Erityinen tarkastus

stock-footage-top

Vuonna 2011 kuusi talonyhtiön osakasta ilmoitti hakevan eritystä tarkastusta ennen märkätilaremontin aloittamista, koska remontista ei oltu saatu riittäviä tietoja. Samalla talonyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Sell oli vieläpä antanut yhtiökokouksessa tietoisesti väärän todistuksen suhteistaan remonttia suunnittelevaan Finnmap Consulting Oy:hyn.

Tuolloin kuitenkin hallitus lupasi antavansa myöhemmin selvityksen märkätila remontin kilpailutuksesta ja lupasi myös että remontista tultaisiin tekemään kunnolliset taloudelliset selvitykset. Lupauksillaan hallitus myös sai yhtiökokouksen äänestyksessä läpi luvan remontin aloittamiseen. Samalla erityisen tarkastamisen vaatimusta siirrettiin odottamaan märkätilaremontin toteutusta sekä päätettiin odottaa onko tarkastus tarpeellinen vai pitääkö hallitus lupauksena asioiden selvittämisestä.

Luvattuja märkätilaremontin tarjouksien ja kilpailutuksen asiakirjoja ei kuitenkaan koskaan annettu. Asiat luvattiin aina selvittää tulevaisuudessa, mutta koskaan näin ei tehty. Lopuksi koko märkätilaremontista ei annettu alkeellistakaan taloudellista selvitystä osakkaille. Remontin suhteen jäikin täysin epäselväksi mitkä olivat siinä käytetyt kriteerit ja kuka oli niistä päättänyt? Mistä ja kenelle oli maksettu ja kuinka paljon? Miten osakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja maksetut hyvitykset olivat toteutuneet? Itse asiassa mitään sovittuja hyvityksiä ainakaan ne osakkaat, joiden huoneistot myöhästyivät pahiten, eivät koskaan saaneet.  Osakkaat joutuivat myös teettämään itse tavarantarkastuksia, koska remontin valvonta ei ottanut puutteita huomioon tai yritti kieltää ne. Tämän lisäksi hallitus vielä kieltäytyi korjaamasta tavarantarkastuksissa huomioituja puutteita.

Kokonaisuudessaan koko 2, 7 miljoonan suhteellisen katastrofaalisesta remontista ei siis lopulta annettu osakkaille edes alkeellista taloudellista selvitystä. Päinvastoin hallitus ennemmin käytti kaikki mahdolliset keinot (toiminnantarkastajan erottamista myöten) estääkseen märkätilaremonttia koskevien asioiden avoimen tarkastelun. Osakkaiden, jota oli selkeästi kohdeltu eriarvoisesti, oli kuitenkin mahdotonta viedä vahingonkorvausvaatimuksia oikeuteen, koska hallitus pimitti kaikkia asiaa koskevia tietoja.

Tässä tilanteessa vähemmistö osakkaat näkivät ainoaksi mahdollisuudeksi hakea taloon erityistä tarkastusta. Prosessi kuitenkin venyi koska asiassa konsultoitiin useampia tilintarkastuksen erikoistuneita tahoja ja etsittiin mahdollisen sopivaa erityisen tarkastuksen muotoa. Lopulta joulukuussa 2014 hallitukselle lähetettiin vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumisesta koolle erityisen tarkastuksen suorittamisesta päättämiseen.

Miten hallitus tähän reagoi? Ei mitenkään. Se ei vastannut lainkaan vaatimuksen, mutta ei myöskään kutsunut koolle kokousta määräajassa.

Ovenian/verkkoisännöinnin isännöitsijä Erkki Lappi ainoastaan ilmoitti, että hallitus päättää siitä kutsutaanko kokous koolle. Näemmä As Oy Mechelinin hallitus päätti vastoin Asunto-osakeyhtiö lakia olla kokousta koolle kutsumatta. Osakkaiden oli nyt pyydettävä aluehallintovirastolta lupaa kokouksen kutsumiseen koolle koska talon hallitus ei suostunut asiassa noudattamaan asunto-osakeyhtiölakia.

Vasta kun aluehallintovirastosta otettiin yhteyttä hallitukseen, tälle tuli kiire järjestää kokousta ja lopulta siis suostui lain vaatiman kokouksen koolle kutsumiseen. Mitään kiirettä hallitus ei tietenkään itse kokousajankohdalle nähnyt vaan ilmoitti, että ylimääräinen yhtiökokous erityisen tarkastuksen toimittamisesta pidetään 5.3.2015.

On uskomatonta, että kaikki asiat pitää tässä talonyhtiössä hoitaa erillisten viranomaisten kautta. Sen enempää Ovenian Erkki Lappi kuin myöskään hallitus ei näemmä muuten suostu toimimaan asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.