As Oy Mechelin Hovioikeudessa

Sivustolla kirjoitettiin aikaisemmin, että normaalisti käräjäoikeudesta saaman tuomion jälkeen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja eroaisi itse toimestaan, mutta näin ei varmastikaan tapahdu As Oy Mechelinissä. Oletimme, että päinvastoin, hallitus aikoo luultavasti käyttää lisää talonyhtiön yhteisiä varoja virheellisen toiminnan suojelemiseen.

Olimme asiassa oikeassa.

Asianajaja Laura Veltheim-Asikainen on odotetusti tehnyt Asunto Oy Mechelinin osalta valituksen hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden 19.3.2015 antamasta tuomiosta. Taloyhtiön hallitus ei siis suostu edelleenkään ottamaan vastuuta virheellisestä toiminnasta, vaan haluaa edelleen kuluttaa vielä enemmän taloyhtiön rahoja sen puolustamiseen.

Vielä ongelmallisempaa on, että käräjäoikeuden kumoamat päätökset koskivat hallitusten jäsenten henkilökohtaista vastuuvapautta. Hovioikeuteen valittamisessa ei siis ole millään lailla kyse talonyhtiön edun ajamisesta vaan päinvastoin näiden henkilöiden oman vastuuvapauden ajamisesta taloyhtiön mahdollisia vaateita vastaan. Toisin sanoen hallituksen puheenjohtaja on nyt päättänyt käyttää talon yhteisiä varoja pyrkiäkseen kumoamaan käräjäoikeuden tuomion, jolla hänen ja kolmen muun vuoden 2011-2012 hallituksen jäsenen (Siikala, Berglund, Korpinen) henkilökohtainen täysi vastuuvapaus on kumottu.

Asian vieminen hovioikeuteen tuleekin valitettavasti aiheuttamaan taloyhtiölle runsaasti lisää ylimääräisiä kuluja. Taloyhtiön vakuutus ei tule todennäköisesti näitä kuluja kattamaan ja lisäksi on varsin todennäköistä, että taloyhtiö joutuu myös maksamaan Koivusalojen kaikki kulut asiassa. Asian hovioikeuteen vieminen ei voi olla missään mielessä taloyhtiön etu sillä kuten jo todettiin kyse ei ole edes talonyhtiön vastuusta, vaan Sellin, Siikalan, Berglundin ja Korpisen henkilökohtaisesta vastuusta suhteessa taloyhtiöön. Nyt Kaarlo Sellin johtama hallitus kuitenkin pyrkii ajamaan näiden neljän henkilön omaa asiaa taloyhtiön yhteisillä rahoilla.

Totesimme myös aikaisemmin, että Laura Veltheim-Asikaisen itse kannattaa saada hallitus lähtemään hovioikeuteen, koska silloin hän voi rahastaa 300 euron tuntilaskutusta yhtiöltä, vaikka valitus ei menestyisikään. Tässäkin olimme valitettavasti oikeassa. Veltheim-Asikainen on tietenkin ollut valmis edelleen yhtiötä rahastamaan ja talon hallitus Veltheim-Asikaiselle vuorostaan asiasta maksamaan. Tosin ajaessaan vastuuvapautta Sellille, Siikalalle, Berglundille ja Korpiselle hän toimii paremminkin näiden edun asianajajana vaikka asiaan nyt käytetään taloyhtiön rahoja.

Veltheim-Asikainen onkin jo nyt laskuttanut yhtiöltä 3 000,80 euroa lisää valituksen tekemisestä. Veltheim-Asikainen on ollut asiassa yhteydessä erityisesti Kaarlo Sellin ja Rainer Liintolan kanssa. Tosin muunkin hallituksen on pitänyt valituksen tekeminen hyväksyä, mutta Veltheim-Asikaisen kanssa yhteydessä ovat olleet ennen kaikkea Kaarlo Sell ja Rainer Liintola.

Erityisesti hallituksessa istuvan grynderin Mika Hautalan osalta voi ihmetellä halua valittaa asiasta hovioikeuteen. Hautalahan ei ollut itse vielä tullut taloon nyt tuomitun toiminnan aikana ja ei ollut varsinaisesti siitä vielä vastuussa. Nyt vuorostaan luulisi Hautalan intressissä olevan ennen kaikkea rakentamiensa ullakkoasuntojen myyminen mahdollisimman hyvään hintaan. Mutta kuka täysjärkinen ihminen haluaa ostaa kallista ullakkohuoneistoa talosta, jossa hallitus käy oikeutta osakkaita vastaan talon rahoja vapaasti käyttäen vain oman vastuuvapautensa säilyttääkseen ja virheellistä toimintaansa puolustaakseen? Kuka ostaisi huoneistoa talosta, jossa hallituksen mielestä on ”edullisempaa” mennä oikeuteen, kun sopia osakkaiden kanssa tai korjata suosiolla virheitä? Mutta kuka tietää mitä Hautala tästä ajattelee. Erityistä tarkastusta vastaan äänestänyt Hautala ei ole myöskään halunnut selvittää avoimesti talonyhtiön asioita, vaikka tämäkään on tuskin mikään ullakkoasuntojen myyntivaltti.  Arkijärjellä sitä luulisi, että huoneistot menisivät paremmin kaupaksi, jos ullakon aikaisemmilla omistajilla, eli taloyhtiön osakkailla ei olisi epätietoisuutta siitä miten heidän omaisuuttaan on myyty ja nyt myydään taas eteenpäin ja ostajatkin voisivat olla varmoja kaiken avoimuudesta.

