Moitekanne 2012 yhtiökokouksesta

As Oy Mechelinin 19.6.2012 yhtiökokouksen päätöksistä on ollut vireillä moitekanne Helsingin käräjäoikeudessa jo 19.9.2012 lähtien. Asia on tulossa oikeuden käsittelyyn kuitenkin vasta maaliskuussa 2015.

Käsittelyn viivästymistä on lisännyt käräjäoikeuden tuomarin menehtyminen kesken oikeusprosessin minkä tähden asiasta on jouduttu pitämään toinenkin valmisteluistunto uuden tuomarin kanssa.

Tämä on jälleen nostanut oikeudenkäyntikuluja, jotka uhkaavatkin nousta hyvin mittavaksi.

Talon hallitus ei ole myöskään halunnut sopia asiaa vaan on halunnut viedä asian loppuun asti näemmä täysin varmana siitä, että voittaa oikeudenkäynnin ja voi vastaisuudessakin toimia aivan miten sitä itse huvittaa vähemmistön oikeuksia huomioimatta.

Tosin itse kanteen nostaminen on jo itsessään siistinyt hallituksen toimintaa yhtiökokouksissa. Tämän jälkeen hallitus ei ole nimittäin enää pyrkinyt samanlaiseen päätösten, äänestysten ja pöytäkirjojen manipulointiin. Eriävät mielipiteet on sittemmin kirjattu kiltisti ja äänestykset suoritettu asiallisemmin. Itse koko sotkun osaltaan aikaan saanut Juhani Siikala poistui myös kanteen jälkeen talon hallinnosta. Siikalan toiminta olikin täysin uskomatonta, koska palkattuna hallitusammattilaisena hänen olisi pitänyt juuri huolehtia neutraalisuudesta ja toimiessaan yhtiökokouksen puheenjohtajana huolehtia myös vähemmistön oikeuksista eikä suinkaan yrittää keksiä tapoja ohittaa näitä. Kokouksen alussa Siikala ilmoitti puheenjohtajuudestaan, että ”pyrin tosiaan toimimaan mahdollisimman tasapuolisesti tässä toimenpiteessä” ja kuitenkin tuloksena oli vähemmistön erimielisyyden täydellinen ohittaminen.

Koska talonyhtiön hallitus on kanteen jälkeen korjannut toimintaansa yhtiökokouksissa, se on siis jo oikeastaan käytännössä myöntänyt aikaisemman toimintansa asiattomuuden, eikä ole sittemmin yrittänyt käyttää samanlaisia keinoja uudestaan. Mutta on uskomatonta, että tähän ”siistimiseen” tarvittiin käräjäoikeuteen viety kanne. Aikaisemmin isännöitsijä Metsälä ja hallitusammattilainen Siikala uhosivat yhtiökokouksissa, että Asunto-osakeyhtiö laista täällä ei puhuta ja menkää käräjäoikeuteen jos on valittamista. Kun Siikalan johtaman 2012 yhtiökokouksen päätökset sitten vietiin oikeuteen, ainakin tuo uho loppui ja toiminta hieman siistiytyi.

Tämä hallituksen yhtiökokoustoiminnan siistiminen uhkaa kuitenkin tulla kanteen nostanutta osakasta kohtaan katastrofaalisen kalliiksi, sillä käräjäoikeus ei ole vielä kahden ja puolen vuoden jälkeen tehnyt kanteesta päätöstä ja hallitus taas ei ole halunnut sovitella asiaa. Hallitus ei ole suostunut korjaamaan 2012 kokouksen pöytäkirjoja kokouksen kulkua vastaavaksi vaan on palkannut runsaasti laskuttavan Kuhasen asianajotoimiston kääntämään oikeudessa mustan valkoiseksi. Itse asiassa juuri tällä kustannusten kasvamisen uhkailulla hallitus on halunnut (sovinnon tai korjausten sijasta) painostaa kantajaa luopumaan yksipuolisesti kanteestaan ja vaatinut tätä maksamaan kaikki Kuhasen toimiston asianajakulut.

Viesti on ollut, että jos kehtaat vaatia oikeutta, se tulee sinulle todella kalliiksi. Meillä on nimittäin varaa panostaa rahallisesti tähän oikeudenkäyntiin ja sinun olisi parempi jo suuremman rahan edessä luopua kokonaan kaikista vaateista. Oikeuteen suhtaudutaan kuin pokeripeliin, jossa panosten kasvaessa hallitus vakuuttaa omaavansa ”täyskäden” ja vievänsä kantajan viimeisetkin rahat, jos hän ei omaehtoisesti poistu pöydästä. Tässä voittouhossaan Kaarlo Sell on muun muassa esittänyt, että kantajan todisteeksi nimeämä yhtiökokousnauhoite todistaisikin selkeästi kanteen nostajan häviävän. Koivusalon olisi siis parasta luovuttaa ajoissa. Kuitenkin samalla juuri vastaaja eli hallitus on yrittänyt erityisesti kieltää nauhoitteen käyttämisen todisteena. Jos kerran nauhoite todistaisi niin selkeästi kanteen vääräksi, niin miksi sitten vastaaja haluaa nimenomaisesti evätä sen käytön todisteena?

Mutta mistä kanteessa oikeastaan on kyse?

image-19041-bigimage420-aohh

Talonyhtiön hallitus ei ole juuri tiedottanut tästä oikeudenkäynnistä eikä sitä ole esimerkiksi merkitty isännöintitodistukseen vaikka todistuksessa pitäisi mainita kaikki yhtiötä vastaan käynnissä olevat oikeudenkäynnit.

