Lasimaalauksen kohtalosta ja puuta heinää patterista

kupoli

Sivustolle on tullut kyselyjä Bruno Tuukkasen lasimaalauksen kohtalosta.

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt lasimaalauksesta ja eteishallista rakennussuojelupäätöksen, jonka tosin ympäristöministeriön on vielä vahvistettava. Tämä päätös on onneksi mahdollistanut eteishallin ja maalauksen säilymisen ullakkoremontissa ja myös ullakon urakoitsija Wareco on luvannut korjata halliin remontissa tulleet vauriot ammattirestauroijan kanssa.

Tässä pitääkin huomauttaa, että huolimatta ullakkorakentamisen aiheuttamista jatkuvista haitoista ja vahingoista yläkerran asunnoille, Warecon työnjohtaja Ketola on kuitenkin ollut hyvin asiallinen ja valmis kykynsä mukaan yrittämään näitä vahinkoja korjata.

Sen sijaan talonyhtiön hallituksen osalta on uskomatonta, että itse eteishallin ja lasimaalauksen säästämiseen ullakkoremontissa tarvittiin näiden erityinen suojelupäätös. Talonyhtiön hallitus ei ole ainoastaan ollut piittaamaton hallin kohtalosta vaan on käyttänyt merkittäviä summia aktiiviseen eteishallin suojelun vastustamiseen palkkaamalla konsultti Olli Huhdin kirjoittamaan asiasta pitkiä vastineita. Tarkkoja summia hallitus ei ole ilmoittanut, mutta se on esimerkiksi varannut pelkästään 2014 talousarviossa korjauskulujen (!) alla 25 000 euroa (!) eteishallin suojeluesityksen vastustamiseen. Toisin sanoen hallitus ei ole ainoastaan vastustanut talon kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä, vaan on vielä kuluttanut huomattavia määriä yhteisiä rahoja, jotta ullakon ostaneen grynderin ei olisi tarvinnut piitata noista arvoista.

Voidaan tietenkin kysyä, eikö talon hallituksen olisi paremminkin pitänyt alusta asti tukea suojeluesitystä? Ja ennen kaikkea, eikö talonyhtiön etuja puolustavan hallituksen pitäisi huolehtia siitä, ettei jo myydyn ullakon grynderi turmelisi yhtiön arvokkaita sisätiloja? No As Oy Mechelinissä grynderi tietenkin istuu itse hallituksessa ja talonjohto on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan siihen, ettei grynderille tulisi rakentamisesta mitään lisäkuluja vaan nämä kulut tulisivat osakkaiden niskoille.

Valokuitu-Orfeus

Tosin lopulta lasimaalaus varsinaisena luonnonvalon valaisemana lasimaalauksena kuitenkin turmeltuu. Tämä erityinen ja ainutkertainen 87 -vuotta paikoillaan ollut kulttuurihistoriallisesti erityinen rakenne sai lopulta väistyä, jotta grynderi saisi hieman suuremman voiton yläkerran ullakkohuoneistosta. Suojelupäätös jätti nimittäin esitykseen porsaan reiän, jossa lasimaalauksen valaistus vaadittiin säilytettäväksi, mutta ei ehdottomasti vaadittu luonnonvalon säilyttämistä. Myös Museoviraston antamista valaistusta koskevista kolmesta vaihtoehdosta yksi käsitti vanhan ratkaisun (luonnonvalo ja keinovalo), yksi ainoastaan luonnonvalon ja yksi ainoastaan keinovalon. Tietenkin talonyhtiö käytti taas hyväkseen tätä porsaanreikää ja valitsi siis vaihtoehdoista sen mikä vastasi vähiten aikaisempaa ratkaisua ja oli lasimaalauksen ja itse talon rakennushistorialliselle erityisyydelle kaikkein surkein, mutta tietenkin taas kaikkein edullisin grynderille, eli pelkän keinovalaistuksen.

Rakennusluvassa tosin valokuilu oli määrätty säilytettäväksi, mutta koska vanha kuilu purettiin, niin myös rakennusvalvontavirasto suostui poikkeamiseen tältä osin rakennusluvasta. Tämä siitä huolimatta, että virastopäällikkö Jääskeläinen oli henkilökohtaisesti luvannut, että koska kuilu on rakennusluvassa, se myös siellä pysyy. Jos vanha kuilu puretaan, tilalle rakennetaan kuulemma uusi. No tällaisiin henkilökohtaisiin lupauksiin ei näemmä voi luottaa, sillä näin ei siis lopulta käynyt. Grynderin voitontavoittelu ja etu ohitti kulttuurihistorialliset arvot ja kaikki muut vaihtoehdot.

Orfeus ei enää laula tähtitaivaan alla vaan ainoastaan valokuitujen loisteessa.

Itse keinovalon eteishalliin asettamisesta on kuitenkin päästy osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. 9.4. 2015 pidettiin eteishallissa palaveri, jossa paikalla olivat Museoviraston ja Warecon edustajat ja keinovalaistuksen sähköasentajat. Kaikki nämä olivat erittäin asiallisia ja valmiita sopimaan kaikista toimenpiteistä.

