Tarkennusta hallinnon kuluihin

Yhtiökokouksessa vaadittiin selkeämpää tarkennusta ja erittelyä talon käsittämättömistä yli 70 000 euron hallintokuluista. Vaikka isännöitsijä oli aluksi nihkeä erittelyä antamaan, niin lopulta jonkinlainen kirjallinen tarkempi erittely luvattiin hallituksen osalta tulevassa tiedotteessa antaa.

Talonyhtiön hallitus onkin nyt Kaarlo Sellin kirjoittamassa tiedotteessa yrittänyt antaa yhtiökokouksessa pyydettyä tarkempaa erittelyä hallintokuluista. Valtavia hallintokuluja Sell puolustaa talonyhtiön käynnissä olevien hankkeiden aiheuttamilla kasvaneilla hallintotarpeilla. Emme tietenkään voi tietää missä lukuisissa kokouksissa isännöitsijä on remonttien osalta ollut, mutta ainakaan talossa häntä ei ole näkynyt eikä hän sen enempää ole ollut juuri yhteydessä osakkaisiin. Lähes kaikki remonttiasiat tältä osin ovat hoituneet lähinnä osakkaiden ja urakoitsijoiden itsensä välisenä suorana yhteydenpitona. Tässä suhteessa isännöintikulut vaikuttavat aivan poskettomilta. Mutta isot remontithan ovat juuri sellaisia missä hallintokuluja voidaan kasvattaa sopivasti remontteihin vedoten. Ja kun katsoo remonttien toteutumista ja edistymistä talossa niin ei voi kuin ihmetellä missä tämä kasvanut hallintotarve on todellisuudessa näkynyt.

Ja tietenkin kasvaneiden hallintotarpeiden lisäksi Sell syyttää tapansa mukaan myös Koivusaloja suoraan lisäkulujen aiheuttamisesta oikeuskäsittelyjen ja suojeluesitysten takia. Nämä kulut ovat kuitenkin aivan Kaarlo Sellin itsensä aiheuttamia koska tämä ei ole halunnut yhtiökokouksen pöytäkirjoja korjata tai asioita sopia ja lisäksi on pyrkinyt väen vänkää estämään Koivusalojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan eteishallin suojelun. Kaikki nämä kulut ovat myös hallituksen itsensä ostamia palveluja ei mitään Koivusalojen tilaamia kuluja.

Mutta katsotaanpa nyt sitten mitä ”tarkempia” lukuja Kaarlo Sell tiedotteessaan osakkeenomistajille tarjoaa. Sell nimittäin toteaa, että ”toivottavasti nämä tilikirjan tiedot selkeyttävät kokouksessa käytyä keskustelua”.

Valitettavasti tiedot eivät selkeytä tilannetta kun osittain koska niissä ei edelleenkään selviä kunnolla kenelle ja mitä on maksettu ja niissä on yritetty esittää isännöintikulut lähes puolet alhaisempina todellisista kuluista.

Sell antaa osakkaille seuraavia lukuja, joiden pitäisi perustua kirjanpidossa käytettyyn jaotteluun.

Hallintokulut yhteensä                                                                      70 759, 50

Maksut isännöintiyritykselle yhteensä                                       20 100, 53 €

(Näitä kuluja olisivat Sellin selvityksen mukaan: Sopimusveloitukset 11 703 €; Erillisveloitukset 4992,91€; Isännöitsijätoimiston hallituksen kokouspalkkiot 1930,76 €; Isännöitsijätoimiston yhtiökokouspalkkiot 1473,86 €) = 20 100,53 €

Mutta sitten ilmoitetaankin, että tämän lisäksi on seuraavia kuluja

Toimisto ym. hallintok. mm .postitus ja kopiointi 1998,88 €; Monistekulut 6424,16€; Postikulut 1671,15€; ATK kulut /Sähköinen kirjanpito 804,50€; Toimistotarvikkeet 1426,54 €; Muu toimisto- ja hallintokulut/ isännöitsijätoimisto 5279,93€.

Nämä kulut ovat siis 17 605,16€

Kyseessä on siis isännöintipalkkion ja isännöinnin erillisverotuksen päälle tulevista postitus-, kopiointi- ja toimistokuluista. Itse sähköinen kirjanpitokin on nyt veloitettu erikseen. Pelkät monistekulut ovat 6424,16 €.

Voidaan kysyä mitä muuta nämä ovat kuin juuri isännöintikuluja. Ja kenelle ihmeelle ne olisi maksettu jos ei isännöitsijälle. Kuitenkin Kaarlo Sell oli aluksi ilmoittanut että maksut isännöintiyritykselle olisivat olleet yhteensä 20 100, 53.

Nyt tähän summaan tuleekin itse asiassa lisää 17 605,16€ eli yhdistettyinä isännöintikulut olisivat näiden lukujen mukaan 37 705, 69€.

Aivan huikea summa isännöinnistä.

