Talonyhtiön palkkaamat ”konsultit” ja asianajajat

Viime vuosina talonyhtiön hallitus, joka on mainostanut itseään asiantuntijatiiminä, on kuitenkin samalla palkannut ahkerasti useita ulkopuolisia kalliita ”konsultteja” ajamaan omaa asiaansa sekä turvautunut useisiin eri asianajajiin.

Samalla talon vähemmistöosakkaat on pakotettu maksamaan näiden konsulttien kohtuuttomia palkkioita, joiden toiminta on vieläpä suuntautunut suoraan vähemmistöosakkaita vastaan.  Erityisesti Olli Huhti ja Juhani Siikala ovat toimineet vähemmistöosakkaita vastaan.  Olli Huhti on kirjoittanut sivukaupalla kalliita selvityksiä, joilla hän on yrittänyt väen vänkää kieltää osakehuoneiston B50 hallin kulttuurihistoriallisen arvon ja esittänyt kustannusuhkauksia sitä suojeltavaksi esittäneille tahoille. Yhtenäistä tahtotilaa julistanut Juhani Siikala on vuorostaan yhtiökokouksissa pyrkinyt varmistamaan, että vähemmistön vastustus ei näkyisi tuon totaalisen tahtotilan pöytäkirjoihin kirjaamisessa. Siikala on myös osaltaan aiheuttanut mittavat oikeuskulut talolle. Tämän vastuulla olevat päätökset on ensin kumottu kärjäoikeudessa ja sitten julistettu pätemättömiksi hovioikeudessa.

Juhani Siikala palkattiin hallitusammattilaisena hallitukseen 2011 yhtiökokouksessa. Onnistui ensi töikseen nostamaan yhdessä hallituksen kanssa remontin kustannusarviota 200 000 alle kahdessa kuukaudessa. 2012 Siikala oli itse johtamassa yhtiökokousta, jossa hänen itsensä johdollaan kieltäydyttiin varsinaisesta henkilövaalista ja valittiin sen sijaan Siikalan itsensä palkkaamisen sisältämä hallituspaketti. Mainosti kovasti suhteitaan kiinteistöliittoon. Kiinteistöliitosta ei ole kuitenkaan näitä suhteita vahvistettu vaan päinvastoin sieltä ei ole haluttu millään lailla kommentoida Siikalan toimintaa As Oy Mechelinissä eikä tälle ole myöskään esitetty minkäänlaista tukea. 2013 Siikala ymmärsi poistua talosta.

Taakseen tämä erityispalkattu ”putkiremontin” asiantuntija jätti muun muassa täysin selvittämättömän, myöhästyneen ja sotkuisen miljoonien putkiremontin sekä oikeusjutun urakoitsijan ja osakkaan kanssa. Märkätilaremontin selvittämättömien asioiden takia aluehallintovirasto on määrännyt taloyhtiöön erityisen tarkastuksen. Oikeudenkäynnissä urakoitsijan kanssa taloyhtiö joutui luopumaan suuresta osasta sovittua myöhästymissakkoa vaikka Siikalan oli pitänyt ammattilaisena olla neuvottelemassa veden pitävät sopimukset. Siikalan vastuulla (pj) olevien yhtiökokouksen päätökset kumottiin käräjäoikeudessa ja julistettiin pätemättömiksi hovioikeudessa. Siikalan toiminnasta johtuvat oikeuskulut tulivat taloyhtiölle maksettavaksi. Siikalan talolle aiheuttama hintalappu on siten todella suuri.

Teemu Johansson.  Vuosi sen jälkeen kun Juhani Siikala oli vihdoin lähtenyt As Oy Mechelinistä edellä mainitut huomattavat kulut ja ongelmat taakseen jättäen niin hallitus toi yhtiökokoukseen taas uuden AKHAsta hankitun hallitusammattilaisen, jonka se halusi valittavan hallitukseen. Ja vaikka taloyhtiön hallintokulut olivat jo täysin poskettomat ja mitään tarvetta uudelle hallitusammattilaiselle ei talossa ollut koska vähemmistö-osakkailla olisi myös ollut oma ehdokkaansa hallitukseen, niin Johansson valittiin hallitukseen vähemmistön ankarasta vastustuksesta huolimatta. Johansson ei itse nähnyt tässä mitään väärää ja katsoi tulleensa hoitamaan kaikkien osakkaiden etua, vaikka osa osakkaita vastusti tämän palkkaamista, jolla oli lähinnä tarkoitus pitää vähemmistöosakkaiden edustus ulkona hallituksessa.

