Hovioikeus ja Kuhanen, Asikainen & Kanerva toimiston toiminta

Kuten sivuilla on jo todettu, talonyhtiö on siis todellakin valittanut saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Koivusalot olisivat tuomioon tyytyneet, joka oli lähes sama kuin heidän sovintoehdotuksensa, eikä heidän olisi enää ollut tarvetta oikeusprosessia jatkaa. [Myöhempi lisäys: taloyhtiö hävisi kanteen hovioikeudessa.]

Yhtiökokous päätti kuitenkin hyväksyä hovioikeuteen valittamisen vaikka tämä ei voi olla missään tapauksessa talonyhtiön etu. Kyse oli nimittäin päätöksissä, jotka koskivat 2011 hallitusten jäsenten henkilökohtaista vastuuta ja näiden toiminnan yksinmielistä hyväksyntää.

Miten sitten osakkaat on saatu kannattamaan tällaista selkeää heidän oman ja talon edun vastaista toimintaa?

Hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Sell, joka tietenkin haluaa saada asian näyttämään siltä kuin hänen henkilökohtainen etunsa asiassa olisi kaikkien etu kirjoittaa tiedotteessaan:

Päätöstä Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta valittamisesta ei ollut varmasti kenellekään helppo tehdä. Hallitus päätyi kantaansa tietäen kiistanlaisten pöytäkirjamuotoilujen osalta noudatetun Asunto-oikeuslain kommentaarin tulkintaa, josta kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat olivat lopulta yksimielisiä.”

Mitäköhän Kaarlo Sell tällä kryptisellä lauseella tarkoittaa?

Ensinnäkään kysymys jutussa ei ole vain kiistanalaisista pöytäkirjamuotoilusta kuten Sell yrittää esittää. Esimerkiksi kaadetun päätöskohta 8 osalta pöytäkirjoissa lukee kiistattomasti päätettiin ja tämä päätös kumottiin virheellisesti tehtynä. Mitä tulee pöytäkirjamerkintöjen kiistanalaisuuteen, niin juuri pöytäkirjamerkintöjä ei Sell suostunut korjaamaan kokouksen kulkua vastaavaksi. Tällä pienellä toimella koko oikeusprosessi ja kaikki siitä aiheutuneet kulut olisi voitu yksinkertaisesti välttää.

Toiseksi, jos Sell viittaa moititun 2012 kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien yksimielisyyteen, niin todettakoon, että yksi pöytäkirjantarkastajista kyllä äänesti hovioikeuteen menoa vastaan. Lisäksi totta kai kokouksen muut vastaavat henkilöt kuten puheenjohtaja Juhani Siikala ja sihteeri Timo Metsälä ovat olleet yksimielisiä asian hoviin viemisestä, koska tuomio koski juuri heidän virheellistä toimintaansa. Ja mikä vielä parempi Siikalalle ja Metsälälle, heidän ei tarvitse maksaa oikeuskuluja hävitetystäkään jutusta koska he eivät ole itse osakkaita talossa. He saavat siis täysin ”ilmaiseksi” osakkaiden rahoilla jutun hoviin vain katsoakseen jos nyt se sattuisikin jostain ihmeen syystä siellä kaatumaan.

Ei Siikala ja Metsälää voi tässä tyhmäksi sanoa, kukapa ei olisi valmis yrittämään korjata toimintansa saamaa tuomiota, jos itse ei tarvitse ottaa asiasta mitään riskiä vaan toiset maksavat tämän. Ja As Oy Mechelinin osakkaat maksavat näemmä mielellään, vaikka heille ei vuoden 2011 muita hallituksen jäseniä (Sell, Korpinen, Berglund) lukuun ottamatta ole pienintäkään etua hovioikeuteen menemisestä. Päinvastoin he yrittävät kumota oman oikeutensa mahdollisiin vahingonkorvauksiin.

Pitäisiköhän tätä mainostaa laajemminkin? Onko toimintasi saanut tuomion käräjäoikeudessa? Haluatko viedä asian hoviin? Helsingissä on eräs As Oy Mechelinin, jonka enemmistö on valmis sinulle sen kustantamaan, vaikka ei siitä mitenkään itse hyötyisi? Kuinka jalomielistä!

Se, että Siikala ja Metsälä ja muut asianosaiset suosittelevat hovioikeuteen menemistä toisten rahoilla ei tietenkään ole mikään todiste siitä, että käräjäoikeuden tuomio olisi ollut väärä tai kumottavissa kuten Kaarlo Sell yrittää tiedotteessaan esittää.