Muita Sellin mainitsemia kuluja ovat

Maksut tilintarkastustoimistolle 1116 €; Tilavuokrat kokouksiin 792,55 €; Puhelinkulut vesimittariliittymästä 36,11 €; Pankki ja maksuliikenne/ Nordea omaisuuden hoito 1020,57 €; Perintäkulut Intrum Justia 31€.

Yhteensä                                                                    2996,23 €

37 705 euron isännöintikulujen takia tässä on nyt kasassa hallintokuluja yhteensä jo 40 702,19 €

Sitten tulevat taas hyvin erikoiset epämääräiset kulut

Jukka Soikkelille maksetut asiantuntijapalkkiot ovat 2999,20 €

Soikkeli on toiminut tilikaudella kahdessa yhtiökokouksessa puheenjohtajana. Summa on huomattava ja yli kaksinkertainen isännöitsijän veloittamiin yhtiökokouspalkkioihin. Asianajaja on tietenkin kalliimpi kuin isännöitsijä, mutta ottaen huomioon, että Soikkelia ei voi myöskään pitää minään neutraalina toimijana, vaan tämä on lähinnä hallituksen omaksi avukseen yhtiökokousta pitämään palkattu puheenjohtaja, eivät kulut ole millään tavalla perusteltuja talonyhtiön kokonaisuuden kannalta. Vielä vähemmän ne ovat perusteltuja vähemmistön kannalta, jolla ei ole ollut mitään sanomista Soikkelin palkkaamiseen myös heidän rahoillaan. Herää myös kysymys ovatko nämä vain yhtiökokoukseen osallistumiskuluja vai voisiko tässä olla myös muita tuntikuluja vaikkapa kokouksen ”strategisesta” valmistelusta hallituksen kanssa?

Muhosen kanssa käydyn urakkariidan kuluiksi on merkitty  10 083, 20 €

Näiden riitakulujen muodostuminen on myös yllättävää siinä suhteessa, että märkätilaremonttia tilaamassa ja johtamassa piti olla putkiremonttiasiantuntija esiintyneen Juhani Siikalan sisältämä asiantuntijatiimi, kaikki sopimukset piti olla lähes vedenpitäviä ja yhteistyön urakoitsijan kanssa piti sujua loistavasti. No nyt tämä vedenpitävyys ei näemmä ole ollutkaan niin vankkaa sen enempää sopimusten kuin tehtyjen korjaustenkaan osalta.

Lisäksi Kaarlo Sell tietenkin esittää

Osakas Koivusalon toimintaan liittyvät kulut  16 633,18

Kaarlo Sell ei kerro mistä nämä kulut koostuvat tai kenelle ne on maksettu ja mihin toimintaan? Koko otsikko on tilinpidollisesti omituinen ja harhaanjohtava. Eihän kyse ole mistään maksuista Koivusaloille vaan hallituksen itsensä ostamista palveluksista ja tekemistä toimista. Mitä palveluita hallitus on tällä summalla ostanut ja keneltä ei selviä asiasta, vaan nämä esitetään virheellisesti ikään kuin Koivusalon kuluina. Sell on maininnut aluksi oikeuskulut ja suojeluesityskulut, mutta kuten jo todettiin kummassakin asiassa Kaarlo Sell on itse aktiivisesti ollut näitä kuluja aiheuttamassa ja palveluja asiantuntijoilta ostamassa. Otsikko voisi olla: ”Kaarlo Sellin toimintaan liittyvät kulut”. On täysin käsittämätöntä, että isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja voivat esittää tällaisia mielivaltaisia summia ikään kuin osakkaan aiheuttamina kuluina lainkaan eksplikoimatta miten osakas olisi näistä summista mukamas vastuullinen ja kenelle ne edes on maksettu ja mistä toiminnasta?

Tiedotteessaan Sell myös väittää tai uhkailee, että nämä kulut tullaan perimään Koivusaloilta. Anteeksi kuinka? Minkä tähden Kaarlo Sell ajattelee, että hän voisi periä hallituksen omaksi avukseen palkkaamien palvelun tarjoajien kuluja yhdeltä osakkaalta, joka ei ole millään tavoin juridisesti vastuussa näistä kuluista. Ainoa taho, jolta näitä kuluja voitaisiin lain mukaisesti periä, on talonyhtiön hallitus ja Kaarlo Sell itse. Näin ei kuitenkaan tule käytännössä tapahtumaan, koska enemmistö osakkaista on valmis maksamaan siitä, että hallitus on esimerkiksi yrittänyt aktiivisesti estää talon kulttuurihistoriallista arvoa suojelevan suojeluesityksen.

Lopuksi eritelyn yhteenlaskettu summa on 70 417, 78 €, joka ei sekään vastaa täysin esitettyä 70 759, 50 € kokonaissummaa. Mutta se, että edes annetut luvut eivät näytä täsmäävän ei varmasti ole mikään yllätys kenellekään.