Ylimääräinen yhtiökokous erityisen tarkastuksen järjestämisestä

Talonyhtiön hallitus yritti olla ensin Asunto-osakeyhtiölain vastaisesti kutsumatta lainkaan koolle ylimääräistä yhtiökokousta käsittelemään erityisen tarkastuksen järjestämistä. Yhtiökokouksen vaatijat joutuivat nyt hakemaan aluehallintovirastolta lupaa itse kutsua kokoon ylimääräinen yhtiökokous. Vasta kun aluehallintovirastosta pyydettiin talon hallitukselta selvitystä siitä miksi se ei ole kokousta koolle kutsunut, hallitus suostui kokouksen järjestämään.

Kun hallitus on nyt viranomaispaineen alla suostunut vihdoin kokouksen pitämään, on Kaarlo Sell myös tiedottanut siitä 28.2.2015 päivätyssä tiedotteessaan. Siinä Sell katsoo erittäin tärkeäksi, että mahdollisimman moni osakas tulee päättämään erityisen tarkastuksen toimittamisesta tai toimittamatta jättämisestä. Sellin mukaan Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää erityisen tarkastuksen toimittamiselle painavia syitä. ”Tämä on ymmärrettävää, koska prosessi on aikaa vievä ja kallis sekä vaikeuttaa asuntojen myyntiä prosessin aikana.”

Todettakoon kuitenkin, että juuri hallituksen oman toiminnan takia talonyhtiössä on erittäin painavia syitä erityisen tarkastuksen toimittamiseen. Todettakoon, että vähemmistöosakkaat ovat yrittäneet käyttää lähes kaikki muut lailliset keinot tietojen saamiseen. Asunto-osakeyhtiölain vastaisesti osakkaille ei ole annettu edes heidän huoneistojaan koskevia päätöksiä. Toiminnantarkastajat eivät ole toimittaneet pyydettyjä tietoja yhtiökokouksiin ja kun yhtiökokouksessa valittu toiminnantarkastaja pyrki samaan lakisääteisiä tietoa yhtiön tilinpidosta ja märkätilaremontin toteuttamisesta, hallitus kutsui ylimääräisen yhtiökokouksen erottamaan toiminnantarkastajan.

Yhtiön hallituksen etuuksia ja osakkaiden yhdenvertaista kohtelua märkätilaremontissa ei myöskään ole selvitetty, osakkaat eivät ole saaneet remontista edes taloudellista loppuselvitystä. Kaikki moneen kertaan aina myöhemmin luvatut asiakirjat, ovat edelleen saamatta. Remontin hyvityksiä kaikille osakkaille ei ole maksettu. Yhteisten tilojen uudelleen jakamisen periaatteita ja toteutusta ei ole selvitetty. Yhtiön omaisuuden myynnistä ja tämän ehdoista ei ole annettu selvitystä jne. jne. Osakkailla, joiden vuokrahuoneistot ovat olleet poissa käytöstä ylipitkään ja joiden huoneistoissa asioita ei ole edelleenkään korjattu, on yhtiöltä vahingonkorvausvaatimuksia, joita varten erityistä tarkastusta tarvitaan.

Erityistä tarkastusta kannattaneet ovat valmistelleet asianajajan avustuksella tarkastushakemuksen, jonka myös erityisiä tarkastuksia tehneet tilintarkastajat ovat käyneet läpi. Siinä tarkastusta on pyritty keventämään kustannuksiltaan suuntaamalla tarkastus koskemaan erityisesti selvittämätöntä märkätilaremontin suunnittelua ja toteutusta sekä yhteisen omaisuuden jakamista, myyntiä ja siihen kuuluneita ehtoja. Liian laajaa, kokonaisvaltainen tarkastus, ei ole kustannusten tähden suotavaa. Kuitenkin samalla selvittämättömiä asioita näyttää olevan niin paljon, että nämä voisivat vaatia raskaampaakin erityistä tarkastusta. Myös isännöitsijän laskutuskäytäntöjen lisääminen tarkastuksen kohteeksi voisi olla aiheellista. Voidaan kysyä, onko hallitus suorittanut tarpeellista isännöitsijän valvontaa tässä suhteessa?

Hallituksen toiminnan vuoksi erityisestä tarkastuksesta on tullut välttämätöntä, mutta sen laajuutta on vielä syytä harkita. Tähän vaikuttaa tietenkin myös hallituksen yhteistyöhalukkuus. Hallituksen jatkuva haraaminen tarkastusta vastaan näyttäisi itsessään vaativan raskaampaa tarkastusta mihin olisi tarvetta, jos hallitus olisi asiassa yhteistyökykyinen. Tietenkin jos hallitus olisi suostunut alusta asti toimimaan avoimesti ja asiat selvittäen koko erityistä tarkastusta ei olisi välttämättä tarvinnut suorittaa lainkaan.

Kaarlo Sellin tiedotteessa erityisen tarkastuksen suorittamisesta silmään pistää tämän huoli asuntojen myynnin vaikeutumisesta. Mistä asunnoista tässä on kyse? Luultavammin ullakkoasunnoista? Pitää kuitenkin muistaa, että yhtiö on jo myynyt ullakon rakennusoikeuden, eikä ullakkoasuntojen myynnin pitäisi vaikuttaa talonyhtiöön mitenkään. Jos taas ullakkohuoneistojen hallintaoikeuden nyt omistava Loftmen Oy pelkää erityisen tarkastuksen vaikeuttavan huoneistojen myyntiä, tai kenties vähentävän halvalla ostamastaan rakennusoikeudesta saamaansa voittoa, niin olisi silloin luullut hallituksessa toimivan Loftmen Oy:n omistajan Mika Hautalan pyrkineen vaikuttamaan hallituksen toimintaan niin, ettei erityiseen tarkastukseen olisi ollut aihetta. Näin Hautala ei ole kuitenkaan tehnyt.

Lisää erityisestä tarkastuksesta