KARRIMYYNTIRAKENNUSOIKEUSSe, että nykyisestä hallituksesta Liintola ja Sell ovat erityisesti vielä hovioikeuteen halunneet mennä häviön uhalla, ei ole taas ihmeteltävää.  Käräjäoikeuden kumoamat päätökset eivät koskeneet varsinaisesti Rainer Liintolan vastuuvapautta, mutta juuri hän oli henkilö, joka teki käräjäoikeudessa kumotun päätöksen päätösehdotuksen ja voi nyt hallituksen jäsenenä käyttää talon yhteisiä rahoja yritykseen korjata omaa virhettään. Liitolan ja Sellin osalta asiassa näyttää olevan pelissä myös henkilökohtaisia tunteita. Koivusalo ja tämän perhe eivät nimittäin ole millään lailla Liintolan tai Sellin suosiossa. Sivustolla on mainittu kuinka Liintolan toimiessa varatoiminnantarkastajana hänen poikansa sai hallitukselta ullakon myynnin toimeksiannon ja samalla on mainittu myös pojan erillisestä aikaisemmasta petostuomiosta. Ei ihme, että juuri Rainer Liintola oli ehdottanut, että tehtäisiin (nyt käräjäoikeudessa kumottu) päätös hallituksen kaiken toiminnan hyväksymisestä ullakkohankkeessa.

On kuitenkin yhtiölle erittäin vahingollista ja sen edun vastaista, että Sell ja Liintola käyttävät tässä omavaltaisesti taloyhtiön yhteisiä rahoja ilman yhtiökokouksen suostumusta varsinaisesti oman asiansa ajamiseen.

Tosin Kaarlo Sell on tiedottanut, että ”mahdollinen päätös hakea muutosta alistetaan varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.” Mutta kuten taas jo aiemmin totesimme, tämä tarkoittaa päätöksen mahdollista jälkikäteistä hyväksyntää. Voi toki olla, että Sell on jo etukäteen varmistanut, että saa tarpeellisen määrän osakkaita päätöstä kannattamaan. Berglund ja Korpinen, joiden omasta henkilökohtaisesta vastuuvapaudesta on myös kyse, varmasti tätä kannattavat. Mutta onko muut talon osakkaat valmiit maksamaan yrityksestä suojella näiden henkilökohtaista vastuuvapautta heidän itsensä ja taloyhtiön mahdollisia vaateita vastaan? Tämä tuntuisi tietenkin täysin järjettömältä, mutta olemme oppineet, että mikään ei näytä olevan mahdotonta As Oy Mechelinissä.

Vähemmistö tulee joka tapauksessa vastustamaan yhtiön rahojen käyttöä tällä tavoin ja se tulee kiistämään tältä osin myös vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle, valmiina ajamaan vahingonkorvausta päätöksestä aiheutuneista yhtiön varojen käytöstä.

Lopuksi asialla on tietenkin myös moraalinen puoli, joka ei hallitusta tai Laura Veltheim-Asikaista näytä kuitenkaan vaivaavan. On nimittäin kaikille päivänselvää, että asiassa toimittiin tietoisesti väärin ja vähemmistön oikeuksia loukaten, mutta nyt yritetään edelleen kalliin asianajan avustuksella ja taloyhtiön yhteisiä rahoja käyttäen kumota tuon toiminnan saama juridinen tuomio.

Tosin mitään uusia argumentteja tai näyttöä ei Laura Veltheim-Asikaisella ole. Päinvastoin hän vetoaa vain kirjalliseen todisteluun asiassa, jossa oli kyse juuri virheellisistä pöytäkirjaan kirjaamisista. Hallituksen omien suullisten ”todistajien” nauhoitetut todistukset käräjäoikeudessa puhuvatkin Laura Veltheim-Asikaisen argumentteja vastaan. Itse asiassa jos asia menee hoviin, niin nyt Koivusaloilla on uusia selkeitä todisteita koskien hallituksen edustajien käräjäoikeudessa antamien todistusten virheellisyyttä.

Samoin Laura Veltheim-Asikainen yrittää edelleen väittää, ettei päätöksenä kirjattu päätös olisi ollut päätös, aivan kuin tämä täydellinen epäloogisuus menestyisi paremmin hovioikeudessa. Onkin suoraan sanoen aivan käsittämätöntä, että virheellistä päätöstä ei voitu alun perin kumota ilman käräjäoikeutta. Sen sijaan palkattiin 300 euron tuntilaskutuksella asianajaja jankkaamaan absurdisti, ettei kirjattu päätös, olisikaan päätös. Vielä kafkamaisempaa on, että nyt samaa toimintaa ollaan valmiita jatkamaan hovioikeudessa ja koko taloyhtiö ja sen osakkaat joutuvat edelleen kustantamaan kalliin oikeusprosessin muutaman henkilön toimien suojelemiseksi ja vieläpä yrittääkseen saada näille henkilökohtaisen vastuuvapauden yhtiön ja sen muiden osakkaiden edun vastaisesti.