Suurimmalla osalla osakkaita ei ole taaskaan harmainta aavistusta siitä mistä asiasta yhtiö on tässä tapauksessa oikeudessa ja minkälaista toimintaa se nyt oikeudessa oikein pyrkii puolustamaan.

Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että yhtiökokouksen 2012 puheenjohtajana toiminut hallituksen jäsen Juhani Siikala yhdessä kokouksen sihteerinä toimineen ja päätökset pöytäkirjaan kirjanneen isännöitsijä Timo Metsälän kanssa pyrki kirjaamaan yksimielisinä päätöksinä sekä sellaisia päätöksiä, joita ei olisi saanut edes tehdä kuin myös sellaisia päätöksiä, joita vähemmistö vastusti ja joista se halusi äänestämällä esittää erimielisyytensä.

Hallitus ja sen jäsen Siikala, joka toimi myös yhtiökokouksen puheenjohtajana, pyrki siis hyväksyttämään vähemmistön vastustuksesta huolimatta kaiken toimintansa yksimielisesti ja viedä näin vähemmistöosakkailta oikeuden moittia myöhemmin hallituksen toimia tai vaatia tarvittaessa vahingonkorvausta. Samalla myös päätöksiä vastustaneet vähemmistöosakkaat pyrittiin tekemään vastuulliseksi päätöksistä, joita he olivat itse asiassa vastustaneet.

Asia ei ole suinkaan vähäpätöinen koska esimerkiksi vastuuvapauden osalta kyse on ollut hallituksen toiminnasta lähes kolmen miljoonan märkätilaremontissa, josta osakkaat eivät ole saaneet minkäänlaista taloudellista loppuselvitystä ja jonka osalta on syytä epäillä osakkaiden yhdenvertaisuuden vastaista kohtelua. Remontin osalta osakkaille on vahingonkorvausvaatimuksia ja talossa ollaan tekemässä erityistä tarkastusta koska hallitus on pimittänyt lähes kaikki remonttia koskevat tiedot pyrkien näin estämään osakkaiden mahdolliset vahingonkorvausvaateet.

Vastaavasti kyse on myös hallituksen toiminnasta nyt kokonaan hylättyjen ullakkosuunnitelmien tilaamisesta Ari Malmiolta vastoin vuoden 2009 yhtiökokouksen päätöstä. Asiasta on tehty 2012 poliisille tutkintapyyntö. Poliisi on tuolloin todennut, ettei hallitus olisi 2009 valtuutuksen valossa saanut tehdä tällaista tilausta, mutta poliisi on jättänyt asian tutkimatta koska kyse olisi asianomistajan rikoksesta, jossa talonyhtiö olisi asianomainen. ”Kun yhtiökokous on myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ko. tilikaudelta ja vieläpä yksimielisesti, ei ole syytä epäillä rikosta.” ja edelleen ”varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjassa todetaan, että päätettiin yksimielisesti ilman varsinaista äänestystä, että Asunto Oy Mechelinin yhtiökokous toteaa saaneensa riittävän selvityksen yhtiön vireillä olevien rakennushankkeiden rahoituksesta ja hallituksen toimenpiteistä ullakkorakennusluvan hankinnassa sekä hankkeen nykytilasta. Päätettiin hyväksyä kaikki hallituksen toimenpiteet tässä asiassa.”

Todellisuudessa tällaista yksimielistä hyväksyntää, jonka johdosta osaltaan poliisitutkintaa ei tehty, ei hallitus kuitenkaan 2012 saanut, vaikka isännöitsijä tällaisen pöytäkirjaan kirjasikin kenties juuri poliisitutkinnasta pelästyneenä. Yhtiökokous ei edes olisi saanut tehdä asiasta päätöstä lainkaan koska sitä ei oltu ilmoitettu kokouskutsussa, sen ottamiseen päätettäväksi eivät suostuneet kaikki kokouksessa läsnäolijat, eivätkä kaikki osakkaat edes olleet kokouksessa läsnä.

Talon hallituksen asianajaja Laura Veltheim-Asikainen väittääkin nyt, ettei tällaista päätöstä ole lainkaan tehty koska sitä ei olisi saatu tehdä ja koska sitä ei ole tehty, sitä ei voisi siis moittia. Tämä on täysin uskomatonta lakisofismin yritystä. Tällainen päätös on nimittäin kirjattu pöytäkirjaan: Päätettiin näin ollen hyväksyä kaikki hallituksen toimenpiteet tässä asiassa.”  Yhtiökokouksen puheenjohtaja Siikala vielä väen vänkää vaati kokouksessa, että tuota päätöstä ei voi siirtää seuraavan yhtiökokoukseen vaan että asiasta on päätettävä.

Todellisuudessa päätös siis tehtiin ja kirjattiin pöytäkirjaan vaikka Laura Veltheim-Asikainen itsekin myöntää, ettei sitä olisi saatu tehdä eli se siis tehtiin väärin. Samalla hallitus on kieltäytynyt korjaamasta pöytäkirjoja, joihin on selkeästi kirjattu tällainen päätös. Tässä edes hieman logiikkaa opiskelleen on vaikea seurata puolustuksen ajatuksenjuoksua, joka väittää ettei pöytäkirjaan kirjattua päätöstä olisi itse asiassa tehty, mutta samalla kuitenkin kieltäytyy korjaamasta pöytäkirjaa, johon tuollainen päätös on selkeästi kirjattu.

Kanteen historiasta, kohdista ja kantajan ja vastaajan väitteistä myöhemmin oikeudenkäynnin alettua lisää