Lisättäköön tähän, että jos Koivusalo voisi käyttää toisten rahoja ilman mitään riskiä itselleen, hän olisi toki valittanut vielä kumoamattomastakin hallituspaketti ratkaisusta hoviin ja vaikka korkeimpaan asti. Hänelle oikeudenkäynti ei ole kuitenkaan ”ilmaista” toisten rahoilla tehtävää toimintaa. Päinvastoin, vaikka talonyhtiö tuomittiinkin maksamaan oikeudenkäyntikuluja, eivät nämä kattaneet kaikkia kuluja.

Onkin aivan uskomatonta, että jos osakas vaatii lainmukaisia päätöksiä ja pöytäkirjoja, niin hänen on vietävä asia käräjäoikeuteen ja aina kalliiseen pääkäsittelyyn asti.  Ja vaikka hän saisikin laittomat päätökset kumotuksi, hänen on edelleen maksettava tästä puhtaasta rehellisyydestä huomattavia summia. Sinänsä keskiluokan yleinen ongelma on saada edes minkäänlaista oikeutta Suomessa ilman järkyttäviä kuluja. Tämä on toki huomioitu jo kansainvälisissäkin tutkimuksissa ja on selvästi asia, joka vaivaa Suomen asemaa oikeusvaltiona.

Kuhanen, Asikainen ja Kanerva asianajotoimiston kirjoitus

Kiinnostavaa on kuitenkin miten Kaarlo Sell jatkaa puolustusta lähteä hovioikeuteen.

Kaarlo Sellin mukaan:

Lopullisesti asiaan vaikutti Suomen kiinteistölehdessä julkaistu asiaa koskeva artikkeli, jossa tuomiota pidettiin ”jossain määrin erikoisena” ja ”erikoisena”. Artikkeli on tämän tiedotteen liitteenä itse kunkin arvioitavaksi.”

Ja totta tosiaan Kaarlo Sellin tiedotteeseen oli liitetty Kiinteistölehdessä 5/2015 ollut oikeustapauksen analyysi, joka koskee juuri käräjäoikeuden antamaa tuomiota, josta talonyhtiön hallitus on nyt valittanut. Mutta kuka onkaan tuon oletettavasti ”neutraalin” analyysin oikeustapauksesta kirjoittanut?

Kirjoittaja on OTM Joel Sariola Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä.

Analyysi vaikuttaa lähes samalta kuin heidän jo todisteiden valossa käräjäoikeudessa hävinnyt puolustuksensa. Kirjoituksessa myös esitetään harhaanjohtavasti se, mistä oikeustapauksessa oli lähtökohdiltaan kyse ja moitekanne esitetään lähtökohtaisesti ”turhana”. Tämä mukamas objektiivisena ja neutraalina analyysinä esitetty kirjoitus on siis hävinneen osapuolen oman asianajotoimiston tekemä jo kerran todisteiden kautta kaatunut näkemys koko jutusta.

Näyttäen rikkovan journalistiikan perustavia eettisiä ohjeita Joel Sariola ei missään mainitse, että kirjoittajan edustama toimisto on itse asiassa jutussa asianosainen ja on itse valittanut tuomiosta hovioikeuteen. Tämän valituksen takia tuomio on edelleen vailla lainvoimaa. Miksi Joel Sariola ei tuonut esille edustamansa toimiston asianomaisuutta jutussa? Vaikuttaisi siltä, että tässä on kiinteistölehden kautta pyritty ajamaan toimiston ja sen asiakkaan hyötyä ja vastapuolen vahinkoa vielä ilman lainvoimaa olevassa jutussa. [Myöhempi lisäys: KAK toimisto on kuitenkin väittänyt ettei Sariolan jutulla ole millään lailla pyritty vaikuttamaan asiaan. Uskoen tähän vakuutteluun Asianajaliiton valvontalautakunta ei ole antanut toimistolle huomautusta asiasta]

Kirjoituksellaan OTM Joel Sariola näyttää rikkovan Julkisen sanan neuvoston periaatteita, joihin myös Kiinteistölehti on sitoutunut. Syy ei ole kuitenkaan Kiinteistölehdessä, jota Sariola yhdessä Kuhanen, Asikainen ja Kanerva toimiston kanssa on tältä osin johtanut harhaan. [Myöhempi lisäys: Kiinteisölehden toimitus käänsi kuitenkin myöhemmin koko suhteutumisensa asiaan ja kieltäytyi julkaisemasta lupaamansa vastinetta analyysiin. Julkisen sanan neuvosto on antanut kiinteistölehdelle langettavan tuomion journalistisen etiikan rikkomisesta.]

Kiinteistölehden toimitus onkin pahoitellut asiaa työtapaturmana.

Kiinteistölehdellä ei ole kuulemma tapana julkaista vielä ilman lainvoimaa olevien tapausten oikeusanalyysejä palstoillaan eikä varsinkaan toisen asianosaisen tekeminä analyysejä.

