Uusi hallitusammattilainen Teemu Johansson

Taloyhtiöön siis palkattiin vähemmistön ankarasta vastustuksesta huolimatta taas uusi ”hallitusammattilainen” Teemu Johansson. Mies tulee jälleen AKHAN kautta ja on saanut isännöintikoulutusta Kiinkossa. Muuten hänellä on tutkinto Helsingin teknillisen oppilaitoksen sähkövoimatekniikan linjalta ja ammattikokemusta toimimisesta talonmiehenä ja isännöitsijänä. Mutta miksi ihmeessä taloon tarvitaan nyt lisää erikseen palkattua isännöintikokemusta? Talonyhtiössä on jo isännöijä ja huoltoyhtiö, joille kummallekin maksetaan todella paljon.

Talonyhtiön hallituskulut olivat vuonna 2014 noin viisinkertaiset verrattuna Suomen keskiarvoon ja pelkät isännöintikulut ovat todella suuret. Nyt osakkaiden pitää siis maksaa edelleen lisää ns. ”isännöintiasiantuntemuksesta”. Jos tästä on ollut puutetta talossa, niin miksi  Johanssonia ei palkattu isännöitsijäksi. Mitään varsinaista syytä palkata ulkopuolista hallitusammattilaista ei nimittäin ollut.

Todellinen syy Johanssonin palkkaamiseen oli pyrkimys pitää vähemmistön edustajat poissa hallituksesta ja heidän omaisuuttaan koskevista päätöksistä. Tällainen toiminta, jossa enemmistö päättää palkata tarpeetonta lisäapua itselleen talon yhteisillä varoilla vähemmistön haitaksi, on selkeää varojen väärinkäyttöä vaikka enemmistö sen puolesta äänestäisikin.

Hallitusammattilaisen pitäisi ymmärtää tämä itsekin. Kun Johansson huomasi, että talon osakkaita ja asukkaita oli ehdolla hallitukseen, olisi hänen pitänyt ymmärtää kieltäytyä tehtävästä, jos hän todella vilpittömästi olisi ajamassa kaikkien osakkaiden ja yhtiön etua. Miksi hän ei näin tehnyt?

Hallitusammattilaisia tulisi palkata taloon vain silloin kuin näille on todellista tarvetta ja palkkaamisella on kaikkien osakkaiden suostumus. On lähtökohtaisesti täysin ristiriitaista väittää, että hallitusammattilainen, joka on palkattu pitämään vähemmistön edustajat ulkona hallituksessa, olisi neutraali tekijä tai edustaisi kaikkien osakkaiden etua.

Kysyimme kirjallisesti Teemu Johanssonilta hänen näkemystään toimintansa moraalisista sekä tulkintaansa asunto-osakeyhtiölaissakin mainitusta laittomasta varojen jaosta, johon kuuluu muun muuassa juuri tarpeettoman ja ylimääräisten palvelujen ostaminen yhteisillä rahoilla vain joidenkin (vaikka nämä olisivat enemmistö) osakkaiden eduksi. Tässä Johansson oli huomattavasti asiallisempi suhteessa Juhani Siikalan, joka ei koskaan vastannut mihinkään osakkaiden kysymyksiin ja Johansson vastasi nyt meille ja lupasi myös luvan vastauksensa julkaisemiseen ja kommentointiin tällä sivustolla:

Vastaus on osoitettu Markku Koivusalolle.

”Käsityksesi siitä, että tulisin toimimaan sinua ja sinun etujasi vastaan, on väärä – olettaen että etusi ovat taloyhtiön edun mukaisia. En tule väitteesi mukaisesti olemaan taloyhtiön hallituksessa vain pitääkseni jotain henkilö/joitain henkilöitä poissa hallituksesta ja voin luvata, että tulen tehtävässäni toimimaan vain ja ainoastaan taloyhtiön ja sen osakkaiden edun mukaisesti. Valintani ei siten ole mielestäni etujesi vastaista.

Taloyhtiön hallitukseen voidaan valita kuka tahansa tietyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö. Minulta tähän tehtävään pyydettiin tarjous ja koska tehtävä on ominta osaamisaluettani, tarjouksen annoin. Uskon, että kokemukseni ja koulutukseni alasta hyödyttää jatkossa taloyhtiötä huomattavasti sekä että olen palkkioni arvoinen. Tarjoukseni mukainen tuntipalkkio on noin 10 euroa vähemmän, mitä kirjoituksessasi mainitset. Hinta on aivan normaali Akhan hallitusammattilaisen perimä palkkio ja jokainen varmasti muodostaa siitä oman kantansa, onko se kallis vai ei. Täytyy tietysti muistaa, että yhtiökokous päätti myös muille hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista, joten palkkioni ei ole suora lisäys taloyhtiön kustannuksiin.

Minulla on kokemusta kiinteistöalasta noin 25 vuodelta. Näiden vuosien aikana olen selkeästi huomannut sen, että hyvin hoidetun taloyhtiön peruskulmakivenä on toimiva hallinto sekä sen keskinäinen luottamus ja toimintakyky. Jos tämän peruskulmakiven säröttömyyden vaalimiseksi ja asiantuntemuksen lisäämiseksi taloyhtiön yhtiökokous päättää valita hallitukseen hallitusammattilaisen, en katso tässä olevan mitään väärää tai laitonta varojenjakoa.” (Teemu Johanssonin vastaus)

Vastauksena Teemu Johanssonille toteamme.