Huomautettakoon, että kesästä 2016 Johansson on toiminut taloyhtiön hallituksen virallisena puheenjohtajana. Tässä toimessa hän on toki osoittautunut aikaisempaa puheenjohtaa yhteistyökykyisemmäksi. Tosin vielä on epäselvää missä määrin talon uusi hallitus on valmis selvittämään taloa koskevat ongelmat. Ks. uusi hallitusammattilainen, Teemu Johansson.  

Olli Huhti. Tämän vailla varsinaista juridista tutkintoa oleva insinööri esiteltiin yhtiökokouksessa rakennuslain asiantuntija ja palkattiin hallituksen toimesta valmistelemaan ullakon myyntiä sekä kirjoittamaan vastineita talon suojeluesityksiä vastaan. Mitään tietoa ei ole siitä mitä talonyhtiö on lopulta maksanut miehelle tämän lukuisista kirjoituksista.

Talon palkkaamat asianajajat

Arto Palsala. Palkattiin vuoden 2013 yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Palsalaa ei ole kuitenkaan tämän jälkeen enää näkynyt hoitamassa talon asioita. Kenties sinänsä asiallinen Palsala itse huomasi ettei halua olla osallinen As Oy Mechelinissä harjoitetun toiminnan kanssa tai kenties hallitus oli epätyytyväinen Palsalaan, jonka johtamassa yhtiökokouksessa Koivusalo valittiin toiminnantarkastajaksi vastoin hallituksen puheenjohtajan tahtoa.

Jukka Soikkeli. Tuli Palsalan tilalle johtamaan yhtiökokouksia ja tyyli onkin sitten ollut varmasti enemmän talon hallituksen mieleen. Soikkelin mielestä kun oli aivan mahdollista erottaa toiminnantarkastaja kesken toimikauden hallituksen sitä esittäessä. Soikkeli myös kunnostautui kieltämällä aktiivisesti osakkaita käyttämästä puheoikeuttaan ja estämällä esimerkiksi kaiken keskustelun märkätilaremontista.

Laura Veltheim-Asikainen. Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja. Kuhanen tunnetaan hyvin laskuttavana kiinteistöalan keskeisenä asianajantoimistona. Isännöitsijät ja hallitukset näyttävät turvautuvan mielellään toimistoon joutuessaan konfliktiin osakkaiden kanssa. Veltheim-Asikainen yrittikin puolustaa vimmaisesti Juhani Siikalan ja Timo Metsälän toimia yhtiökokouksessa 2012 sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa, mutta edes Veltheim-Asikaisen laskutuksella ei miesten virheitä saatu olemattomiksi ja sekä Vetlheim-Asikaisen että vastapuolen kulut tulivat hävityistä oikeusjutuista talolle maksettavaksi.

Veltheim-Asikainen on ollut tekemässä kirjaa kiinteistöalan työaikalaista AKHAn Keijo Kaivannon kanssa. Ïtse asiassa Keijo Kaivanto on jättämässä tehtävänsä Kiinteistöalan Koulutussäätiössä ja kutsuttu Senior Legal Advisoriksi Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:öön 1.5.2015 alkaen. Juhani Siikala taas mainosti itseään Keijon Kaivannon suosittelemana hallitusammattilaisena. Sittemmin Kaivannon luvattiin vastaavan Juhani Siikalan toiminnasta tehtyyn valitukseen AKHAlle, mutta lopulta Kaivanto ja AKHA kieltäytyivät kokonaan käsittelemästä asiaa. Siikalan toimia olisikin ollut hyvin vaikea puolustaa. Veltheim-Asikainen näyttää siis olevan Juhani Siikalan kontakti ja tuli puolustamaan miehen asiatonta toimintaa As Oy Mechelinissä.