Kiinteistölehti pahoittelee asiaa ja on luvannut tehdä kaikkensa asian korjaamiseksi vaikka vahinko onkin jo osaltaan tapahtunut. Toimitus on luvannut toisella osapuolelle mahdollisuuden vastata analyysiin ja myös luvannut ottaa asian käsittelyyn Sariolan ja Kuhanen, Asikainen, Kanerva toimiston osalta.

[Myöhempi lisäys: Näin siis tapahtui ensin, mutta sitten jostain syystä lehti käänsikin näkökulmansa: Mistäköhän syystä?]

Pyrimme myös selvittämättään, onko tässä mahdollisesti rikottu Kuhanen, Asikainen, Kanerva toimiston osalta hyvää asianajotapaa. Erityisesti kun jutulla on nähtävästi yritetty vaikuttaa aktiivisen harhaanjohtavasti talonyhtiön osakkaisiin, jotka ovat Kuhanen, Asikainen ja Kanerva toimiston toimeksiannon hovioikeuteen viemisestä hyväksyneet. [Myöhempi lisäys: Asianajoliiton valvontalautakunta on kuitenkin hieman omituisesti katsonut ettei asiassa olisi rikottu hyvää hallintotapaa. Tulemme käsittelemään asiaa ja KAK -toimiston perusteluja enemmän myöhemmin tällä sivustolla.]

Erityisesti Kaarlo Sellin on pitänyt tietää, että kyse on hänen itsensä asiaa ajamaan palkkaamaan asianajotoimiston tekemästä kirjoituksesta. Tätä hän ei kuitenkaan kertonut osakkaille vaan on esittänyt, että kyse on Kiinteistölehdessä olleesta asian analyysistä, jossa tuomiota pidetään ”jossain määrin erikoisena”. Tottakai tuomittu puoli pitää lähes aina tuomiota erikoisena.  Tämä on vaikuttaa selkeältä osakkaiden harhaan johtamiselta. Kuten Sell itsekin toteaa, osakkaat olivat epävarmoja hovioikeuteen lähtemisestä, josta selkeästi heille ei ole mitään hyötyä. Pyrkiessään rauhoittamaan tätä täysin perusteltua epävarmuutta, Sell näyttää selkeästi yrittävän harhauttaa osakkaita olemalla kertomatta että lehdessä esitetty tulkinta oli hänen itsensä palkkaaman asianajotoimiston hänen etuaan ajava tulkinta asiasta.

Tälläkin sivustolla on tietenkin kirjoitettu tästä oikeusjutusta. Mutta samalla on tehty hyvin selväksi, että nämä kirjoitukset ovat tosiaan toisen asianosaisen edustamia kantoja. Vastaavasti Kaarlo Sell on toisen asianosaisen keskeisenä edustajana kirjoittanut omat näkemyksensä jutusta talon tiedotteissa. Mutta se, että asianajotoimisto käyttää asiantuntijarooliaan lehdistössä esittää omaa asianosaista näkemystään jutusta tuomatta tätä asianosaisuutta esille on eri tason kysymys. Kuhanen olisi toki voinut julkistaa oman näkemyksensä omilla nettisivuillaan omana puolustuksenaan. Mutta silloin taas tätä analyysiä ei olisi voitu myydä esimeriksi As Oy Mechelinin osakkaille Kiinteistölehden ”neutraalina” analyysinä.

Kuhanen, Asikainen ja Kanerva julkisuudessa

Tapauksen osalta ja Kuhanen, Asikainen ja Kanerva toimiston toiminnan osalta olisi kenties tarvetta herättää laajempaakin keskustelua. Kuhanen, Asikainen, Kanerva toimisto on nimittäin jostain syystä saanut omituisen valta-aseman lehdistössä ja julkisuudessa asunto-osakeyhtiö lain kommentoijana. Lehdistö käyttää hyvin ahkerasti juuri Kuhanen, Asikainen ja Kanerva toimiston lakimiehiä kommentoimassa Asunto-osakeyhtiölakia ja myös toimiston tekemään lain kommentaariin viitataan yleisesti.

