvin vireä Multia oli riemastunut talon lasimaalauksen onnistuneesta suojeluprosessista ja tämä sai hänet muistelmaan omaa varhaislapsuuttaan talossa.

Multia kertoo viettäneensä talossa huoletonta varhaislapsuuttaan vuosina 1929-1930.

Hän muistaa vieläkin ihanan tervan tuoksun, kun katua asfaltointiin ja sen miltä musta mönjä tuntui kourissa, kun korjausmiehet antoivat sitä ympärillä kärkkyneille lapsille.

Talon vaatimatonta pihaa Multia ei muista, mutta talon kulmassa ollut siirtomaatavarakauppa ja Museokadun puolella ollut paperikauppa olivat tärkeitä paikkoja. Kadunkulma toimi lasten leikkipaikkana ja joskus isoveli kavereineen saattoi viedä hänet seikkailumatkalle vastakkaisella puolella oleville kallioille.

Näyttelijäpariskunta Eine Laineen ja Yrjö Tuomisen hieman vanhemmat tyttäret olivat Multian leikkitovereita ja perheeseen liittyy kuulemma paljon muistoja.

Multia muistaa myös kurkkineensa uteliaana porraskäytävässä, kun liian riehakkaiksi käyneitä näyttelijäseurueita poistettiin juhlimasta asunnosta oikein poliisin kanssa. Pikkutyttö ei ymmärtänyt miksi poliisi olivat paikalla ja hänestä oli hauskaa, kun juhlijat poistuessaan lauloivat railakkaasti.

 Multian vahvin muisto on kuitenkin Graf Zeppelin seilaamassa vuonna 1930 juuri talon yläpuolella.

Se ei kuulemma totisesti unohdu.

Uskomatonta on kuitenkin, että pikkutyttönä Graf Zeppelin talon yllä nähnyt Multia seuraa edelleen aktiivisesti maailman menoa, käyttää sujuvasti sähköpostia ja seuraa internetistä näitäkin sivuja varhaislapsuutensa talosta.

Bruno Tuukkasen kädenjälki

Kun As Oy Mechelin hallitus palkkasi rakennuskonsultti Olli Huhdin vastustamaan talossa olevan Bruno Tuukkasen lasimaalauksen suojelua yksi tämän konsultin unohtumattomia vasta-argumentteja lasimaalauksen suojelulle oli ettei Tuukkasen maalaamien taulujen vasarahinnat ole viime aikoina olleet kovinkaan korkeita taidehuutokaupoissa. Lasimaalaus ei siis ollut Huhdin mielestä tarpeeksi arvokas säilytettäväksi. No tämä kertoo jo tarpeeksi hallituksen ja Huhdin osalta näiden arvostuksesta kulttuuriperintöä kohtaan ja vasarahinta estetiikasta.

Tosin Tuukkasen varsinaista alaa ei edes ollut taulujen maalaus vaan hänet tunnetaan lasi- ja seinämaalauksistaan sekä kirkkojen, julkisten rakennusten ja muutamien yksityisten rakennusten koristeluistaan. Tuukkasen kädenjälki näkyykin hienoimmissa Töölön porraskäytävissä, eduskuntatalossa ja lukuisissa kirkoissa ja julkisissa arvorakennuksissa. Tuukkasen kädenjäljestä tältä osin voi nyt lukea enemmän tältä sivustolta, ks. Bruno Tuukkasen kädenjälki.

Mutta kenties nyt kun eduskuntataloa ollaan remontoimassa niin Bruno Tuukkasen maalaamat ruokasalin seinät ja valtiosalin katto tulisi oikeastaan saman tien vetää peittoon pesunkestävällä ja edullisella lateksimaalilla.  Siihen olisi sitten hyvä myös sommitella muovikoteloita talotekniikalle.  Myös Lammin keskiaikaisen harmaakivikirkon seinä- ja kattomaalaukset tulisi ehdottomasti vetää peittoon jollakin kestävämmällä lujamaalilla, sillä eiväthän ne edes ole keskiaikaisia vaan 1918 palossa tuhoutuneeseen kirkkoon tämän jälkeen Bruno Tuukkasen maalaamia. Vasaroidaan samalla alas koko kirkko, saataisiin Lammillekin uutta talotekniikkaa. Niin ja älkäämme unohtako Bruno Tuukkasen ja Eero Snellmanin viimeistelemää Suomen lippua. Eihän sitä voi millään pitää arvokkaana kun Tuukkasen maalausten vasarahinnat ovat mitä ovat. Eroonhan siitä on päästävä, vasarahintojen valossa täysin arvottomasta sinirististä.