Taistelu Orfeuksesta esitelmä

As Oy Mechelinissä on käyty pitkää kamppailua Bruno Tuukkasen Orfeus -lasimaalauksen ja Salomo Wuorion koristemaalausliikkeen tekemän huoneiston B50 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan eteishallin säilymisen osalta. Pitkän prosessin jälkeen eteishalli ja lasimaalaus on lopulta saatu suojeltua ja näin eteishalli ja lasimaalaus on ainakin osittain säästynyt sitä uhanneelta tuholta talon ullakkorakennusprojektissa. Tämä siitä huolimatta, että talonyhtiön hallitus on käyttänyt täysin kohtuuttomia summia palkatessaan insinöörikonsultteja talon yhteisistä rahoista vastustamaan eteishallin ja lasimaalauksen suojelua.

Orfeuksen suojelun pitkässä prosessi on ollut samalla kyse yleisemmästä kulttuuripolitiikasta, jossa erilaiset toimijat ja intressit suojeluviranomaisista gryndereihin, rakennusvalvonnasta kaupunginosayhdistyksiin ovat kohdanneet toisensa ja kulttuurihistorialliset arvot ovat joutuneet taistelemaan lyhytaikaisen voitontavoittelun ja suojeluvastaisen asenteen puristuksissa säilyttääkseen palan ainutkertaista kulttuuri- ja rakennusperintöä.

Me kauhistelemme Isiksen brutaalia tapaa tuhota ihmiskunnan yhteistä kulttuuriperintöä Lähi-idässä, mutta vaikka meillä Suomessa on hyvin paljon ohuempi ja niukempi kulttuuri- ja rakennusperintö, ei sen arvostukselle näytä löytyvän sen enempää konkreettista ymmärrystä omassa kulttuurissamme siitä huolimatta, että kulttuuriperinnön arvostus kaikuu usein juhlapuheissa ja on jopa kirjattu itse perustuslakiin kaikkien velvollisuutena.

Yhtenä esimerkkinä tapaus Orfeus kertookin sitä miten hankalaa ja vaivalloista on konkreettisesti ja käytännössä toteuttaa perustuslakiin kirjattua kaikkien kansalaisten velvollisuutta huolehtia kulttuuriympäristöstä silloin kuin poliittinen ja kulttuurinen ympäristö suhtautuu muuten tähän perintöön piittaamattomasti tai jopa vihamielisesti.

Jaamme tässä politiikan tutkija Markku Koivusalon kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä pitämän esitelmän rakennus- ja kulttuuriperinnön suojelupolitiikasta Suomessa erityisesti Orfeus -tapauksen valossa. Taistelu_Orfeuksesta_esitelmä