Ihmisille onkin syntynyt outo harhaluulo, että Kuhanen, Asikainen ja Kanerva toimiston tulkinnat ja kirjoitukset olisivat jonkinlainen virallinen ja viimeinen totuus asunto-osakeyhtiölaista. Vastaavasti toimisto näyttää nyt tässä tapauksessa käyttävän tätä asemaansa hyväkseen omien asiakkaidensa erityisten oikeustapausten ajamisessa. Näyttäisi myös siltä, että toimisto erityisesti lain tulkinnoissaan, on ollut valmiimpi puolustamaan kiinteistöalalla liiketoimintaa harjoittavia tahoja, isännöitsijöitä ja hallituksia, enemmän kuin esimerkiksi yksittäisten osakkaiden oikeuksia. Tähän viittaisi myös toimiston tässä jutussa ajama tulkinta siitä, että pöytäkirjoja pitäisi tarkastella vain ne itse tehneiden vastuuhenkilöiden osalta välittämättä siitä vastaavatko ne kokouksen todellista kulkua tai osakkaiden näkemyksiä.

Voidaan myös huomioida, että toimisto on vahvasti linkittynyt muihin kiinteistöalan toimijoihin. Isännöintiliiton aikaisempi lakimies ja myös yksi ahkerimmin julkisuudessa AOYL:ää kommentoinut Marina Furuhjelm on äskeittäin siirtynyt lakimieheksi Kuhanen, Asikainen & Kanerva toimistoon. Kiinteistöalan Koulutussäätiön ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n johdossa toiminut Keijo Kaivanto on myös vuoden alusta kutsuttu Senior Legal Advisoriksi Kuhanen, Asikainen & Kanerva toimistoon. Keijo Kaivanto on ollut myös merkittävät toimia Juhani Siikalan kanssa hallitusammattilaisia välittävässä Akhassa. Keijo Kaivanto lupasikin aluksi vastata tekemäämme valitukseen Juhani Siikalan toiminnasta hallitusammattilaisena As Oy Mechelinissä. Lopulta Kaivanto ei kuitenkaan vastannut siihen vaan ilmoitti ainoastaan, että Akha ei käsittele osakkaiden tekemiä valituksia. Siikalan toimintaa olisikin ollut hieman hankalaa puolustaa niiden eettisten ja moraalisten ohjeiden valossa, joita Kaivanto on katsonut AKHAlaisten edustavan.  [Myöhempi lisäys: Kaivanto on kuitenkin myöhemmin luvannut ottaa asian uudelleen käsittelyyn jos asiasta on esimerkiksi tuomioita. Juhani Siikalan vastuulla olleet yhtiökokouspäätökset on tuomittu hovioikeudessa pätemättömiksi.]

Kuten totesimme As Oy Mechelinin oikeusjutussa on osaltaan pelissä juuri Juhani Siikalan ammattitaito hallitusammattilaisena. Siikala on itse jo oikeuden istunnossa myöntänyt, ettei esimerkiksi kunnolla tiedä miten vastuuvapaudesta päätettäessä olisi toimittava. Itse oikeusjuttu on aiheutunut pitkälti juuri kokouksen puheenjohtaja toimineen Siikalan toiminnasta. Oikeudessa tämä rautainen hallitusammattilainen puolusti toimintaansa osaksi osaamattomuudella ja tietämättömyydellä. Viemällä asian hoviin Siikala saa vielä ”ilmaisen” yrityksen pelastaa mainettaan. Kuhanen, Asikainen ja Kanerva taas saavat mahdollisuuden laskuttaa yli 300 euroa tunnissa hovioikeuden käsittelystä.

Ja kaiken maksaa tietenkin As Oy Mechelinin hyväuskoiset osakkaat.

[Myöhempi lisäys: Näin sitten kävikin. Siikala sai ilmaisen yrityksen, joka ei kantanut hedelmää. Kuhanen, Asikainen ja Kanerva laskutti taloyhtiötä. Tämän lisäksi taloyhtiö joutui maksamaan myös vastapuolen kulut.]

Pitää sanoa, että alkaa olla aika absurdia.

Holbein_Danse_Macabre_19Asianajaja Hans Holbein nuoremman Kuoleman tanssista 1538.

Holbeinin reformistisessa renessanssitulkinnassa keskiajan kuoleman tanssi teemasta rikas asiakas maksaa asianajalle. Takana on köyhä vastapuoli, jolla ei ole varaa saada oikeutta. Kuolema kuitenkin muistuttaa, että myös asianajajan ja tämän rikkaan asiakkaan tuomion aika on koitattava. Sekulaarissa kulttuurisamme emme kuitenkaan voi odottaa enää ”jumalallista” oikeutta. Sen sijaan rahan merkitys oikeuden saannissa on yhä merkittävämpi. Talonyhtiöissä toiset voivat käydä oikeutta toisten rahoilla. Toisen osapuolen on taas maksettava itse oikeuden käyntinsä ja samalla osakkaina heidän on maksettava myös vastapuolen puolustuksesta, vaikka nämä olisivatkin väärässä ja loukanneet juuri heitä vastaan. Eikä kuolema enää muistuta lopullisesta oikeudenmukaisuudesta.