Sen sijaan Loftmen Oy:n edustaja ei ollut tullut paikalle. Kaarlo Sell taas oli suostunut tulemaan paikalle talonyhtiön edustajana kun Koivusalot olivat ilmoittaneet, etteivät he suostu enää pitämään palavereja, jossa kaikki muut toimijat kokoontuvat yhteen ja sopivat asioista ja sitten talonyhtiön johto torppaakin kaiken sovitun ja ollaan taas nollapisteessä.

Itse keinovalaistuksen asentaminen eteishalliin ja huoneistoon saatiin siis sovittua myös huoneiston haltioita tyydyttävällä tavalla ja turmelematta enempää eteishallia. Sähköasentajat kykenivät myös säilyttämään vanhan koskettimen. Tällä kertaa Sellilläkään ei ollut tähän asiaan huomauttamista.

Sen sijaan kysymykset varsinaisista huoltovastuista ja korvauksista koskien huoneiston yhden ”ikkunan” poistamista ja sen luonnonvalon korvaamista jatkuvalla sähkövalaistuksella jäivät taas auki. Sell myönsi, että jonkinlainen huoltorasite yläkerran ullakkohuoneistoon tullaan merkitsemään. Mutta varsinainen rasitteen laatu, kysymys huoltovastuista ja niiden toteuttamisesta, ja koko kysymys korvauksista, olivat jälleen asioita, joista Sell ei suostunut esittämään mitään konkreettista huoneiston omistajille vaan ilmoitti, että nämä ovat talonyhtiön ja rakennuttajan välisiä asioita, joista hallitus tulee päättämään.

Eli jälleen edettiin tutuksi käyneen kaavan mukaan. Muiden toimijoiden kanssa on mahdollista sopia avoimesti ja selvittää asioita, mutta kaikki talonyhtiötä varsinaisesti koskevat asiat myös osakkaiden omien huoneistojen kohdalta päätetään ”joskus ja jossakin” hallituksen osalta osakkaita konsultoimatta.

Eteishallin patterista

Tilaisuudessa otettiin esille myös nyt suojellusta eteishallista putkiremontissa pois kytketty patteri, jota talonyhtiö ei ole toisaalta suostunut korjaamaan, mutta ei myöskään sitten poistamaan ja korjaamaan poiston aiheuttamia vahinkoja. Sen sijaan hallitus on jättänyt toimimattoman patterin paikalleen. Muut paikalla olijat olivat sitä mieltä, että kun eteishallia joudutaan nyt korjaamaan ullakkoremontin jäljiltä restauroijan kanssa, olisi patterikin hyvä samalla korjata tai poistaa.

Mutta Sell ei taaskaan halunnut asiasta sopia. Hän väitti, että patteri oli kuulemma päätetty poistaa jo putkiremontin alkuvaiheessa. Mutta kun Koivusalo pyysi saavansa tämän päätöksen kirjallisena, Sell ei luvannut sitä toimittaa. Todennäköisempää onkin, että patteri poistettiin putkiremontissa vahingossa, kuten putkiremontin urakoitsija ensin ilmoitti ja luultavasti sen tähden ettei putkisuunnitelmia oltu tehty kunnolla. Samasta linjasta nimittäin poistetiin myös vahingossa alakerran liikehuoneiston patteri, mutta se on suostuttu sinne palauttamaan koska kyse oli ainoasta patterista huoneistossa. Johtuuko se, että ”suunnittelemattomuutta” ei voida kuitenkaan näissä omituisissa pattereiden poistoissa myöntää siitä, että Finnmap Consultingin olisi pitänyt suunnitelmat tehdä?

Samoin Sell väitti taas kerran, että asiasta oli tehty lämmön riittävyyden kartoitus, mutta ei taaskaan luvannut tuota kartoitusta toimittaa tai ilmoittaa kuka sen oli tehnyt ja milloin. On perin kummallista, että aina vedotaan erilaisiin selvityksiin ja asiakirjoihin, mutta sitten näitä ei kuitenkaan koskaan ole saatavilla. No ainakin talon energiatodistuksen on tehnyt tai paremminkin päivittänyt 2013, Heidi Sell.

Huomattavaa oli kuitenkin, että nyt Kaarlo Sell kuitenkin väitti, että hallitus olisi kyllä patterin kokonaan poistanut, jos heidän olisi annettu tehdä tämä. Uskomatonta! Aikaisemmin hallitus nimittäin ilmoitti täysin päinvastoin, että Koivusalojen olisi itse poistettava tämä hallituksen poistettavaksi määräämä patteri. Nyt siis Sell ilmoitti, että talonyhtiö suorittaisi poiston. Kuitenkaan itse poistosta ja vaurioiden korjaamisesta ei taaskaan voitu sopia konkreettisesti.

Onkin ihan mahdotonta sopia tai tehdä mitään toimijan kanssa, joka väittää toisena päivänä toista ja toisena täysin päinvastaista. Koivusalot eivät nyt haluaisi lähteä tämän patterin takia taas käräjöimään, mutta onko niin, että Sell suostuu virheet korjaamaan vasta käräjäoikeuden tuomion kautta? Kalliiksi tällainen toiminta tietenkin tulee koko talonyhtiölle.