Oikeusriita Muhosen (Pylon) kanssa viivästyssakosta

new_tower-of_babelTalonyhtiö on ilmoittanut, että sillä ja märkätilasaneerausta tehneellä rakennusliike Muhosella (nyk. Pylon Rakennus Oy) on oikeusriita koskien 258 876 euron viivästyssakkoa.

Hallitus halusi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2013 päätöksen siitä pysyykö talonyhtiö sakkovaatimuksessa siitä huolimatta, että Muhonen mahdollisesti veisi asian oikeuteen. Yhtiökokouksessa 2013 päätettiin yksimielisesti pitäytyä sakkovaatimuksessa.

Sakkovaatimuksen pitäisi perustua Muhosen kanssa alun perin tehtyyn sopimukseen, jota yhtiön osakkaat eivät kuitenkaan ole pyynnöistä huolimatta saaneet nähdä. Siksi osakkaiden oli osaltaan vaikea päättää asiasta, koska he eivät voineet varmistua siitä onko Muhosella sopimusten perusteella perusteita riidalle. Jälleen kerran osakkaiden edellytettiin vain uskovan sokeasti hallituksen esitykseen asiasta.

Sopimusneuvotteluja taas oli tekemässä ”putkiremontti” asiantuntijana esiintynyt hallitusammattilainen Juhani Siikala, joka erityisesti kehui kuinka paljon työtä oli tehty sopimusneuvotteluissa. Osakkailla oli siis syytä odottaa, että sopimukset olisi kunnolla tehty palkatun ”ammattilaisen” toimesta ja talonyhtiöllä ei olisi aihetta olla huolissaan oikeudenkäynnistä.

Remontti on myös ollut selkeästi myöhässä. Mutta jälleen ne osakkaat, joiden kohdalle pahimmat myöhästymiset ovat osuneet, eivät ole saaneet myöhästymisistä mitään korvausta.

Vaikka yhtiökokous 2013 on siis päättänyt, että talonyhtiö pitäytyy sakkovaatimuksessa, on kuitenkin hallitus ollut valmis neuvottelemaan asiasta sovitteluratkaisua. Sovitteluistunto on pidetty Helsingin käräjäoikeudessa 30.1.2015.

28.2.2015 Hallitus on tiedottanut ettei suoraan sovintoratkaisuun ole päästy. Sovittelua on kuitenkin tarkoitus jatkaa ja nyt hallitus lupaa, että mahdollinen sovintoehdotus alistetaan yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

On myös ihmeellistä, että hallitus on ollut valmis sovittelemaan asiaa urakoitsijan kanssa vaikka samalla se on kieltäytynyt kaikesta sovittelusta osakas Koivusalon nostamassa kanteessa. Toisin sanoen hallitus on yhtiökokouksen päätöksestä huolimatta ollut valmis sovittelemaan asiaa ulkopuolisen urakoitsijan kanssa, mutta se on kieltäytynyt sovittelusta talon itsensä osakkaan kanssa. Näemmä se ei koe olevansa ristiretkellä urakoitsijaa vaan ainoastaan osakasta kohtaan.