Jukka Koski. Asianajotoimisto Jouni Kallioniemi Oy:n asianajaja. Toimi taloyhtiön asianajajana märkätilasaneerauksen viivästyssakkoa koskevassa riidassa. Jukka Kosken toiminnasta tai laskutuksesta tässä asiassa ei ole osakkailla tietoa.

Itse oikeusriidan myöhästymissakon määrästä taloyhtiö sopi ennen varsinaista oikeuskäsittelyä ja talo sai tästä noin 100 000 lisää remontista maksettavaksi. Aikaisempi yhtiökokous oli tosin päättänyt olla sopimatta asiaa koska talolla piti olla oikein ammattilaisten kanssa tehdyt lähes vedenpitävät sopimukset asiasta, mutta näin ei tainnut ollakaan koska myöhemmässä yhtiökokouksessa hallitus pyysikin uutta valtuutusta asian sopimiseen.

Asianajotoimisto Kallioniemi Oy näytti tuleen hoitamaan asiaa märkätilaremontin valvoja Juha Särkijärven kautta. Ainakin Särkijärvi ilmoitti toimiston asianajakseen kun hän yritti laskuttaa perusteettomia laskuja osakkaalta ja uhkasi asianajajansa Kallioniemi Oy:n ottavan osakkaaseen asiasta yhteyttä. Mutta vaikka osakkaan edustaja ilmoitti, että hän keskustelisi erittäin mielellään Särkijärven asianajajan kanssa siitä miksi Särkijärvi yritti laskuttaa osakkailta kalustetta täysin toisen kalusteen kuitilla ja lisätä vielä mukaan muita omia kulujaan, niin asianajaja ei jostain syystä ottanut häneen koskaan yhteyttä.

Asianajotoimisto Lexian juristit Arto Kaikkonen ja Vesa Puisto.

Vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen oli palkattu oikein kaksi Lexian juristia. Arto Kaikkonen toimi kokouksen puheenjohtajana ja myöhemmin Lexian palveluksesta pois siirtynyt Vesa Puisto kokouksen sihteerinä. Sinänsä nämä juristit toimivat nyt lainmukaisesti ja etenkin asiallisempi Vesa Puisto pyrki huolehtimaan AOYL:n noudattamisesta. Arto Kaikkosen roolina oli taas selkeämmin puolustaa hallituksen toimintaa ja myös kiirehtiä vähemmistölle tärkeiden asioiden käsittelyä. Juristit olivatkin erityisesti hallituksen paikalle kutsumia ja heidän käyttönsä tuli taloyhtiölle erittäin kalliiksi. Kun tähän lisätään vielä paikalla olleiden isännöitsijän ja hallitusammattilaisten kulut tuli yhden ainoan yhtiökokouksen järjestäminen maksamaan talolle todella maltaita.

Historiallinen huomio

periadrosAntiikin Kreikassa demokratian syntysijoilla tunnetusti usein aluksi kansan itsensä tuella valtaan päässeet tyrannit raivasivat valtaan päästyään ensin kaikki kriittiset kansalaiset tieltään ja täyttivät sitten hovinsa itselleen suotuisilla lakeijoilla. Julistaen tämän jälkeen jatkuvan poikkeustilan, he alkoivat ”remontoida” valtiomuotoa ja palkata ulkomailta neuvonantajia ja palkkasotureita suojelemaan omaa itsevaltaansa ja toimintaansa kansalaisia vastaan.  Ei ole vallan dynamiikka kovinkaan paljon muuttunut parissa tuhannessa vuodessa.

2 thoughts on “Talonyhtiön palkkaamat ”konsultit” ja asianajajat

  1. Päivitysilmoitus: Erityisen tarkastuksen hakeminen | Elämää ja asumista Etu-Töölössä

  2. Päivitysilmoitus: KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMION JÄLKIPUINTEJA | Elämää ja asumista Etu-Töölössä

Kommentointi on suljettu.