  • Johansson on jo lähtökohtaisesti toiminut etuamme vastaan asettumalla ylimääräisiä hallintokuluja aiheuttavana hallitusammattilaisena ehdolle talonyhtiön hallituksen vaalissa, jossa tarkoitus oli jättää vähemmistön edustaja hallituksen ulkopuolelle.  Asunto-osakeyhtiön hallinnon niin sanottu lojaliteettivelvollisuus koskee hallituksen jäsenten suhdetta yhtiön kaikkiin osakkeenomistajiin ja näiden yhdenvertaiseen kohteluun.
  • Olemme korjanneet Teemu Johanssonin veloittaman palkkion. Se on siis 111,60 euroa tunnilta. Kun Johansson ilmoittaa ettei hänen palkkionsa ole suora lisäys talonyhtiön kustannuksiin koska yhtiökokous päätti myös muille hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta, hän antaa  väärän kuvan talolle aiheuttamistaan lisäkustannuksista. Hallituksen jäsenille päätetyt palkkiot ovat huomattavasti pienempiä ja kokouspalkkioita eivät suinkaan tuntilaskutusta. Johanssonin palkkio on tuntilaskutusta. Kahden tunnin kokouksesta hallituksen jäsenelle maksetaan noin viisikymmentä euroa, Johanssonille 223,20 euroa. Viiden tunnin yhtiökokouksesta hallituksen jäsenet eivät veloita mitään, Johansson veloittaa 558 euroa. Vuodessa kuluja aikaisemmasta hallitusammattilaisesta Siikalasta tuli jo aikoinaan yli 5000 euroa vaikka näitä ei ole hallitus ilmoittanut tarkasti. Aiheuttamiensa sotkujen takia yhtiökokouksen puheenjohtajana Siikala tuli tietenkin vielä huomattavasti kalliimmaksi taloyhtiölle. Siikala tosin toimi myös yhtiökokouksen puheenjohtajana, mutta nykyään hallitus on palkannut siihenkin vielä kalliimpia juristeja. Onko nyt tarkoitus maksaa yhtiökokouksissa Johanssonille 111,60 euroa siitä, että hän istuu paikalla ja lisäksi sitten erikseen palkatulle yhtiökokouksen puheenjohtajalle palkkioita. Miksi Johansson virheellisesti väittää, että hänen palkkionsa ei olisi suora lisäys yhtiön kuluihin? Onko tämä talonyhtiön edun mukaista? Miksi hän ei voi rehellisesti ja totuudenmukaisesti sanoa, että hänen palkkionsa on suora lisäys yhtiön kuluihin ja antaa arvionsa siitä mitä nämä lisäkulut tulevat olemaan hänen osaltaan vuodessa.
  • Teemu Johansson ilmoittaa, että hänen mukaansa taloyhtiön hallituksen tulee olla särötön ja jos taloyhtiön yhtiökokous päättää valita hallitukseen hallitusammattilaisen, hän ei katso tässä olevan mitään väärää tai laitonta varojenjakoa. Johansson ei perustele miten muka tämä ei olisi laitonta varojenjakoa. Johansson puolustaa hallituksen säröttömyyttä, ei suinkaan kaikkien osakkaiden yhdenvertaista kohtelua tai itse talonyhtiön yhteisen hengen luomista mihin ei kuulu toisten osakkaiden oikeuksien polkeminen enemmistön tuella. Taloyhtiön ongelmat johtuvat juuri siitä, että hallitus on ollut särötön toimissaan vähemmistö-osakkaiden etuja vastaan ja kieltäytyessään edes noudattamasta asunto-osakeyhtiölakia heidän osaltaan.Jos Johansson haluaa edelleen tukea toimintaa, jossa hallitus kieltäytyy toimittamasta osakkaille lain mukaisia tietoja ja päätöksiä heidän huoneistoistaan ja kieltäytyy suorittamasta sille kuuluvia velvollisuuksia näiden osalta sekä kommunikoi näiden kanssa lähinnä uhkauksin tai vastaamatta jättämättä, niin silloin Johansson ei varmasti aiheuta säröjä hallituksen aikaisempaan toimintaan. Mutta jos hän todella aikoo huolehtia kaikkien osakkaiden yhdenvertaisista oikeuksista on hänen luultavasti pakko noita säröjä aiheuttaa sillä ainakin aikaisemmin hallitus on kieltäytynyt tällaisista toimista. Saammekin nähdä onko Johanssonille tärkeämpää hallituksen säröttömyyden vaaliminen vai lain noudattaminen ja kaikkien osakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Koivusalot ovatkin nyt kutsuneet  Johanssonin tutustumaan heidän huoneistossaan hallituksen vastuulla oleviin puutteisiin ja käymään läpi myös muut epäselvyydet heidän osaltaan. Toivomme, että Johansson lunastaa näiltä osin lupauksensa toimia kaikkien yhtiön osakkaiden etujen yhdenvertaisesta huolehtimisesta ja samalla myös toimittaa Koivusaloille näille lain mukaan kuuluvat päätökset heidän huoneistojaan koskevista päätöksistä.

Johansson on kuitenkin ilmoittanut etteivät nämä asiat hänelle kuulu eikä muutenkaan osakkaille vastaaminen kuulu hänen normaaliin liiketoimintaansa. Kuitenkin hän nostaa näiltä osakkailta palkkaa osallistumalla päätöksiin heidän huoneistojensa asioista, joihin hän ei edes halua tutustua.  Samalla kieltäytyessään käsitelemästä näitä asioita hän osallistuu juuri siihen tiettyjen osakkaiden etuja vastaan kohdistuvaan toimintaan mitä hän lupasi olla harjoittamatta.

Myöhempi 2017 lisäys: Teemun sittemmin positiivisesti muuttuneesta asenteesta talonyhtiön puheenjohtajana katso hallitusammattilainen Johansson. Odotamme muutoksen toivottavasti myös jatkuvan.