Yhtiökokous 5.3.2015 erityisen tarkastuksen järjestämisestä

Ylimääräinen yhtiökokous 5.3.2015 erityisen tarkastuksen järjestämisestä

Ylimääräinen yhtiökokous erityisen tarkastuksen pitämisestä pidettiin torstaina 5.3.2015. Kokous sujui asiallisesti, hyvässä, vaikkakin suhteellisen vaitonaisessa hengessä ja käytiin läpi suhteellisen nopeasti. Erityistä tarkastusta kannatti selkeästi riittävä määrä osakkeita. Erityistä tarkastusta talonyhtiöön voidaan siis hakea.

Tosin jostain ihmeen syystä kokousta johtanut puheenjohtaja Jukka Soikkeli ei ensin suostunut järjestämään suljettua lippuäänestystä asiasta, vaikka sitä oli usean osakkaan osalta kuuluvasti vaadittu ja yhtiöjärjestyksessä ilmoitetaan, että jos joku tätä vaatii se pitää järjestää.

Soikkeli ilmoitti, ettei näin kuitenkaan nyt tehdä. Koivusalon piti huomauttaa Soikkelille, että jos mies ei suostu puheenjohtajana toimimaan yhtiöjärjestyksen mukaan, on hänestä tehtävä valitus asianajajaliittoon. Vasta tämän jälkeen Soikkeli vihdoin taipui äänestyksen pitämään ja siis toimimaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Soikkeli kuitenkin yritti edelleen väittää, ettei asia olisi näin.

Äänestys siis pidettiin suljettuna lippuäänestyksenä

Kaarlo Sell, tämän puoliso ja talon entinen isännöitsijä Metsälä (joka oli jostain syystä paikalla) olivat hankkineet itselleen useita valtakirjoja vastustamaan erityisen tarkastuksen pitämistä. Vastaavasti ullakon ostanut grynderi Mika Hautala oli paikalla äänestämässä 16 äänellä. Vähemmistö sai kutenkin selkeästi erityiseen tarkastukseen vaadittavan äänimäärän ja näin siis erityistä tarkastusta voidaan talonyhtiöön hakea aluehallintovirastosta.

Asiasta käytiin tätä ennen suhteellisen asiallinen ja lyhyt keskustelu.

Koivusalo esitti lyhyesti miksi vähemmistö oli pakotettu erityistä tarkastusta hakemaan. Miten sitä oli asiantuntijoiden kanssa valmisteltu, ja miten sitä ajateltiin rajata ja kohdentaa erityisesti niihin toimenpiteisiin, joista tiedontarvetta oli, ettei tarkastuksesta tulisi liian raskasta ja kallista. Koivusalo myös huomautti, ettei tarkastusta olisi tarvinnut tehdä lainkaan, jos hallitus olisi suostunut muutenkin tiedot jakamaan ja että tarkastuksen kustannuksiin vaikuttaa myös hallituksen yhteistyöhalukkuus. Jos hallitus toimii avoimesti ja yhteistyökykyisesti tarkastuksen suhteen kulut tulevat olemaan huomattavasti pienempiä kun jos se yrittää edelleen jatkaa asioiden salailua.

Soikkeli arvioi tarkastuksen kuluja ja korosti, ettei äänestys vielä ratkaise sitä, että erityinen tarkastus pidetään vaan aluehallintovirasto päättää asiasta ja hallitus saa esittää hakemukselle vastineen.

Osakas Miettinen huomautti ettei ole reilua esittää suuria kuluarvioita ennen äänestystä.

Kaarlo Sell arvioi kulut vielä Soikkeliakin suurimmiksi ja uudisti entisen uhkauksensa, että kulut tullaan hakemaan erikseen tarkastusta hakeneilta.

Koivusalo huomautti, että jos hallitus aikoo palkata Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n tapaisen lakitoimiston kirjoittamaan vastinetta aluehallintovirastolle estääkseen erityisen tarkastuksen toteuttamisen voivat tämän asianajokulut jo nousta suuremmiksi kun itse erityisen tarkastuksen kulut olisivat jos hallitus toimisi tarkastuksen hyväksyen. Koivusalo olikin sitä mieltä, että hallituksen olisi käytettävä vain omaa asiantuntemustaan mahdollisen vastineen kirjoittamisessa. Kaarlo Sell ilmoitti, että hallitus päättää palkkaako se lakiapua vai ei.

Onkin ihmeellistä kuinka paljon talon yhteisiä varoja hallitus on valmis käyttämään suojellakseen hallinnon ”salaisuuksia”. Koko erityistä tarkastusta ei olisi tarvinnut suorittaa, jos hallitus ei olisi käyttänyt lähes kaikkia mahdollisia keinoja tietojen pimittämiseen. Nyt kun erityistä tarkastusta ollaan hakemassa, hallitus on näemmä jälleen valmis käyttämään runsaasti talon varoja estääkseen tarkastuksen ja näin suojellakseen ”salaisuuksiaan”. On uskomatonta, että enemmistö osakkaista on valmis maksamaan runsaasti täysin ylimääräistä siitä, ettei asioita vain missään nimessä selvitettäisi. Onneksi talossa on kuitenkin vähemmistössä edelleen tarpeeksi ajattelevia ihmisiä.