Haroma Partners Oy:n ullakkopiirustukset

Ullakon ostanut Loftmen Oy on hylännyt arkkitehti Malmion tekemät ullakkopiirustukset ja uudet piirustukset on tehnyt Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy.

As Oy Mechelinin ullakosta onkin tehty oikein urakalla erilaisia piirustuksia.

Uusissa piirustuksissa ainakin katon lappeen suuntaiset kattoikkunat niin sanotuissa kattolyhdyissä näyttäisivät istuvan paremmin talon ilmeeseen kuin Malmion suunnittelemat häkkyrät.

Koska rakennuslupa on kuitenkin haettu Malmion piirustuksilla, on Haroma & Partners vuorostaan toimittanut rakennusvalvontaan uudet muutospiirustukset, joiden poikkeamat lupapäätöksen piirustuksista Marina Fogdell rakennusvalvonnasta on hyväksynyt 19.12.2014.

Yllättävää kuitenkin on, että nämä joulukuussa 2014 hyväksytyt piirustukset eivät ole kuitenkaan samat, joilla Loftmen Oy on alkanut markkinoida ullakkoasuntoja helmikuussa 2015.

Jos 19.12.2014 Haroman uudet piirustukset merkitsivät vain suhteellisen pieniä muutoksia kattolyhtyihin ja ikkunoiden asetteluun ja kokoon, niin piirustukset, joilla Loftmen Oy nyt markkinoi uusia huoneistoja merkitsevät radikaalimpaa muutosta lupaehtoihin.

Näyttääkin siltä, että Loftmen Oy:lle ei ole riittänyt joulukuussa 2012 hyväksytyt muutokset piirustuksiin vaan se hakemassa nyt lisää rakennusalaa uusilla piirustuksilla, jotka sisältävät muun muassa talon keskiosaan sijoittuvan terassin. Samalla vielä 19.12.2014 piirustuksissa oleva Orfeus lasimaalauksen valokuilu onkin nyt kokonaan poistettu ja siis tuhottu varsinaisena lasimaalauksena.

Tämä taas on tapahtunut sen jälkeen kun Loftmen Oy on jo ostanut merkintäoikeuden ullakkohuoneistoihin talonyhtiöltä.  Toisin sanoen ostettuaan talonyhtiöltä merkintäoikeuden, Loftmen Oy onkin hakemassa uutta lisätilaa ja radikaalia muutoksia rakennuslupaan. Tämä asetelma ei jälleen näytä oikein talonyhtiön edun mukaiselta tai muutenkaan asialliselta, vaikka voikin olla grynderin mieleen.

Haroma & Partners 19.12.2012 piirustukset