Tuomio 19.3.2015

tuomio

Helsingin käräjäoikeus on antanut 19.3.2015 tuomion 19.9.2012 vireille laitetusta As Oy Mechelinin yhtiökokouksen päätösten moitteesta.

Tuomiossa:

  • Asunto Oy Mechelin yhtiökokouksen 19.6.2012 tekemä päätös nro 8 kumotaan.
  • Asunto Oy Mechelin yhtiökokouksen 19.6.2012 tekemä päätös nro 9 kumotaan siltä osin kuin vähemmistö on tyytynyt enemmistön tahtoon.
  • Asunto Oy Mechelin velvoitetaan suorittamaan Martti Koivusalolle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 8.000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.
  • Muut vaatimukset hylätään.

Fiat justitia ja oikeus on voittanut.

justitiaHelsingin käräjäoikeuden tuomiopäätös luo uskoa oikeusjärjestelmään ja siihen, että osakkailla on mahdollisuutta hakea oikeutta ja sitä vielä saada, vaikka heitä vastaan asettuisivat kiinteistöalan johtavat ja kalliit lakimiehet kaikella tarmollaan. Se myös muistuttaa siitä, ettei enemmistön siunauksellaankaan talonyhtiöissä tule toimia Asunto-osakeyhtiölain vastaisesti.

Valtio-opillisesta näkemyksestä tuomiossa ihmetyttää ainoastaan, ettei siinä kumottu myös moitittua kohtaa 14 ja hallituksen valintaa pakettina. Tosin tämä olisi käytännössä aiheuttanut ongelmallisen tilanteen. Mitä olisi merkinnyt jos vuoden 2012 hallitus olisi julistettu jälkikäteen kokonaisuudessaan laittomaksi? Koivusalo oli myös sovintoesityksessä valmis jättämään tämän kanteen kohdan 14 pois, jos hallitus olisi suostunut korjaamaan pöytäkirjat kohtien 8 ja 9 osalta eli kumoamaan päätöksen 8 ja korjaamaan päätöksen 9 vähemmistön vastustuksen huomioivaksi.

Hallitus ei kuitenkaan halunnut asiaa lainkaan sovitella vaan se halusi mennä välttämättä kalliiksi käyneeseen kaksipäiväiseen pääkäsittelyyn, jossa siis hävisi jutun kohtien 8 ja 9 osalta ja aiheutti näin talonyhtiölle aivan turhia kuluja yrittäessään väen vänkää puolustaa virheellistä toimintaansa.

Toivottavasti nyt valtakirjoja talonyhtiön hallitukselle puutteellisella asioihin paneutumiselle toimittava enemmistökin vihdoin heräisi ymmärtämään ettei talonyhtiötä voi johtaa vähemmistön oikeuksista ja asunto-osakeyhtiölaista piittaamatta.

On myös käsittämätöntä jos ihmiset haluavat erityisesti maksaa virheellisestä toiminnasta ja sen suojelemisesta.